AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Psychické následky po návšteve čerta? Pozor dieťa môže začať aj koktať

Čert, toho väčšina rodičov stále berie ako výchovný prostriedok. Lenže u veľmi citlivých detí môže byť strašenie čertom zdrojom traumy, ktorého sa bude len ťažko zbavovať.
Psychické následky po návšteve čerta? Pozor dieťa môže začať aj koktať

"Ešte sa párkrát vyspíš a je tu čert s Mikulášom, a keď si hneval, tak si ťa odnesie do pekla. Blíži sa ten deň a Vám sa preháňa hlavou, že je to skvelý moment, ako to svoje dieťatko donútiť poslušnosti? Sotva čerti zmiznú z dohľadu, už sa hlási o slovo Ježiško. Neviem, neviem, či ti niečo prinesie. "Tiež sa vám tie vety zdajú povedomé?

Čert deti núti k poslušnosti

Deti strašíte, miesto toho aby sme im zaistili úžasný zážitok. Priaznivci strašenia sa dajú rozdeliť do dvoch skupín - zástancovia strašenia a sadisti. Rodičia z prvej skupiny chcú deti prinútiť, aby niečo robili inak alebo naopak nerobili. Nejde im o samotnú návštevu čerta, ale skôr o dobu pred čertom a po čertoch. Čert je pre tieto rodičov skvelým nástrojom, ako s dieťaťom manipulovať.

Druhá skupina rodičov má radosť z toho, ako sa deti boja, tí sa kŕčovito držia rodičov okolo krku, ich deti sa po návšteve čerta začnú napríklad pomočovať alebo zadrhávať v reči. Neveríte? "U detí, ktoré k tomu majú vrodené dispozície, môže stres z čerta spustiť vadu reči a dieťa môže začať koktať," varovala Jana Vlasáková z všeobecne prospešnej spoločnosti Spokojní, ktorá sa práve venuje náprave rečových vád.

Problémy môžu pretrvať aj v dospelosti

Zajakavosť (tiež najmä odborne balbutismus, balbuties) je postihnutie, ktoré zabraňuje pacientovi v plynulej reči. Najčastejším prejavom je opakovanie prvej slabiky slova, menej často potom slova celého. Tento jav je často taktiež sprevádzaný najrôznejšími pohybmi, ako napríklad pohybmi hlavou, kŕčovitým zovretím tváre a podobne.

Reč je v niektorých prípadoch preložená neúmyselnými pauzami, kedy koktavý človek nie je schopný vydať žiadny zvuk (tzv. Rečové bloky). Vyskytuje sa asi u 1% populácie. Zajakavosti nie je známa príčina, ale ako jedna z príčin je považovaný šok, vystrašenie.

"Stretnutie s čertom môže byť pre deti rovnako stresujúcou záležitosťou, ako je pre dospelých prepadnutie v parku, vysvetlila Vlasáková, ktorá sa v občianskom združení stretla s niekoľkými ľuďmi, u ktorých bola návšteva čerta spúšťačom zajakavosti.

Čerta predstavte skôr ako rozprávkovú bytosť

Združenie odporúča deti čertov strašiť, ale skôr sa s nimi o čertoch rozprávať. "Hovorte o čertoch a ich návšteve. Pýtajte sa detí, čoho sa na čertoch bojí. Tak už čert pre deti nebude tajomné monštrum, ale čarovná bytosť," odporučila Vlasáková.

Namiesto strašenia skôr prežite mikulášsky večer bez stresu s darčekmi. V nádielke by nemali chýbať sladkosti, ani ovocie. A keď sa predsa deti budú trojice návštevníkov v maskách báť, objímte ich a chráňte. Rozhodne ich od seba neodstrkujte. 

Legenda o svätom Mikulášovi

Tradícia obdarovávania v predvečer sviatku svätého Mikuláša vychádza z legendy o biskupovi Mikulášovi z Myry, ktorý žil v prvej polovici štvrtého storočia. Ten sa preslávil svojou láskavosťou a štedrosťou k potrebným. Niekedy sa tiež hovorí, že ochraňoval milencov.

 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma