AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Šikana - ako ju riešiť

Vy sa pýtate - my odpovedáme.
Šikana - ako ju riešiť

Otázka: Dcéra, ktorá je v tretej triede, sa v poslednej dobe dosť stiahla do seba a nechce hovoriť o tom, čo sa deje v škole so spolužiakmi. S učením problém nemá, väčšinou má samé jednotky. Všeobecne je to skôr introvertnejší typ, nemá veľa kamarátok a ťažko sa zoznamuje s novými deťmi.

Niekoľkokrát som sa s ňou snažila prehovoriť, či ju niečo trápi, ale vždy ma odbila, že sa nič nedeje. Včera z nej ale vyliezlo, že sa jej strácajú veci z peračníka a niekto jej pokreslil zošity. Bojím sa, že sa stala obeťou šikany. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Mgr. Tereza Slunečková: Je dôležité, že si dcéru všímate, takže ste zaznamenali zmeny nálad. To, že sa deti v začiatkoch začínajúcich problémov nemajú potrebu zverovať, môže mať rôzne dôvody (pocity viny, neistota z hľadiska možného riešenia, bezradnosť a i.).

Hoci vás dcéra odmieta, je dôležité, aby ste jej aj napriek tomu poskytovali podporu a záujem, aby vedela, že môže prísť a povedať, čo ju trápi. Je dobré poskytnúť jej dôveru, že každý problém je možné riešiť, len to niekedy vyžaduje viac trpezlivosti alebo hľadanie optimálnych krokov.

Aby ste podporili dôveru, ktorú vo vás má, a zároveň jej pomohli s trápením, ktoré pre ňu už môže byť neúnosné, hľadajte príležitosť o situácii s ňou hovoriť i naďalej. Skúste sa pýtať na to, akých má spolužiakov v triede, s kým sa kamaráti, ako vyzerajú prestávky (spravidla najviac konfliktov medzi deťmi vzniká na prestávkach, kedy voľná chvíľa nie je organizovaná učiteľom).

Zistite, kde trávi prestávky, kto triedu najviac ovplyvňuje, ako reaguje na ostatné deti a pod. Ďalej sa zaujímajte o to, aký má vzťah k triednemu učiteľovi, či im pomáha riešiť problémy, konflikty, či má k nemu dôveru
a môže sa mu zveriť, prípadne kto v škole je pre ňu dôveryhodný (výchovná poradkyňa, učiteľ nejakého iného predmetu, školská psychologička a i.).

Buďte však opatrná, aby ste dcéru otázkami nezahltili. Niekedy tiež pomôže empatická reakcia, napr.: „Zdá sa mi, že si nejaká smutná, asi sa niečo deje
v škole...“ Dohodnite sa spoločne na ďalších krokoch (podľa skúseností, aké má dcéra v škole). Aké to sú? Dohodnite si schôdzku s triednym učiteľom/výchovnou poradkyňou, aby ste školu vtiahli do problému.

Malo by dôjsť k eliminácii negatívnych situácií v triede, napríklad na posilnenie prítomnosti učiteľa v triede na prestávkach, všímanie si interakcie spolužiakov na hodine (komentáre detí na seba navzájom), práca s triednym kolektívom a posilnenie pozitívnej klímy (niekedy si deti neuvedomujú, že nejde o zábavu, dokiaľ s nimi niekto o situáciách nezačne hovoriť), zameranie sa na vinníkov/agresorov (práca s nimi, viesť ich k uvedomeniu), práca s pravidlami
v triednom kolektíve, prípadne, ak ide o šikanu, je nutná schôdzka učiteľa so zákonnými zástupcami detí.

Nestačí agresora potrestať poznámkou, lebo tá nevedie k náprave správania a mohlo by to posilniť jeho negatívne správanie. Len čo sa pustíte do riešenia, dohovorte sa s dcérou, že si každý deň zhodnotíte, ako to v škole prebiehalo. Zároveň jej pripomínajte, že situácia má riešenie, a preto na tom pracujete.

Hovorte o jej pocitoch a hľadajte chvíle, kedy sa môže doma pozitívne odreagovať a odpočinúť si (šport, relaxácia, nejaká činnosť, ktorú má rada). Snažte sa upevňovať a rozvíjať zdravú sebadôveru dcéry, aby sa podobné situácie ďalej neopakovali.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma