AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Všetko, čo potrebujete vedieť o cisárskom reze

Niekedy mamička vie už od prvého dňa tehotenstva, že bude musieť dieťatko priviesť na svet cisárskym rezom, inokedy celé mesiace premýšľa o prirodzenom pôrode a starostlivo sa naň pripravuje v kurzoch, ale nakoniec je všetko inak. Hlavne, aby sa dieťa narodilo zdravé.
Všetko, čo potrebujete vedieť o cisárskom reze

V posledných rokoch počet cisárskych rezov prudko stúpa. Považuje sa za dokázané, že pokiaľ sa vedie viac než 15% pôrodov cisárskym rezom, nemá to vplyv na takzvanú perinatálnu úmrtnosť. Údaje o tom, ako počet cisárskych rezov zlepšuje prípadné komplikácie matky a zdravie novorodencov, nie sú jednotné, ale nezdá sa, že by práve spôsob pôrodu na to mal zásadný vplyv.

Domov a rodina | Materstvo | Tehotenstvo

Aké sú príčiny neplodnosti?

Väčšina problémov, ktoré sa prejavia po pôrode, má svoj pôvod už počas vnútromaternicového vývoja a spôsob pôrodu ich neovplyvní. Dôvodov pre vykonanie cisárskeho rezu je veľa, hlavným zmyslom je vždy zabrániť ohrozeniu zdravia a života ženy i plodu.

Treba rozlišovať plánovaný a akútny rez. Pri rozbehnutých kontrakciách ide vždy o cisársky rez akútny. Ako každá operácia má i táto svoje presné hranice, kedy ju možno vykonať. Plánovaný cisársky rez by sa mal robiť až po dokončenom 39. týždni tehotenstva, inak hrozí, že dieťatko bude mať zbytočne prejavy nezrelosti pľúc a bude vyžadovať neonatologickú opateru.

Sama si môžete presne zistiť vek tehotenstva napríklad s pomôckou, ktorá sa volá Výpočet termínov. Vek tehotenstva sa najpresnejšie stanoví zadaním veľkosti plodu z prvého trimestra, pomocou takzvaného CRL alebo vzdialenosti temena od zadočku.

Túto hodnotu nájdete na svojom ultrazvukovom vyšetrení medzi 11. a 13. týždňom tehotenstva. Pokiaľ tento údaj nepoznáte, zadáte jednoducho dátum prvého dňa posledných mesiačkov.

Kedy sa rez plánuje

Indikácie pre cisársky rez sa dajú rozdeliť na tie, ktoré prichádzajú z hľadiska matky, a tie z pohľadu plodu. Potom sa môže objaviť i združený dôvod, kedy pri voľbe prístupu k pôrodu hrá rolu matka i plod. Príkladom môže byť drobná žena s úzkou panvou a plod vážiaci 4 a viac kilogramov.

Potom je obava, že by pôrod mohol byť veľmi rizikový. K cisárskemu rezu kvôli matke sa pristupuje z dôvodov závažných ochorení rodičky, ktorými sú očná indikácia (kvôli vážnym zmenám na sietnici žena nemôže tlačiť v druhej dobe pôrodnej, hrozí krvácanie do sietnice, a teda zhoršenie zraku až následná slepota), preeklampsia (veľmi vážne ochorenie v tehotenstve, ktoré sa prejavuje vysokým krvným tlakom, bielkovinou v moči a výraznými opuchmi; pokiaľ sa nelieči alebo sa rýchlo neukončí tehotenstvo, môže žena upadnúť do bezvedomia a je priamo ohrozená na živote), interné choroby (najrôznejšie srdcové chyby), ortopedické problémy (závažné ochorenia chrbtice, bedrových kĺbov, ktoré neumožňujú efektívne tlačenie a hrozia vyskočenia platničky a ďalšie ortopedické komplikácie), operácie mozgu, aneuryzma a iné vzácne choroby.

Tieto ženy sú obvykle v starostlivosti špecialistov, ktorí spolu s pôrodníkom rozhodnú o spôsobe vedenia pôrodu a zhodnotia spoločne výšku rizika, ktoré hrozí.

U plodu býva plánovaný cisársky rez zvolený pri nedostatočnosti placenty. Chronická nedostatočnosť jej funkcie spôsobuje rastovú retardáciu, postupne sa plod prestáva vyvíjať, neprospieva, trpí nedostatkom živín a hlavne kyslíka.

To je zásadný problém, ktorý môže plod nezvratne poškodiť. Ďalším dôvodom sú viacpočetné tehotenstvá, kedy je prvý plod uložený inak než pozdĺžne hlavičkou (zadočkom alebo v priečnej polohe).

Ako prebieha cisársky rez

Vlastná operácia prebieha v celkovej alebo epidurálnej anestézii, nekomplikovaná trvá okolo 45 minút. Rez na bruchu sa dnes až na výnimky vedie v podbruší naprieč tak, aby bol „schovaný pod plavkami“, v úrovni horného okraja lonového ochlpenia.

Po operácii rodičku prevezú na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa sleduje až do stabilizácie, obvykle do druhého dňa. Ďalšie dni už trávi mamička s dieťatkom na oddelení šestonedelia. Hojenie brušnej steny a maternice po cisárskom reze je náročnejšie a bolestivejšie než po prirodzenom pôrode.

Tehotenstvo

Bolí ten pôrod? Veľmi, ale prežijete!

Utišujúcimi prostriedkami možno stav dobre upraviť a zmierniť. Treba, aby bola žena informovaná o celom postupe ako operácie, tak pooperačnej starostlivosti. Na upokojenie: bábätko vám budú prikladať k prsníku rovnako ako ostatným mamičkám, sestry a lekári vás naučia, ako sa starať o jazvu, ako ju ošetrovať, aby sa rýchlo hojila.

Laktácia nastupuje o niečo pomalšie, ale dojčiť budete tak isto ako po spontánnom pôrode! Je potrebné, aby ste začali skoro chodiť, aby sa rozhýbala peristaltika a trávenie a skoro sa vám uľavilo. Ďalšie tehotenstvo sa neodporúča skôr než o rok, aby sa jazva na maternici stačila zahojiť.

Je to, skrátka, operácia

Cisárske rezy sú operačným riešením zdravotnej komplikácie u dieťatka alebo mamičky, preto so sebou vždy nesú isté riziká. Rodiť cisárskym rezom sa dá i opakovane, ale každý ďalší rez na maternici zvyšuje riziko prasknutia jazvy v priebehu ďalšieho tehotenstva.

Nepríjemnou komplikáciou po cisárskom reze je uhniezdenie placenty v mieste jazvy, kedy hrozí, že sa sama neodlúči od steny maternice. Tomuto stavu sa hovorí placenta accreta [akréta] a je obávanou pôrodníckou komplikáciou, pri ktorej žena môže prísť aj o maternicu.

Pôrod na želanie?

Diskutuje sa o cisárskych rezoch „na želanie“. Je to ďalší „marketingový“ ťah niektorých pôrodníc, ktoré sa snažia prilákať rodičky. Aj pre niektorých pôrodníkov je to dobrý dôvod, ako si naplánovať prácu a nemusieť tráviť noci a víkendy na pôrodnej sále.

Pokiaľ sa žena obáva bolesti spojenej s pôrodom, dnes je množstvo spôsobov, ako ju zmierniť. Množia sa správy o tom, že pôrod cisárskym rezom s chýbajúcim takzvaným pôrodným stresom novorodenca (ktorý je absolútne prirodzený) môže viesť k neskorším negatívnym prejavom u bábätka (napríklad k rozvoju rôznych alergických prejavov, súvisiacich s abnormálnym naštartovaním imunitných procesov v priebehu pôrodu).

Ani pre matku nemá nekomplikovaný spontánny pôrod negatívny vplyv na jej panvové dno. Či ľudstvo v budúcnosti nebude rodiť spontánne, ale len cisárskym rezom, je otázkou, avšak sa nedá na ňu odpovedať. Cisársky rez je v neposlednom rade významne drahší než pôrod spontánny a s prirodzeným spôsobom pôrodu nemá naozaj nič spoločné.

Tehotenstvo

Umelé oplodnenie: šťastie zo skúmavky

Cisárskych rezov pribúda

Je to významný fenomén predovšetkým poslednej doby. Príčin je niekoľko a zďaleka nejde len o medicínske dôvody. Významne klesol počet komplikácií plánovaného cisárskeho rezu (je veľmi bezpečný), väčšinou sa vedie v epidurálnej anestézii. Možno ho vykonávať v ideálnej dennej dobe, nič neponechať na náhodu. Stúpa počet viacpočetných tehotenstiev a tých po umelom oplodnení, kde rodičia nechcú nič riskovať.

Na druhej strane sa zvyšuje riziko komplikácií pri ďalšom tehotenstve: prasknutie maternice v jazve po predchádzajúcom reze, uhniezdenie plodového vajca v mieste rezu na maternici, vpáčená či priamo vrastená placenta do steny maternice (kedy hrozí, že žena môže pri pôrode prísť o maternicu). Najnovšie sa objavujú správy o tom, že deti, ktoré prišli na svet bez pôrodného stresu, majú vyšší sklon k alergiám a ďalším chorobám.

Maminkin odborník: prof. doc. Pavel Calda, CSc.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma