AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Škôlka alebo škola? Prípravná trieda!

Blíži sa zápis, a to veľa rodín doháňa k horúčkovitej aktivite. Zdá sa vám, že vaša ratolesť na školu ešte úplne nedozrela, ale škôlka by jej bola na ďalší rok už tesná? Existuje však pomerne ľahké a elegantné riešenie.
Škôlka alebo škola? Prípravná trieda!

Volá sa prípravná trieda a funguje ešte len niekoľko rokov. Na niektorých školách takú triedu otvorili po prvý raz pred štyrmi rokmi a projekt sa veľmi osvedčil. „Ja som začínala s prvými žiakmi, v triede bolo málo detí, ale tohto roku už sme ich prijali 15,“ uvádza Petra Hanušková, učiteľka prípravnej triedy základnej školy.

Predškolák

Prvé kroky do školy

„Máme tu deti s jazykovou bariérou, s nerovnomerným vývojom, deti s logopedickými chybami, s ADHD, nezrelou pozornosťou či introvertných, plachých jedincov, ktorí sa potrebujú ‚otrkať‘, získať istotu, navyknúť si na pravidelný režim a opáčiť si nové prostredie, ale skúsenosť máme i s dieťaťom s poruchou autistického spektra.“

Prvé signály odhalí učiteľ, psychológ alebo zápis

Veľa detí nesplňuje niektoré kritériá školskej zrelosti. Nech sú príčiny nezrelosti spôsobené čímkoľvek, pri nízkom počte detí v prípravnej triede (maximálne pätnásť) možno pristupovať ku každému dieťaťu individuálne a venovať mu dostatok starostlivosti.

Keď sa rodičom alebo učiteľke v materskej škole niečo nezdá, je dobré problém skonzultovať s odborníkmi v pedagogicko-psychologickej poradni. Často sa prvotné zmiešané pocity potvrdia a rodičia stoja pred rozhodnutím: odklad školskej dochádzky alebo ako ďalej?

Dnes skloňované poruchy spojené s pozornosťou a sústredením – ADHD, ADD alebo SPU a ďalšie – totiž bývajú spojené s dobrou inteligenciou svojich nositeľov. Rodičia váhajú nad tým, či dieťa ponechať na rok v škôlke, alebo riskovať problémy, neúspech a prípadné „vrátenie“ z prvej triedy. Ani jeden variant však nie je úplne optimálny.

Iné riešenie

Prípravná trieda sa líši od posledného ročníka v materskej škole niekoľkými zásadnými momentmi: je priamo v základnej škole a je jej súčasťou. Deti sa učia dodržiavať režim podobný tomu v prvej triede – začiatok vyučovania, vyučovacie bloky a prestávky.

Obed sa koná v školskej jedálni. K dispozícii je školská družina, tak isto ako všetky krúžky, ktoré sa otvárajú pre prváčikov. Deti v prípravnej triede využívajú všetky priestory základnej školy – telocvične, školské ihriská, triedy s interaktívnou tabuľou i keramickou dielňou. Stávajú sa tak súčasťou života školy, i keď zatiaľ nanečisto.

Ako sa to robí?

Rodičia sa o prípravnej triede môžu dozvedieť v škôlke, v pedagogicko-psychologickej poradni a, samozrejme, pri zápise. „Šuškandou“ sa hovorí medzi rodičmi, poradiť by mal i miestny (mestský) úrad. Prednosť majú, samozrejme, deti, ktoré spĺňajú príslušné kritériá. Každá škola má tieto kritériá uvedené na svojich internetových stránkach.

Vstupenkou však musí byť odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne. Potom rodičia zažiadajú o možnosť zapísania potomka do školy. Počet miest v triede je zo zákona stanovený pre 7 až 15 detí. „To je práve jednou z výhod prípravnej triedy.

Každému dieťaťu sa môžeme venovať podľa jeho špecifických potrieb,“ vysvetľuje školská psychologička Lucia Hubertová. „Bonusom môže byť tento typ výučby pre deti, ktoré neuspejú na začiatku prvej triedy. Stáva sa to, nie je to žiadna hanba.

Dieťa vyzerá zrelé na školu a v priebehu jesene sa zistí, že tempo nestíha, chce sa hrať, nedokáže udržať pozornosť po celú vyučovaciu hodinu… A začne za spolužiakmi zaostávať. Čo s tým? Riešením je návrat do poslednej triedy materskej školy a odklad školskej dochádzky.

Nie je to žiadna tragédia, ale na psychiku dieťaťa to môže mať nedozerné následky. Sklamanie, pocit vlastného zlyhania, strata sebavedomia a sebadôvery. Materské školy sú tiež väčšinou plné a pre dieťa môže byť zahanbujúce vracať sa medzi mladších kamarátov. Pokiaľ na škole existuje prípravná trieda, dieťa je možné dodatočne preradiť a ide sa ďalej. Také prípady tu mávame.

Dieťa vlastne ostane v škole a všetci sú spokojní. Za rok nastupuje do prvej triedy bez ťažkostí a dobre pripravené,“ usmieva sa Lucia Hubertová. „Podobne to môže fungovať i z druhej strany. Do prípravnej triedy nemusia chodiť len deti s odkladom školskej dochádzky, ale i deti rok pred nástupom do prvej triedy.

Pokiaľ má rodič pocit, že dieťa má natoľko dobrý intelekt, že by sa v škôlke už nudilo, potrebuje však intenzívnu individuálnu podporu v niektorej čiastkovej oblasti (napríklad reč či sociálne schopnosti), je prípravka tiež vhodnou voľbou.

I v tomto prípade je nutné odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne. A potom môže pokračovať ďalej, rovnako ako väčšina našich absolventov. Je príjemné sledovať, ako sa deťom podarí úspešne nadviazať na prvom stupni základnej školy.“

Ako prebieha výučba

Klasicky od ôsmej do dvanástej hodiny po výučbových blokoch, vrátane prestávok. Nejde však o bežnú výučbu čítania a písania. Ide hlavne o zafixovanie si režimu, udržanie pozornosti, dodržiavanie pravidiel, precvičovanie grafomotoriky, porozumenie, skrátka ide o to, aby dieťa bolo na vstup do 1. triedy po všetkých stránkach pripravené.

Školák

Keď sa z dievčaťa stáva žena

„Väčšinou už po dvoch mesiacoch deti udržia pozornosť na potrebnú dobu a pochopia, že by mali sledovať učiteľku a plniť zadané úlohy. Jedinou nevýhodou je, že dochádzka nie je povinná. Záleží čisto na dohode medzi učiteľom a rodičmi. Preto keď sa rodičia rozhodnú, že na mesiac odídu i s dieťaťom preč, je to čisto ich voľba,“ upozorňuje Petra Hanušková.

„Samozrejme, záleží na vzájomnej dohode. Nechcem, aby tu fungoval nejaký vojenský režim, ale i pre deti je dobré, pokiaľ skutočne dodržujú pravidlá. V tom je zmysel prípravnej triedy. Rodičia našich žiačikov to našťastie chápu, s tým dieťa k nám do školy aj zapísali.“

A samotná výučba? „Predovšetkým sa držíme vzdelávacieho programu pre prípravnú triedu. Ide teda najmä o grafomotorické cvičenia, rozvoj a nápravu reči, rozvoj myslenia. A nesmieme zabudnúť na výchovy, nechýba výtvarná, hudobná ani telesná. Jednoducho všetko, čo prispeje ku koordinácii pohybov, t. j. jemnej i hrubej motoriky, k rozvoju sústredenia i predčitateľských a predmatematických schopností.

Deti občas dostávajú ‚úlohy‘ na doma, výučba prebieha hlavne formou hry. Veľa pripomienok je o tom, že sa deti potom budú v prvej triede nudiť, že už sa nebudú mať čo učiť. Nie je to pravda, pretože cieľom výučby tu nie je, aby sa deti naučili čítať, písať a počítať.

Výučba sa zameriava i na správanie, vzájomnú komunikáciu medzi spolužiakmi, schopnosť pomáhať si, dodržiavať zadané úlohy, pracovať s rozvrhom, uvedomiť si, kedy bude prestávka a kedy vyučovanie, čo si pripraviť na lavicu, s čím prísť do školy, nezabúdať peračník.

Deti nemajú klasické učebnice, používame pracovné listy a dosť využívame krúžky. Apelujem na rodičov, aby využívali ponuky školy, napríklad keramiku, ktorá výborne trénuje jemnú motoriku,“ uvádza Petra Hanušková.

Samozrejmosťou sú i návštevy divadiel a ďalších akcií mimo školu, aby si deti rozšírili obzory, vyskúšali najrôznejšie činnosti i mimo triedu a mali čo najviac zážitkov, ktoré obohatia ich život.

Zakríknuté dievčatká a hyperaktívni chlapčekovia

To je typická zostava žiakov prípravných tried. „Preto kladieme veľký dôraz na logopedickú prevenciu, na správnu výslovnosť, aby sa deti naučili dobre hovoriť, kým prídu do školy. To im potom neskutočne uľahčí prácu n hodinách, preto by som logopedickú prevenciu dala na jedno z popredných miest prípravy na ‚ozajstnú‘ školu,“ vypočítava Petra Hanousková.

„Zvláštnou skupinou sú zakríknuté, ale chytré dievčatká, ktoré sa nedokážu presadiť. Tie sem rodičia väčšinou vodia práve preto, aby získali sebadôveru a sociálne kontakty s vrstovníkmi. Hyperaktívnych chlapčekov zase často odporúčajú materské školy.

Tam nie je taký priestor na ich usmerňovanie a zvlášť oni si potrebujú zafixovať poriadok, zmysel pre poriadok a disciplínu, bez ktorej to i napriek svojej dobrej inteligencii mávajú v prvej triede veľmi zložité,“ dodáva Lucia Hubertová.

Kde je teda zakopaný pes? Je to ťažké jednoznačne určiť. Niekedy dispozície dieťaťa, inokedy nedostatok času, náhlenie, hektický štýl života, výchovný štýl rodičov alebo iná kultúra. Rodičia si prichádzajú vyzdvihnúť svojich potomkov trebárs až po piatej hodine, a to už neostáva veľký priestor na spoločný život.

Každé dieťa síce reaguje inak, ale nedostatok vzájomnej komunikácie sa vždy prejaví. I v tejto oblasti by mohla prípravná trieda podať pomocnú ruku a ukázať rodičom, kde sú rezervy, na čo sa zamerať vo voľnom čase, čo s deťmi riešiť a čo zlepšiť, aby sa im raz v škole darilo.

Domov a rodina | Psychológia a vzťahy | Životný štýl | Predškolák | Školák

Učme deti k etikete

Čo na nultý ročník hovoria naše čitateľky z FB?

Mám tam teraz syna a môžem len odporučiť. Majú prípravu na písanie a tak rôzne, je to pre dieťa super!
Lenka

Chvíľu som robila v družine práve v nultej triede a myslím, že tým detičkám to berie očarenie prvou triedou. Už to budú mať v paži, zatiaľ čo spolužiaci, ktorí pôjdu do prvej triedy regulárne, budú očarení, natešení… Navyše už budú detičky z nultého ročníka vedieť oveľa viac.
Veronika

Osobne si myslím, že je to dobrá vec. Spomínané očarenie z prvej triedy… Kto z nás si na to pamätá? Podľa mňa je oveľa dôležitejšie, ako dieťaťu pôjde učenie, a pokiaľ má nultý ročník akokoľvek pomôcť, je to jedine dobre. Ak bude tá možnosť, určite ju využijem a malú tam dám.
Michaela

Mne by sa to asi páčilo. Práve totiž riešime problém. Syn bude mať tento týždeň 5 rokov, takže ešte nie je predškolák, ale uvažujeme, že ho, naopak, pošleme do školy skôr, pretože už teraz vie písať tlačeným všetky písmená a chce od nás, aby sme ho začali učiť písať písaným. A rozhodne viem, že nie je dobrý nápad učiť ho to doma, aby som ho to nenaučila zle.

Bývame však na dedine a tu nám nultý ročník rozhodne nehrozí. A len tak mimochodom, vo Francúzsku to vraj funguje tak, že sa deti na prvom stupni nerozdeľujú podľa veku, ale podľa znalostí, a do školy sa nastupuje podľa kalendárneho roku, nie podľa školského. Tam by bol môj syn už regulárny predškolák…
Andrea

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma