AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

VIDEO: Takto vzniká bábätko pod mikroskopom!

Liečba neplodnosti ponúka veľa možností, okrem iného aj oplodnenie vajíčka mimo tela ženy. Tam kde nestačí samotné IVF, kedy sa spermie a vajíčko umiestnia do jednej misky, sa ponúka metóda ICSI.
VIDEO: Takto vzniká bábätko pod mikroskopom!

Liečba neplodnosti ponúka veľa možností, okrem iného aj oplodnenie vajíčka mimo tela ženy. Tam kde nestačí samotné IVF, kedy sa spermie a vajíčko umiestnia do jednej misky, sa ponúka metóda ICSI.

Klasická metóda IVF (oplodnenie v skúmavke, odborne in vitro fertilizácia) je vo svojej podstate veľmi prostá. Žene sú po hormonálnej stimulácii vaječníkov odobraté vajíčka, muž odovzdá spermie, ktoré sú laboratórne upravené. Potom sú pohlavné bunky prenesené do jednej skúmavky alebo misky, kde v živnom roztoku dôjde k preniknutiu spermie do vajíčka. Sú ale situácie, kedy toto nefunguje a k spojeniu nedôjde. V takom prípade je možné použiť metódu ICSI.

ICSI

"ICSI je aktívna oplodňovacia metóda, pri ktorej je spermie do vajíčka zavedená injekčne. Nedochádza tak k samovoľnému spojeniu pohlavných buniek, ako je tomu pri metóde IVF, ale k zavedeniu vybranej, životaschopnej spermie priamo do vnútra vajíčka," popisuje MUDr. Kateřina Veselá Ph.D., riaditeľka Sanatória Repromeda.

ICSI je vhodné použiť pri pároch s imunologickým faktorom neplodnosti, pri ženách s nižším počtom či zníženou kvalitou vajíčok a pri mužoch so zníženým počtom či zhoršenou pohyblivosťou spermií. "S ICSI možno dosiahnuť podiel oplodnených vajíčok v priemere 80-90 percent, čo je približne dvakrát viac oproti konvenčnej IVF metóde," dodáva lekárka.

IMSI – vylepšená ICSI

Metóda ICSI má aj svoje vylepšenia. To spočíva v precíznejšom a podrobnejšom výbere vhodnej spermie. "V IMCI sa spermia vyberá pod väčším mikroskopickom zväčšením. V ICSI je zväčšenie spermie 400 krát. U IMSI je zväčšenie 6000 krát. Toto zväčšenie umožňuje podrobnejšie posúdiť morfológiu spermií a vybrať pre oplodnenie spermie s normálnou mikroskopickou stavbou. IMSI používame v prípade, že morfológia spermií je výrazne abnormálna. Vykonávať ho však môžu len centrá so zodpovedajúcim vybavením, "dopĺňa lekárka.

Ešte existuje PICSI!

PICS je ďalšia z metód spadajúca do oblasti asistovanej reprodukcie, pri ktorej je kladený veľký dôraz na kvalitu spermií. Aj pri PICS je spermie zavádzaná priamo do vajíčka obdobne, ako pri ICSI, rozdiel je však v jej výbere. "Pri výbere v PICS sa využívajú prirodzené vlastnosti spermie, ktorou je schopnosť viazať sa na látku hyaluronan. Hyaluronan je dôležitou prirodzenou súčasťou obalov vajíčka, a práve hlavička zrelej spermie nesie špecifický receptor, ktorý umožňuje jej väzbu na hyaluronan. Pokiaľ spermie v laboratórnych podmienkach preukazujú pozitívnu väzbu na gél s touto látkou, ide o známku vyzretí a kvality spermie a práve také spermie sú k zavedeniu do vajíčok vyberané," dopĺňa lekárka.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma