AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Výber škôlky: Vyberajte citlivo!

Nástup do škôlky je jedným z kľúčových momentov života dieťaťa i jeho rodičov. Vyberajte citlivo, podľa zamerania potomka a štýlu života celej rodiny. Rozhodne to nemusí byť len mestská klasika. Na prvom mieste by malo byť vaše šťastné dieťa.
Výber škôlky: Vyberajte citlivo!

Prečítajte si naše 2 príbehy a inšpirujte sa.

Petra (36), Riško (3), Adrianka (4 mesiace)

„O alternatívne formy vzdelávania som sa začala zaujímať už pred prvým tehotenstvom. Najprv to bola waldorfská pedagogika, po narodení syna Montessori. Oba prístupy ma osobne veľmi obohatili a v mnohom zmenili pohľad na svet,“ vysvetľuje svoju voľbu Petra.

„V oboch smeroch, ktoré sú si v kadečom veľmi podobné a v kadečom zase veľmi odlišné, nachádzam to, čo mi v školstve na všetkých úrovniach vždy chýbalo, a to rešpektovanie individuálnych čŕt človeka a jeho všestranný rozvoj s dôrazom na slobodu a vnútornú harmóniu. Montessori prístup, ktorý mi je bližší, vidím v mnohých ohľadoch ako geniálny.

Dva mesiace pred druhými narodeninami syna som sa začala obzerať v okolí nášho bydliska po Montessori škôlkach. Hľadala som zariadenie, ktoré budem mať v krátkej dojazdovej vzdialenosti a bude spĺňať jasne dané požiadavky.

Keď som po prvý raz navštívila škôlku Jonáš a stretla sa s pani riaditeľkou, získala si moje okamžité sympatie. Zodpovedajúci priestor zariadený podľa princípov Montessori, umiestnený mimo rušnú ulicu blízko lesa, čistota, poriadok, biostrava, finančná dostupnosť a v neposlednom rade ústretoví, komunikatívni ľudia, ktorí na mňa pôsobili veľmi kompetentne.

Rýchlo sme sa dohovorili na podmienkach spolupráce a nástupu syna nič nebránilo. Po ďalších možných zariadeniach som už nepátrala, nemusela som, keďže som našla, čo som hľadala.

Hoci Montessori pedagogika dáva veľmi dobrý návod, ako rozvíjať osobnosť prirodzeným spôsobom, tvorí to len predpoklad pre to, či sa tak bude naozaj diať. Hlavnou podmienkou úspechu sú kvalitní ľudia a tými táto škôlka disponuje. Samotný Montessori koncept je veľmi prepracovaný a ukrýva svoju dokonalosť v zásadných veciach, aj v „maličkostiach“.

Všetko je prispôsobené dieťaťu: priestor, pomôcky tak, aby sa dokázalo samo obslúžiť a zvládlo to bez pomoci dospelej osoby. Týka sa to nielen hygieny, obliekania, ale i prípravy jedla a následného upratovania, teda umývania riadu.

Dospelá osoba vystupuje v úlohe sprievodcu, ktorý dieťa učí, ako všetko zvládnuť samo, a to i v oblasti riešenia vzťahov s jednotlivcami v kolektíve. Pravidlá a poriadok dávajú priestor pre slobodnú voľbu, s čím sa dieťa chce hrať a akú oblasť chce momentálne rozvíjať – zmyslovú, logickú, rečovú...

Čo však osobne považujem za dôležitejšie, sú kolektívne aktivity a projek- ty, kedy deti spoločne niečo vyrábajú alebo zdieľajú zážitky. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy práca a zábava veľmi často prebiehajú v spoločenskej izolácii.“ 

Jana (33), Aleš (46), Filip (6), Linda (4)

„Žijeme na dedine, kde je veľa mladých rodín. Kapacitne sú všetky štátne škôlky u nás i v okolí najbližších pätnásť kilometrov plné. Syn mohol nastúpiť do škôlky až v poslednom ročníku do predškolskej triedy, keďže som bola v tej dobe na rodičovskej dovolenke s dcérou.

On ale veľmi túžil po detskom kolektíve, takže sme sprevádzali škôlku na prechádzky a neustále pozývali kamarátov hrať sa k nám domov,“ spomína Jana na to, čo ich viedlo k hľadaniu predškolského zariadenia. „V tej dobe sme odcestovali do USA, kde žije môj brat.

Všimli sme si, ako malý Filip ľahko a bez zábran opakuje anglické slová, ktoré počuje a chápe jednoduché súvislosti viet. Švagriná môjho brata je detská psychologička. Pracuje v nemocnici vo Washingtone a sama nás upozornila na možnosti dvojjazyčného vzdelávania takýchto malých detí a vysvetlila nám najmodernejšie spôsoby výučby. Vtedy padlo rozhodnutie, že sa s manželom pokúsime nájsť anglickú škôlku s kvalitným výučbovým programom.

„Zvolili sme škôlku Sunny Canadian, ktorú vlastne založila už pred dvanástimi rokmi pre svoju dcéru pani Alice Štunda po návrate z Kanady. Keď sme zariadenie navštívili, bolo rozhodnuté.

Krásne prostredie, kde deti dostanú kvalitné vzdelanie, ale zároveň sa im zachová to najdrahšie – detstvo. Triedy sú dostatočne priestranné, v každej je maximálne štrnásť detí rovnakého veku. O deti sa stará český učiteľ/ka a učiteľ/ka, ktorých rodným jazykom je angličtina. Vstup každého nového žiačika do triedy je prepracovaný.

Pokiaľ nové dieťa nehovorí po anglicky, interaktívne mu pomáhajú vo výučbe angličtiny i spolužiaci. Osnova a výučba je v angličtine i v češtine a prebieha formou hry. Deti sa učia české zvyklosti i tie kanadské. Škola myslí aj na najmenších, má špecializované triedy pre deti od 2 rokov. Ďalšie výhody, ktoré si myslím, že nenájdete na štátnej materskej škole?

Môžete sa poradiť so školskou detskou psychologičkou, ktorú deti poznajú, ona sleduje vývoj ich školskej zrelosti a v prípade nutnosti vstupuje i do výučby. Po anglicky začnú deti hovoriť celkom rýchlo. Najprv formou slov, jednoduchých viet a po roku sa nestačíte diviť, akú majú výslovnosť a znalosti.

Obavy, že nie je možné nadviazať, že deti zabudnú, čo sa naučili, je zbytočná. Môžu pokračovať vo výučbe na dvojjazyčnej základnej škole a gymnáziu,“ vysvetľuje Jana. „Oceňujem, že všeobecne sú tu deti vedené k otvorenosti a samostatnosti.

Učiteľ, riaditeľ, školník či recepčný sú pre ne zároveň i kamarátom, ktorého môžu kedykoľvek požiadať o pomoc alebo sa len porozprávať. Napriek tomu, že rodičia pracujú vo vysokých manažérskych pozíciách, sú medzi nimi podnikatelia i známe osobnosti, v škôlke sme všetci mamičkami a oteckami.

Profesie idú bokom. Vedenie škôlky kladie obrovský dôraz na spätnú väzbu pre rodičov, ktorí sú prirodzene zapojení do rôznych aktivít školy formou pravidelných osláv a neformálnych stretnutí. Aktivít je naozaj veľa.“ 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma