AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Prečo sú dievčatká iné? Tajomstvo sa skrýva v mozgu

Fyzické rozdiely medzi chlapčekom a dievčatkom sú samozrejme zjavné takpovediac na prvý pohľad, ale napadlo vás napríklad, prečo dievčatká hovoria zvyčajne skôr a lepšie ako chlapci?
Prečo sú dievčatká iné? Tajomstvo sa skrýva v mozgu

Najnápadnejšie rozdiel medzi chlapcom a dievčatkom samozrejme nájdeme tam, kde sa stretávajú ich dolné končatiny, avšak podobne dôležité miesto nájdeme aj medzi ich ušami! Áno, veľa rozdielov v správaní, dozrievanie, učenie i zručnosti malých slečien a pánov ovplyvňuje práca mozgu, ktorá v prípade mužského a ženského mozgu vykazuje určité rozdiely.

Prečo dievčatká hovoria zvyčajne skôr a lepšie, než chlapci?

"Bolo preukázané, že ľavá mozgová hemisféra sa u dievčat rozvíja oveľa rýchlejšie, než u chlapcov. A pretože tam leží rečové centrum, naučia sa chlapci spravidla hovoriť neskôr ako dievčatá," tvrdí rodinná terapeutka nemeckého pôvodu v Gisela Preuschoffová, a nielen ona i celá rada ďalších odborníkov.

Tento rozdiel sa samozrejme časom vyrovná (aj keď niektoré slečny aj dámy pôsobia tak, ako by tento "náskok" stále pretrvával, ba sa dokonca zväčšoval - inu, asi dlhšiu prax...). Naopak pravá hemisféra - oblasť mozgu zodpovedná za riešenie vizuálnych a priestorových problémov si dáva načas u dievčat. Malé slečny mávajú pravdepodobne horšiu priestorovú orientáciu a predstavivosť. Možno preto sú technicky zamerané stavebnice (a neskôr priamo technické odbory) skôr doménou chalanov.

Dievčatká majú širší spojovací "most" medzi hemisférami

"Najčastejšie diskutovaný rozdiel medzi mužským a ženským mozgom sa týka skupiny nervových buniek spájajúcich pravú a ľavú hemisféru. Tento most, corpus callosum, je podstatne väčší v ženskom mozge a to môže vysvetľovať isté rozdiely medzi mužským a ženským procesom myslenia," tvrdí Gisela Preuschoffová. Čo to v praxi znamená?

Mužský mozog má tendenciu sa špecializovať, každá funkcia je presne lokalizovaná do určitého centra, malý aj veľký muž vie výborne oddeľovať a ukladať informácie. Naproti tomu mozog dievčatá a ženy funguje globálnejšie, hemisféry sú lepšie prepojené, vzájomne bezchybne spolupracujú a spoločne spracovávajú informácie. Navyše dokážu lepšie pracovať s intuíciou a pamäťou.

Chlapci majú v hlave krabice, dievčatká klbko drôtov

Populárny americký pastor Mark Gungor o týchto rozdieloch veľmi vtipne hovoril v jednej zo svojich najzábavnejších kázní ako o mužskom mozgu plnom krabíc, kde má v každej krabici určitá oblasť života svoje jasné miesto, krabice sa nedotýkajú, ich obsah sa neprelína a vždy je "otvorená" len jedna krabica.

Naproti tomu dievčatá a dámy majú vraj v mozgu klbko drôtov, tie sa dotýkajú, prelínajú, všetko je prepojené, všetko so všetkým súvisí. Možno aj preto bývajú už v detstve chlapčenské a dievčenskú hry aj spôsob hrania, premýšľania a komunikácie iný.

Pozrite sa na video:

Vľúdne slovo odborníka na záver

"...rodičia by si mali uvedomiť, že existuje veľa predsudkov ohľadom pohlavia a väčšina detí sa vyvinie úplne inak, než ako si rodičia vo svojich snoch predstavovali. Dievčatá v žiadnom prípade nie sú vždy pokojné, milé a dobré, rovnako ako chlapci nemusia byť automaticky divokí, agresívni a inteligentní. Každé dieťa je jedinečné. Každé prináša do sveta charakteristickú osobnosť a každé je utvárané aj svojim okolím," hovorí rodičom vo svojej knihe Výchova dievčat, Gisela Preuschoffová.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma