AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Potrebujem na sťahovanie do zahraničia súhlas otca dieťaťa?

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
Potrebujem na sťahovanie do zahraničia súhlas otca dieťaťa?

Otázka: Pochádzam zo Slovenska, ale trvalé bydlisko mám v Čechách. S partnerom, s ktorým žijem v spoločnej domácnosti, mám štvorročného syna (má české občianstvo). Bohužiaľ, už si s priateľom nerozumieme a dosť sa hádame, rada by som od neho odišla domov na Slovensko, ale bojím sa, že mi bude robiť problémy. Potrebujem na sťahovanie do zahraničia súhlas otca dieťaťa? Ako to právne ošetriť? Nerada by som, aby to bral ako „únos“. 

Mgr. Hana Kuncová: Bez súhlasu druhého rodiča by som Českú republiku neopúšťala. Odporúčam vám podať návrh na úpravu pomerov, tzn. návrh na zverenie neplnoletého do vašej výchovy a stanovenie vyživovacej povinnosti pre otca. Je možné, pokiaľ sa s partnerom nedohodnete, upraviť súdne aj styk medzi otcom a dieťaťom.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma