AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

PORADŇA: Vstup do kolektívu

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
PORADŇA: Vstup do kolektívu

Otázka

JANA R.: Dcéra je trochu bojazlivá, bočí od detí, má ťažkosti so začleňovaním do kolektívu. V septembri nastupuje do prvej triedy a nikoho zo spolužiakov nepozná. Ako ju pripraviť, ako jej pomôcť?

Odpoveď

Mgr. Tereza Slunečková: K vašej otázke by som mala pár doplňujúcich otázok, ktoré by ma pri vašej dcére zaujímali: či dcéra chodila do materskej školy, kde už mala možnosť sa v kolektíve zžívať a ďalej sa socializovať?

Pokiaľ by do materskej školy chodila, vychádzala by som z toho, že sa dcére nejakým spôsobom podarilo v kolektíve fungovať a takto by som ju aj podporila: „Keď si si našla kamarátov v škôlke, tak to skúsiš i v škole? A čo ti vtedy pomohlo? Hračka, hra, pani učiteľka...?“

Kedy sa dcéra narodila? Ako deti postupne dozrievajú a rastú, často sa zlepšujú aj ich sociálne schopnosti a schopnosť samostatne fungovať v kolektíve. Zamyslite sa nad tým, či dcéra v tomto ohľade urobila nejaký pokrok, či je napríklad už schopná zdraviť cudzích ľudí, zatiaľ čo skôr sa ostýchala, alebo či si nejakú kamarátku obľúbila po dlhšej dobe.

Takto tiež dcéru môžete oceňovať: „Vidíš, ako už zvládaš byť samostatná
a ako sa ti to darí.“ Dcéra si potrebuje zažiť úspech, že novú situáciu zvládne, takže najprv sa sústreďte na to, aby ste ju dostatočne podporili, navádzali ju na to, aby v situácii hľadala niečo pre ňu zaujímavé a pozitívne. Toto môžete robiť aj tak, že sa s ňou budete o zoznamovaní rozprávať a hovoriť jej to, čo ste zažili vy, čo pomohlo vám.

Tým, že bola dcéra prijatá do prvej triedy, predpokladám, že jej „bojazlivosť“ nemá taký rozsah, aby jej to znemožňovalo v prvej triede samostatne fungovať. V otázke nerozumiem tomu, ako sa jej ťažkosti so začleňovaním do kolektívu prejavujú.

Určite by som odporúčala, aby ste k obavám, ktoré máte z dcérinho začlenenia do kolektívu, pristupovali obozretne, aby ste to na dcéru neprenášali. Deti sú totiž k obavám svojich rodičov veľmi vnímavé a môžu ich preberať.

Snažte sa preto vy i bližšia rodina k situácii pristupovať ako k „výzve“, tak zvládnete dcéru podporiť: zaujímajte sa o nové zážitky zo školy aj o nových kamarátov, pýtajte sa na to, s kým chodí do triedy, kto má podobné záujmy, s kým by sa napríklad chcela hrať aj po škole a pod.

Pokiaľ by sa objavili ťažkosti s jej fungovaním v kolektíve (treba, aby ste dcére dopriali dostatočný čas, vstup do prvej triedy je veľkou zmenou a potrebuje sa s tým sama vyrovnať), požiadajte pani učiteľku, či by dcére pomohla nadviazať kontakty a poznať spolužiakov.

Prípadne sa skúste dohodnúť s inými mamičkami na nejakej spoločnej aktivite: zájdite spoločne na ihrisko, usporiadajte nejakú hru u vás doma, kam môžete pozvať jej spolužiakov a kde bude vo svojom prostredí. Na druhej strane rešpektujte povahu vašej dcéry. Pokiaľ je skôr introvertná, nenúťte ju, aby bola v kolektíve výrazná, ale nech si hľadá svoju rolu, v ktorej jej bude príjemne a bude spokojná. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma