AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Prvý deň v škole alebo v škôlke. Máte všetko v malíčku?

Začiatok školského roku je pre naše ratolesti veľká zmena a je celkom jedno, či pôjdu prvý raz do školy, alebo ešte len do škôlky. S nástupom do akejkoľvek inštitúcie si dieťa musí zvyknúť na nové prostredie, skupinu vrstovníkov a predovšetkým na pravidelný režim, čo môže byť spočiatku po dvojmesačných uvoľnených prázdninách šok pre celú rodinu. Máte všetko v malíčku?
Prvý deň v škole alebo v škôlke. Máte všetko v malíčku?

Zásadný zlom pre dieťa nastáva s nástupom do materskej školy. Zvyknúť si na odlúčenie od matky, novú autoritu učiteľa, kolektív neznámych ratolestí a mnoho ďalšieho je pre potomka zatiaľ veľkou neznámou, ktorú treba zvládnuť. Ako ste svoje dieťa pripravili?

Domov a rodina | Materstvo | Zdravá výživa | Batoľa | Predškolák

Počas leta deti rastú rýchlejšie

Preverte si sami:

 • Pozná svoje meno.
 • Ovláda činnosti spojené s osobnou hygienou – umytie rúk, vylučovanie bez plienok.
 • S menšou pomocou dospelého sa oblečie, zoblečie a obuje.
 • Ovláda základy stolovania – vie držať lyžicu a najesť sa, hryzie i tuhú stravu a pije z hrnčeka.
 • Uplatňuje základné spoločenské pravidlá – zdraví, ospravedlní sa, poďakuje.
 • Pozná si svoje veci – hračku, topánky.
 • Samostatne komunikuje a dohovorí sa podľa potreby
  s rovesníkmi a dospelými.
 • Je schopné prejsť 20 až 40 minút chôdze.
 • Zvládne počiatočnú adaptáciu v materskej škole
  a prispôsobí sa jej režimu a pravidlám.
 • Je schopné hry s hračkami.

Čo má vedieť dieťa, kým ide Po Prvý raz do školy?

Čas v škôlke uplynie ako voda a s nástupom povinnej školskej dochádzky prichádza beh na dlhú trať. Je žiačik na štart dostatočne vybavený? Záväzný školský režim so sebou nesie zložitejšie nároky.

Desatoro školáka

 • Pozná svoju približnú adresu a dátum narodenia. Meno sa už pokúša napísať paličkovým písmom.
 • Zvláda samostatne osobnú hygienu.
 • Dokáže sa bez problémov na dlhší čas odlúčiť od rodičov a je si vedomé zodpovednosti za svoje správanie.
 • Vyslovuje správne všetky hlásky, hovorí vo vetách a väčšinou gramaticky správne.
 • Správne drží písacie náčinie štipkovým uchopením –
  t.j. dvoma prstami, tretí podložený, uvoľnené zápästie. Vie napodobniť základné geometrické obrazce (štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník) a niektoré písmená.
 • Vytlieskava slabiky v slove, rozlišuje zvuky
  bežných predmetov a situácií, niektorých hudobných nástrojov a zvierat.
 • Rozlišuje a porovnáva podstatné znaky a vlastnosti predmetov (farba, veľkosť, tvar a materiál). Nájde rozdiely
  v dvoch podobných obrázkoch.
 • Rozumie časopriestorovým pojmom – nad, pod, dole, hore, vnútri, vonku, skôr, dnes, včera a pojmom dokáže určiť vlastnosť – malý, veľký, ťažký, hebký...
 • Sústredí sa na činnosť počas zhruba 10–15 minút
  a pamätá si básničky, riekanky a pesničky. Pracuje podľa pokynov a samostatne.
 • Orientuje sa bezpečne na verejnosti (na ihrisku, ulici,
  v obchode, u lekára), v školskom a domácom prostredí. Uvedomuje si možné nebezpečenstvo, pozná pravidlá svetelnej signalizácie.
Domov a rodina | Materstvo | Batoľa

Čo ohrozuje detské uši počas leta

Tipy, ako všetko zvládnuť

 • Urobte si čas a pokoj na rozhovor so svojou ratolesťou o tom, čo prežila v škole či škôlke. Starostlivo načúvajte radostiam i strastiam jeho prežitého dňa, ale hovorte aj o videnom, napríklad na prechádzke alebo pri prezeraní knihy.
 • Snažte sa v dieťati podnietiť záujem o aktívne voľnočasové aktivity. Kvôli prehľadu si zapíšte, koľko času trávi dieťa pri počítači či televízii. Pokiaľ tieto pasívne aktivity prevažujú, snažte sa ich obmedziť. Odborníci odporúčajú sledovať program v televízii spoločne s potomkom a selektovať to, čo je vhodné. To isté platí pri počítači.
 • Istý denný režim u dieťaťa podľa odborníkov vyvoláva pocity istoty a svet je pre neho zrozumiteľnejší a zmysluplný. Pokiaľ potomkovi určíte hranice, cíti sa v bezpečí, podporované a je si vami isté. V opačnom prípade v ňom vyvolávame zmätené pocity spojené s neistotou.
 • Pokiaľ sa dieťa dožaduje odpovede, neodstrkujte ho vetou: „Počkaj, teraz nie, až o chvíľu,“ ale hneď mu odpovedzte. Dieťa totiž žije prítomným okamihom. Častým odkladaním odpovedí sa vytráca jeho zvedavosť a záujem o danú vec. – Uvedomte si, že niektoré problémy časom zmiznú – dieťa dozreje. Pokiaľ však pretrvávajú, obráťte sa so svojimi obavami na odborníkov alebo nazrite do odborných publikácií.

Rada na záver: Mnohí odborníci z radov psychológov kladú dôraz na prostredie, ktorým je dieťa obklopené. Prikladajú mu zásadný vplyv, ktorý sa potom prejavuje v jeho správaní.

Domov a rodina | Zdravá výživa | Životný štýl | Batoľa | Dojča

Ako sa vyhýbať alergii

Z čoho vyplýva, že pokiaľ je dieťa obklopené nevraživosťou či kritikou, naučí sa nenávidieť a odsudzovať druhých. Ak žije potomok v ovzduší znášanlivosti a priamosti, naučí sa trpezlivosti a bude mať cit pre spravodlivosť.

 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma