AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Spoznáte, že je vaše dieťa terčom šikany?

Šikanovanie predstavuje závažný problém. Šikanovaného jedinca môže ovplyvniť po celý zvyšok jeho života. V tomto článku nájdete základné príznaky šikany.
Spoznáte, že je vaše dieťa terčom šikany?

Odhalenie šikanovania nebýva nijako ľahké, pretože mu zvyčajne aktívne bránia nielen útočníci, ale aj samotná obeť. Napriek tomu existujú určité varovné signály, ktoré by nemali byť rodičmi prehliadané.

Šikana v mnohých podobách

Odborníci popisujú šikanu ako správanie s cieľom ohroziť alebo zastrašiť šikanovanú osobu, ktorá sa nevie alebo nemôže brániť, alebo jej ublížiť. Útoky môžu nadobúdať fyzického, tak psychického charakteru, od nadávok, ohovárania, vyhrážania, ponižovania cez bitie, vydieranie, poškodzovanie vecí až po lúpeže, či dokonca sexuálne zneužívanie. Nové formy šikanovania ponúka aj moderné komunikačné prostriedky, akými sú internet či mobilné telefóny.

Odhaľte varovné znamenia

Hoci obeť o svojom utrpení zvyčajne nehovorí, rodičia môžu na šikanovanie upozorniť isté náznaky. Patria medzi ne nasledujúce:

 • dieťa nemá kamarátov, s ktorými by trávilo voľný čas,
 • je viac doma, nechodí von ako predtým,
 • neprichádzajú za ním domov spolužiaci a dieťa samotné nie je prizývané na návštevy k ostatným,
 • dieťa nechce chodiť do školy, hoci predtým do nej chodilo rado, školskej dochádzke sa vyhýba všetkými možnými spôsobmi (napríklad simuluje zvýšenú teplotu manipuláciou s teplomerom),
 • nápadná je strata chuti do jedla, problémy so spánkom, strata záujmu o učenie, porucha sústredenia,
 • dieťa je apatické, smutné alebo s výkyvmi nálad, hovorí o možnej samovražde, odmieta sa zveriť, čo ho trápi,
 • môže byť tiež nezvyčajne agresívne k rodičom či súrodencom,
 • objavujú sa sťažnosti na bolesť brucha, hlavy, ranné zvracanie,
 • dieťa nechodí do školy a zo školy najkratšou cestou, prípadne strieda rôzne cesty, prosí o dovoz alebo odvoz autom,
 • chodí domov zo školy hladné (agresori mu berú desiatu alebo peniaze na desiatu),
 • častejšie žiada o peniaze alebo ich doma kradne,
 • sťažuje sa na stratu osobných vecí.

Ak máte podozrenie, že by mohlo byť vaše dieťa šikanované, nesnažte sa situáciu riešiť len vy sami a obráťte sa na školu. Tá podnikne potrebné kroky, a ak je to potrebné, odporučí tiež návštevu dieťaťa u odborníkov, ktorí sa na šikanovanie špecializujú.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma