AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Syn začal hovoriť neskôr než jeho vrstovníci. Je to problém?

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
Syn začal hovoriť neskôr než jeho vrstovníci. Je to problém?

Otázka

Môj päťročný syn začal hovoriť neskôr než jeho vrstovníci. Dodnes hovorí málo a zle, komolí slová a má malú slovnú zásobu. Môže ísť o dyslexiu? Ako sa táto porucha diagnostikuje?

Odpoveď

Mgr. Tereza Slunečková: Je predčasné riešiť, či váš syn má dyslexiu,
v prvom rade je potrebné, aby ste čo najskôr navštívili logopéda! Pred nástupom do školy by už dieťa malo mať bohatú slovnú zásobu, gramaticky správne zvládať jednoduché súvetia, rozprávanie, v tomto období sa dokončuje aj správna výslovnosť jednotlivých hlások.

Logopéd vám ukáže, ako so synom doma pracovať – význam tu má pravidelné a systematické cvičenie. Váš syn je vo veku, kedy sa neustále rozvíjajú jednotlivé psychické funkcie. Pravdaže, pokiaľ toto doposiaľ nezvládol sám, treba, aby ste mu pomohli, pretože keby mal nastúpiť do prvej triedy bez kvalitnej slovnej zásoby a s problémami vo vyjadrovaní, existuje väčšie riziko školského neúspechu, čo by ohrozilo jeho zdravý psychický vývoj.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma