AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Posledný deň v škole? Možno sa vaše dieťa prvýkrát opije

Bratislava, 26. júna 2014 - Posledný deň v škole deťom niekedy podlamuje nohy – nie kvôli vysvedčeniu, ale kvôli alkoholu. Najnovší prieskum spoločnosti HEINEKEN Slovensko medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 18 rokov odhalil, že mnohé deti sa prvý raz opijú práve v deň, kedy definitívne opúšťajú lavice základnej školy.
Posledný deň v škole? Možno sa vaše dieťa prvýkrát opije

Jeden z prvých cielených kontaktov s alkoholom môže nastať u detí koncom základnej školy. Pre svoje alkoholové začiatky si obvykle vyberajú miesta, kde ich rodičia či polícia nemajú ako skontrolovať. „Toto obdobie sa zvyčajne spája aj s prvým opitím sa, ktoré jednak súvisí s nedostatkom skúseností, no najmä s konzumáciou prevažne tvrdého alkoholu,” hovorí Katarína Procházková z agentúry TNS Slovakia.

Príležitosť sa vždy nájde

Alarmujúce je aj zistenie, že mladí vnímajú pitie alkoholu výrazne pozitívne. Spájajú si s ním výnimočné zážitky a spomienky. Je to ale pre nich zároveň aj prirodzená súčasť našej kultúry a spôsob ako si užívať život. Mládež pije „do nálady”. To je podľa nich primeraná a žiaduca forma opitosti, doslova cieľ pitia.
Na alkohol si príležitosť nájdu vždy, aj bez špeciálneho dôvodu.

Stačí im piatok večer, ako bodka za ich „pracovným” týždňom. Ako hlavný motivátor pitia alkoholu uvádzali mladí jeho schopnosť „zabezpečiť” dobrú celovečernú náladu. Tí, čo nepijú, to nemajú ľahké, väčšinou úplne nezapadnú do kolektívu. Opýtaní tvrdili, že bez alkoholu si neužijú večer tak ako s ním, a človek, ktorý nepije, sa necíti byť partnerom tých, čo pijú.

„Smutné je, že odmietanie alkoholu je medzi mladými vnímané skôr ako nevýhoda. Je síce vo všeobecnosti akceptované, ale väčšinou tí, ktorí nepijú, sú automaticky na okraji partie. Ostatní ich považujú za menej spoločenských. Niekoľkí respondenti dokonca uviedli, že nepoznajú človeka z ich okolia, ktorý by nepil alkohol vôbec,” dodáva Katarína Procházková.

Alkohol a vaše dieťa

Prieskum dokázal, že alkohol je dnešnej mládeži blízky. Rodičia by preto na túto tému mali s deťmi otvorene komunikovať. Dialóg im môže pomôcť odhaliť príznaky, či dieťa nemá problém s alkoholom. Komunikácia navyše môže pomôcť nielen v prípadoch, keď už problém existuje, ale je predovšetkým správnou prevenciou.

„Pitie alkoholu mladistvými má na ich ďalší vývoj devastačný dopad. Pretože vývin mladého človeka pokračuje, pričom do asi 16-tich rokov sa formuje intelekt a jeho osobnosť dozrieva v priemere vo veku 20-22 rokov života. Ak do tohto vývinu zasiahne alkohol, môže dôjsť k negatívnym zmenám vo vývoji intelektových schopností a k zmenám kvality osobnosti.“ objasňuje Mária Martinove, primárka Odborného liečebného ústavu na Prednej Hore (OLÚP).

„Ukončenie povinnej školskej dochádzky je ukončením významnej etapy v živote dieťaťa. Na tú chvíľu chce a bude spomínať. Rodič by sa mal zaujímať o to, čo v tom čase plánuje, a v otvorenom rozhovore s dieťaťom sa ho opýtať na jeho plány. Často je dôležitejšie to, ako dieťaťu problém vysvetlíme, než to, čo mu povieme.

Je treba naučiť sa pri takomto rozhovore komunikovať s ním ako so svojím rovnocenným partnerom, povedať mu o svojich skúsenostiach, obavách, neistote,“ dodáva Mária Martinove.

Práve na zlepšenie komunikácie rodičov s deťmi na tieto citlivé témy pripravuje spoločnosť HEINEKEN Slovensko v spolupráci s odborníkmi z OLÚP Predná Hora komplexný vzdelávací program, ktorý poskytne rodičom konkrétne rady. Obsahovať bude odporúčania expertov venujúcich sa téme alkoholu i výsledky prieskumov. Rodičia sa dozvedia prečo a kedy je treba s dieťaťom začať hovoriť o alkohole. Program spoločnosť odštartuje počas roka 2014.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma