AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Vyrábate dojčatám domáce príkrmy? Na toto by ste mali myslieť

Mamičky často mávajú pocit, že pre svoje deti urobia najlepšie, keď im pripravia pokrmy doma z ovocia, zeleniny, alebo mäsa, ktoré samy vybrali v obchode, a ktoré sa im na prvý pohľad zdalo pekné. Na jednej strane majú síce istotu, že presne vedia, čo sa v ich domácom príkrme nachádza, ale na druhej strane nepoznajú iné hrozby, ktorým by vedeli predchádzať jedine v prípade, že by doma mali vlastné laboratórium.
Vyrábate dojčatám domáce príkrmy? Na toto by ste mali myslieť

Iné normy pre deti, iné normy pre dospelých

Potraviny, ktoré sú bežne nakupujeme pre nás, nemusia v žiadnom prípade spĺňať normy, ktoré sú dané pre stravy najmenších stravníkov.

„Dojčatá a malé deti sú najviac ohrozenou vekovou skupinou ľudskej populácie vzhľadom k tomu, že prijímajú podstatne viac potravy na jednotku telesnej hmotnosti. Preto je pre tieto potraviny stanovený špeciálne nízky hygienický limit pre prítomnosť látok, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, prípadne aj životy,“ vysvetľuje špecialista na výživu detí MUDr. Peter Horan.

Splnenie noriem v prípade detskej výživy sa pritom kontroluje omnoho prísnejšie než v prípade bežných potravín.

  • V čerstvom špenáte sa môžu objavovať dusičnany v množstve až 3 000 mg/kg. Pre špenátový príkrm určený deťom nariadenie stanovuje pre dusičnany hranicu 200 mg/kg, teda 15-krát menej.
  •  Patulin, ktorý patrí medzi tzv. mykotoxíny a najčastejšie sa vyskytujú v jablkách a jablkovej šťave, môže v bežnej strave dosiahnuť až 50 µg/kg, v detských príkrmoch je to iba 10 µg/kg
  • Mykotoxíny aflatoxíny nájdeme napríklad v obilninách a výrobkoch z nich, ktoré ich môžu obsahovať až 4 µg/kg. V obilných príkrmoch pre dojčatá a malé deti nesmú tieto nebezpečné látky presiahnuť hranicu 0,10 µg/kg.
  • Pesticídy sa môžu v dojčenských výživách vyskytovať v maximálnom množstve 0,01 mg/kg, v bežných potravinách sa vyskytujú mnohonásobne viac
  • Podobne je tomu napríklad aj v prípade olova, ktoré v počiatočnej a pokračujúcej dojčenskej výžive nesmie presiahnuť 0,02 mg/kg, zatiaľ čo v mäse a niektorých druhoch zeleniny dosahuje povolená hranica až 0,1 mg/kg, v koreňovej a listovej zelenine je to dokonca 0,3 mg/kg.
  • Benzo(a)perén, látka patriaca do skupiny škodlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktorá je pre človeka pravdepodobným karcinogénom a vyskytovať sa môže v svalovine rýb v množstve až 2 µg/kg. Maximálne limity pre príkrmy určené dojčatám sú oproti tomu dvakrát prísnejšie a teda 1,0 µg/kg.

Ako sa vyrábajú detské výživy

Dlhoročné skúsenosti na trhu s detskými príkrmami na Hamé, pod ktoré patria výrobky s hlavičkou Hamánek a presne poznajú legislatívne normy platiace pre výrobu detských produktov. Prvým stráženým krokom je nákup surovín.

Ešte pred tým než k nemu dôjde, sú od poľnohospodárskych podnikov odobraté kontrolné vzorky, ktoré preskúmajú laboratórni pracovníci a predovšetkým pracovníci Ústavu analýzy potravín, ktorí okrem iného preveria rezídua pesticídov či mykotoxínov.

Pokiaľ kontrolné vzorky splnia vstupné podmienky, dochádza k nákupu surovín, ktoré sú opätovne laboratórne zanalyzované. Na základe výsledkov sú potom do výroby vpustené iba také suroviny, ktoré spĺňajú prísne zákonné požiadavky. Vo výrobe príkrmu sa používajú plne mechanizované linky vyrobené z materiálov, ktoré spôsobujú minimálne zmeny výživovo dôležitých látok a neznečisťujú výrobky ťažkými kovmi.

Bezpečnostné prvky, ako sú sitá, silné elektromagnety či scanery, zabraňujúce prieniku nežiadúcich prvkov do zmesi a rovnako preverujú, či bol produkt správne uzatvorený viečkom. Záverečnou fázou je testovanie hotových výrobkov počas doby inkubácie, kedy sú skladované určitú dobu pri normálnej izbovej teplote, aby sa overila ich teplotná stabilita.

Časť vzorky z každej šarže prechádza naviac ešte aj termostatickou skúškou, ktorá spočíva v zámernom vystavení produktu vyššej teplote ako 37 stupňov Celzia počas 7 dní. Po uplynutí tejto doby sa uskutočnia aj vyšetrenia mikrobiálnej stability. Pokiaľ skúška nepreukáže žiadne živé organizmy ani ich spóry, je výrobok v poriadku a po nalepení etikiet vyráža do predaja. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma