AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Pravidlá držania bábätka

Správna manipulácia vyžaduje presnosť, citlivosť a dodržiavanie postupov. Zdá sa byť rutinou, ale je to malá, dôležitá veda. Chyby a prechmaty totiž môžu viesť k odchýlkam v pohybovom vývoji dieťaťa. Máme návod, ako na to. Ale pozor: fotené je to s mamičkou ľaváčkou, praváčky majú ruky obrátene.
Pravidlá držania bábätka

Opatrne, akýkoľvek prudký pohyb je pre dieťa veľmi dráždivý a obvykle vyvolá plač. Bábätko musí mať pri akomkoľvek zaobchádzaní pocit bezpečia, istoty a tepla. Vždy dbajte na symetriu postavenia jednotlivých polôh, môžete si ich nacvičiť pred zrkadlom. Nikdy nepripusťte záklon hlavičky.

Táto poloha je veľmi dráždivá a bábätko môže úplne „rozhodiť“. Nedotýkajte sa krčka, dieťa vždy držte jednou rukou za záhlavie a druhou obvykle za zadoček či stehno. Nevyvíjajte tlak na chrbticu dieťatka. Niekedy, keď ste unavení, môžete pažou, ktorá podopiera hlavičku dieťaťa, tlačiť potomka nevedomky k sebe. To je práve nevhodné na chrbticu.

Dieťa nikdy nečičíkajte vo zvislej polohe čelom k sebe. Neusádzajte ho ani nedávajte do sedadiel, keď samo ešte nesedí.

1. Zdvíhanie z podložky do polohy zajačika

Ľahkým ťahom za ľavú ručičku obrátime dieťatko na pravý bok
a súčasne vložíme dlaň pravej ruky pod temeno hlavičky a predlaktie pod chrbát. Hlavičku zrovnáme do osi tela a tým zabránime nežiaducemu záklonu. 

2. Ako na zajačika

Ľavú ručičku uvoľníme a tým sa nám bábätko prevalí a položí hlavičku do pripravenej pravej dlane, predlaktie ponecháme pod chrbtom. Prstami ľavej ruky vkĺzneme medzi nožičky a dlaňou pod zadoček. Palec ostáva vystrčený v rozkroku. 

3. Poloha zajačika

Pri zdvíhaní udržujeme predlaktie pravej ruky pod chrbtom dieťaťa. Konečnú polohu sme nazvali polohou „zajačika“. Ukazovákom a prostredníkom ruky, ktorá drží hlavičku, vytvoríme pomyselné zajačie uši. 

4. Z polohy zajačika do vyvýšeného klbôčka

Zo „zajačika“ pritiahneme pravú ruku s hlavičkou dieťaťa
k nášmu pravému plecu. Ľavou stále držíme zadoček bábätka. Hlavičku oprieme pod stred kľúčnej kosti pravého ramena. Pravú ruku pripravíme k objatiu dieťaťa, pod jeho pažu a pozdĺž telíčka. Tejto polohe hovoríme vyvýšené klbôčko. 

5. Ukladanie z klbôčka nabalením cez kenguru

Vo vyvýšenom klbôčku pravou rukou zachytíme zadoček dieťaťa a ľavú dlaň vsunieme z boku dieťaťa medzi hornú a dolnú končatinu a položíme nad bruško. Dieťa tlačíme pravou rukou k sebe a skloníme sa nad podložku, súčasne uvoľňujeme dieťatko z objatia až do polohy kengury. 

6. Z polohy kengury späť na podložku

Z polohy kengury na podložku dieťa oddialime od predkloneného tela do visu tvárou dolu na podložku, priblížime sa k podložke tak, aby sa jej dotýkali nohy, ľavou rukou skĺzneme na stehno a podkolenie. Pravou rukou prehmatneme k hlavičke dieťaťa a predlaktím smerujeme pod jeho ľavé ramienko. Súčasne ho cez pravý bok postupne ukladáme na podložku až do úplného ľahu. 

7. Ukladanie na podložku z klbka cez zajačika

Z vyvýšeného klbka možno dieťa položiť späť na podložku aj cez polohu zajačika. Pravou rukou, na ktorej ležala hlavička dieťaťa, podložíme hlavičku pritúlenú k nášmu plecu, dieťa držané pravou dlaňou pod hlavičkou a ľavou pod zadočkom oddialime od tela a súčasne podkladáme pod telíčko predlaktie ľavej ruky. Z pozície zajačika dieťa ukladáme na podložku. Najprv položíme zadoček a nakoniec hlavičku. Ruku spod hlavičky vyťahujeme opatrne spoza záhlavia. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma