AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Prečo je plodovka tak dôležitá

Deväť mesiacov si plod pláva v bezpečných vodách maminho bruška. A to doslova. Plodová voda vytvára okolo plodu bezpečný ochranný val, bráni pred traumami zvonku, chráni placentu, umožňuje dostatok priestoru, teda pohyb.
Prečo je plodovka tak dôležitá

Čo to vlastne je a ako vzniká tá zázračná tekutina, ktorá plní toľko funkcií odrazu a je pre zdravý vývoj plodu, a teda celého tehotenstva, nenahraditeľná? Číra tekutina bez zápachu sa postupne, s blížiacim sa pôrodom, mliečne zakaľuje.

V prípade nejakých zdravotných komplikácií môže tiež meniť odtieň až farbu (zafarbenie môže byť dožlta, dozelena či hnedé) a začne páchnuť. To môže znamenať infekciu či tieseň plodu. Prímes krvi je obvykle normálny, zvlášť keď už prebieha pôrod a otvárajú sa pôrodné cesty.

Má slabo alkalickú reakciu (pH 6,95–7,10) a na 99 percent ju tvorí voda, 0,3 percenta ostáva na bielkoviny, 0,3 na glukózu a 0,7 na močovinu. Obsahuje aj minerály a kreatinín, zhluky epitelových buniek uvoľnených z kože plodu (tie sa využívajú na genetické rozbory pri vyšetrení plodovej vody získané jej odberom – amniocentézou), maz a chĺpky lanuga.

Na začiatku tehotenstva je plodová voda tvorená amniovým epitelom, od 12. týždňa i močom plodu. Plodová voda sa tvorí na začiatku presakovaním z pupočníka, neskôr sa na tvorbe podieľa tiež plod, ktorý ju spracúva v tráviacom trakte a cez obličky vylučuje späť ako moč.

Objem takto vzniknutej plodovej vody v priebehu tehotenstva postupne stúpa (s veľkosťou plodu v maternici) a pred pôrodom je reabsorbovaných asi 40 % vody. V druhej polovici tehotenstva väčšinu plodovej vody tvorí tekutina, ktorú plod vymočí. Do fetoplacentárneho obehu plodu sa voda dostáva aj povrchom tela embrya (potom už plodu).

Obeh plodovej vody je veľký, koncom gravidity sa za hodinu obmení asi 50 percent jej objemu. Celkové množstvo plodovej vody kolíše podľa týždňa tehotenstva – až do 38. týždňa stúpa (za normálnych okolností jej býva maximálne okolo 1 litra), potom začína klesať. V dobe pôrodu by malo byť
v maternici zhruba 250–800 mililitrov vody, aby malo dieťa všetko, čo z nej potrebuje. Niekedy sa môže stať, že jej množstvo nie je úplne ideálne.

Či už hovoríme o nadmernom objeme (polyhydramnion), alebo, naopak, malom množstve (oligohydramnion). Vždy treba hľadať príčiny, existuje však určité percento prípadov, kedy sa nepodarí preukázať skutočné dôvody. V oboch prípadoch by mal gynekológ tehotnú častejšie a veľmi dôkladne sledovať. Ďalej by mal robiť pravidelné ultrazvukové vyšetrenie na posúdenie aktuálneho množstva plodovej vody, ktoré sa v maternici vyskytuje.

Nielen ochrana

Príroda to dokáže zariadiť. Pre vyvíjajúci sa plod je vodné prostredie úplne
ideálne. Chráni, zmierňuje otrasy pri chôdzi a pohybe, je zásadné pre látkovú výmenu, sprostredkováva reguláciu vodného hospodárstva v organizme plodu, prísun minerálnych látok, pomáha udržiavať stálu teplotu pre vývoj plodu, umožňuje normálny vývoj pľúc plodu (až do narodenia sú vyplnené plodovou vodou), jeho správny rast a vývoj končatín, podporuje rozvoj tráviaceho traktu a umožňuje plodu v maternici normálne sa hýbať.

Keď je vody priveľa...

Tento stav sa označuje ako polyhydramnion a znamená, že plodovej vody má budúca mamička viac než dva litre. Príčinu, prečo sa to stane, sa nakoniec obvykle nepodarí určiť. Z tých známych je polyhydramnion najčastejšie diagnostikovaný v súvislosti s tehotenskou cukrovkou.

Ďalej sa objavuje pri niektorých infekčných ochoreniach, pri nekompatibilite krvných faktorov (napr. Rh) medzi matkou (Rh negatívny) a plodom (Rh pozitívny). Polyhydramnion môže byť aj pri plodoch s vrodenou vývojovou chybou, napríklad srdcovou. Táto porucha sa vyvíja obvykle pred koncom tehotenstva a veľmi záleží na tom, či k nej dochádza náhle (akútna forma), alebo vody pribúda postupne (dlhodobý proces).

Pri akútnej forme nastáva rýchle rozpínanie maternice, ktoré môže spôsobiť aj predčasnú maternicovú činnosť. Môže sa tiež zhoršovať dýchavičnosť, ktorá v závere tehotenstva býva pravidelne prítomná. Koža na bruchu je lesklá a napätá. Čo to znamená pre plod? Má veľa vody, teda veľa priestoru na pohyb. Hoci je plod veľmi pohyblivý, tehotná jeho pohyby vníma horšie.

Plod sa navyše môže dostávať do menej obvyklých polôh, ktoré nie sú pre prirodzený pôrod priaznivé (poloha plodu panvovým koncom), alebo je pri nich spontánny pôrod vylúčený (priečna poloha plodu). Keď je situácia veľmi
vážna a plodovej vody je priveľa, môže mať budúca mamička vážne zdravotné ťažkosti (napr. trvalá dýchavičnosť).

Potom sa obvykle robí tzv. odľahčovacia amniodrenáž, kedy sa podľa celkového množstva plodovej vody jej časť injekčným setom vypustí. V prípade donoseného tehotenstva sa miesto amniodrenáže vyvoláva pôrod.

Keď je vody málo...

Pokiaľ je v maternici menej plodovej vody, ako zodpovedá týždňu tehotenstva (napríklad medzi 32. až 36. týždňom tehotenstva menej než 500 ml), potom ide o znížené množstvo plodovej vody – oligohydramnion.

V prípade, že plodovej vody je menej než 50 ml, označujeme stav slovom anhydramnion (plodová voda chýba úplne). Príčin, ktoré vedú k tomuto stavu, je opäť viacero. Najčastejšie je na vine predčasný odtok plodovej vody. Ďalej je nutné myslieť na nedostatočnú funkciu placenty (placentárna insuficiencia) a niektoré vrodené vývojové chyby plodu (najmä vylučovacieho ústrojenstva).

Niekedy môže byť príčinou aj chronické ochorenie matky (hypertenzia, diabetes). Dutina maternice je menšia, steny maternice temer akoby obopínali plod. V dôsledku toho žena často vníma pohyby plodu až bolestivo. Čo to znamená pre plod? Malé množstvo plodovej vody môže významne obmedziť pohyblivosť plodu v maternici.

Tá je dôležitá pre správnu polohu plodu a normálny vývoj jeho skeletu. Navyše neprítomnosť plodovej vody môže negatívne ovplyvniť vývoj pľúc plodu.

Keď voda odtečie...

Predčasný odtok plodovej vody pred začiatkom samotného pôrodu zažije asi
10 percent rodičiek. Pokiaľ je plodová voda číra a k odtoku dochádza v dobe
predpokladaného termínu pôrodu, dochádza obvykle súčasne alebo v odstupeniekoľkých hodín k nástupu maternicovej činnosti a pôrodu. Ak plodová voda odtečie pred dokončeným 37. týždňom, hovoríme o predčasnom odtoku vody.

Čím skôr k tomu v tehotenstve dôjde, tým väčší problém to predstavuje pre tehotnú a predovšetkým pre plod. Vo veľmi nízkych gestačných týždňoch
sa vždy postupuje individuálne so snahou tehotenstvo čo najviac predĺžiť za predpokladu, že sa u tehotnej nerozvíjajú známky infekcie. To je totiž spolu s predčasným pôrodom najčastejšou komplikáciou predčasného odtoku plodovej vody.

Dá sa spoznať odtok plodovej vody?

Ženy sa často v priebehu tehotenstva boja, že nedokážu poznať, či im neodteká plodová voda. Tá môže odtekať vo veľkom množstve náhle alebo postupne v malých dávkach. A to nielen pri pôrode, ale niekedy aj dlho pred jeho termínom. Či ide skutočne o odtok plodovej vody, poznáte tak, že tečie bez prerušenia, nejde nikdy o jednorazový výtok.

Keď si nie ste istá, skúste zachytiť časť tekutiny do vložky a tú odneste do pôrodnice, kde ste registrovaná k pôrodu, alebo svojmu gynekológovi. Takzvaná Temesváryho skúška ukáže pravdu. Vložka sa poleje špeciálnou tekutinou a tá reaguje na prítomnosť plodovej vody zmodrením.

V každom prípade je nutné v prípade odtoku plodovej vody odísť do pôrodnice. Tam vám lekár urobí ultrazvuk, ktorým zistí skutočné množstvo plodovej vody a to, ako sa darí plodu. Prasknutými plodovými obalmi sa môžu do vody a k dieťaťu dostať baktérie a spôsobiť infekciu. Odtok plodovej vody je pri termínovom tehotenstve jednou zo známok blížiaceho sa pôrodu.

Ten potom obvykle nastáva do 24 hodín. A keď k nemu nedôjde, lekári ho do 48 hodín vyvolajú sami.

Zaujímavosti

  • Štúdie u žien s hroziacim predčasným pôrodom preukázali v plodovej vode prítomnosť baktérií, dokonca aj plesne. Baktérie sa môžu do plodovej vody dostať zrejme z pošvy (bakteriálna vaginóza) alebo krvným obehom, napríklad z úst (pri zápale ďasien). Preto je veľmi dôležité, aby žena bola pred otehotnením a v priebehu gravidity sledovaná, návštevy lekára sa odporúčajú v pravidelných intervaloch, zubná prevencia by mala byť najmenej dvakrát v priebehu tehotenstva.
  • Predtým bolo súčasťou prenatálnych kontrol v závere tehotenstva a pri príjme na pôrodnú sálu aj vyšetrenie plodovej vody pomocou amnioskopu. Robí sa tak, že sa do hrdla maternice (to musí byť minimálne na 1 centimeter prestupné) zavedie dutá kovová asi 1 cm široká trubica. Cez ňu môže lekár priamo vidieť plodové obaly a cez ne presvitajúcu plodovú vodu. Vďaka jej sfarbeniu môže potom posudzovať stav plodu.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma