AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Zlé vysvedčenie netrestajte. Deti povzbuďte

Obavy z trestu za zlé vysvedčenie často končia útekom dieťaťa z domova. Je to zbytočné a často kontraproduktívne. V ďalšom semestri musí zabrať ako vaše dieťa, tak aj vy.
Zlé vysvedčenie netrestajte. Deti povzbuďte

Opakuje sa to každý rok. V týždňoch okolo vysvedčení sú Linky bezpečia zahltené hovormi na tému školských problémov. Malí aj veľkí školáci sa boja reakcie rodičov na známky.

Obava z prísnych trestov môže viesť v extrémnych prípadoch až k útekom z domova. Tu je vždy nutné pátrať po hlbších príčinách strachu dieťaťa. Obdobie vysvedčenia je pre mnohé deti opätovne obdobím stresu. U niektorých detí môže tento stres zafungovať aj ako spúšťač skratovitého jednania a viesť až k útekom z domova. "Rodičia často neuvážene vyrieknu hrozby, ktoré nemyslia doslova, napr.: so zlými známkami sa domov nevracaj. Mnohé deti však nedokážu vyhodnotiť mieru preháňania a rozhodnú sa domov neprísť," hovorí Peter Porubský, vedúci Linky bezpečia.

Obava z toho, ako bude rodič reagovať, ak dieťa prinesie zlú známku, je prirodzenou reakciou. Ak však strach dieťaťa prekročí zdravú mieru (objavujú sa stavy zúfalstva, myšlienky na útek, samovraždu), jedná sa o vážne ohrozenie. "Deti, ktoré sa boja ponižovania a bitky zo strany rodičov, môžu zo strachu radšej zvoliť útek z domova - teda neistotu pred nepríjemnou istotou," hovorí Kateřina Lišková, vedúca online služieb Linky bezpečia.

"Obavy sú niekedy aj objektívne nepodložené, z minulej skúsenosti dieťaťa nevyplýva, že by rodičia reagovali neadekvátne, v takom prípade môže byť hlavná príčina v osobnosti dieťaťa (v správaní volajúceho je možné zaznamenať výraznú precitlivenosť, labilitu atď.). Vždy je preto nutné pátrať po hlbších príčinách strachu dieťaťa, prípadne do riešenia zapojiť aj vhodného odborníka," dodáva Katarína Lišková.

Obdobie vysvedčenia môže byť obdobím stresov aj pre rodičov. "Ako rodičia by sme si mali uvedomiť, že zlé známky na vysvedčení nemusia vždy znamenať len malú snahu dieťaťa v škole. Na školskú úspešnosť detí majú vplyv aj také faktory, ako je dôslednosť rodičov pri výchove, rodinná situácia dieťaťa, vzťahy v triede, vzájomná spolupráca medzi učiteľmi a rodičmi a celkový prístup učiteľov a vedenia školy," dodáva Katarína Schmidová, vedúca Rodičovskej linky.

Rady, aby vysvedčenie nebolo strašiakom

  • Sledujte vývoj školského prospechu dieťaťa v priebehu celého roka.
  • Pri reakcii na vysvedčení sa skôr sústreďte najskôr na pochvalu za to, čo sa dieťaťu podarilo, až potom na prípadný neúspech.
  • Dôrazne zvážte formu a všetky výroky, ktoré chcete dieťaťu oznámiť.
  • Mali by byť pre dieťa zrozumiteľné a zároveň by ich nemali stresovať.
  • Nikdy nepoužívajte vyhrážky typu "Ak dostaneš zlú známku, nechoď domov ..."
  • Zvážte, či vaše nároky na dieťa zodpovedajú jeho schopnostiam, či nemáte väčšie ambície na školskú úspešnosť svojho dieťaťa, ako sú jeho dispozície alebo aktuálne možnosti.
  • Hľadajte s dieťaťom príčinu neúspechu - zistite, či nepotrebuje v učení nejakú pomoc, a spoločne si naplánujte kroky na budúci polrok.
  • Ponúknite pomoc s úlohami. V prípade, že hádky pri príprave do školy sú na dennom poriadku, je vhodné dohodnúť dieťaťu doučovanie.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma