AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Výpočet termínu pôrodu: Aký spôsob je najpresnejší?

Základom výpočtu dĺžky gravidity je prvý deň poslednej menštruácie. Možno ju zistiť aj ultrazvukovým vyšetrením a to v trinástom týždni. Trvanie tehotenstva sa tradične udáva v ukončených týždňoch alebo v takzvaných lunárnych mesiacoch, ktoré predstavujú záväzných dvadsaťosem dní.
Výpočet termínu pôrodu: Aký spôsob je najpresnejší?

Stanovenie termínu porodu

Termín pôrodu je údaj, ktorý zaujíma nastávajúcu mamičku zvyčajne okamžite po riadnom potvrdení tehotenstva. Je to veľmi významná informácia, pretože jej zlé určenie môže pomerne negatívne ovplyvniť ďalší priebeh tehotenstva, predovšetkým s ohľadom na posudzovanie rastu plodu v maternici a načasovanie pôrodu.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť termín pôrodu, navzájom sa líšiacich svojou spoľahlivosťou. Za optimálny sa dnes považuje kombinácia výpočtu termínu pôrodu podľa prvého dňa poslednej menštruácie a ultrazvukového vyšetrenia realizovaného v trinástom týždni tehotenstva. Dajú sa tak najlepšie zachytiť a zároveň skorigovať prípadné individuálne odchýlky spôsobené nepravidelným alebo dlhším menštruačným cyklom. Takto potvrdený termín pôrodu by sa potom už nemal v priebehu tehotenstva meniť.

Možnosti výpočtu termínu porodu:

1. Základná metóda určenia termínu pôrodu je jeho výpočet na základe dátumu poslednej menštruácie. Ak poznáme prvý deň poslednej menštruácie, pripočítame k nemu dvesto-osemdesiat dní. Prakticky to jednoducho urobíme tak, že k dátumu poslednej menštruácie pripočítame rok, odpočítame tri mesiace a pripočítame sedem dní.
2. Určenie termínu pôrodu podľa prvých pohybov dieťatka je síce rovnako možné, avšak veľmi nepresné. Žena, ktorá bude rodiť po prvýkrát, cíti pohyby dieťatka zvyčajne v dvadsiatom týždni tehotenstva, viacrodičky o dva týždne skôr. Ide len o vnem, ktorý je výrazne ovplyvnený vnímavosťou nastávajúcej mamičky, preto z toho výpočtu pramení veľká nepresnosť.
3. Ak je známy dátum počatia, pripočítame k nemu dvesto šesťdesiat sedem dní.
4. Najpresnejšie metódou je v súčasnosti určenie termínu pôrodu ultrazvukovým vyšetrením, ktoré sa vykonáva v trinástom týždni tehotenstva.
Ak sa ultrazvukom stanovená dĺžka tehotenstva líši od údaja počítaného na základe dátumu poslednej menštruácie o viac ako týždeň, potom by mal byť termín pôrodu upravený práve podľa ultrazvukového vyšetrenia. Neplatí to však pri ultrazvukových vyšetreniach vykonávaných v ďalších týždňoch tehotenstva.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma