AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

PORADŇA: Porucha pozornosti

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
PORADŇA: Porucha pozornosti

Otázka

ALICE Z.: Mám syna vo veku 5,5 roka. Je v predškolskej triede MŠ a učiteľke (ale i nám) sa zdá často unavený, nesústredí sa. Máme ho dať vyšetriť na poruchy pozornosti? A máme o to požiadať sami, alebo musí podať žiadosť škôlka? Ako sa toto vlastne vyšetruje?

Odpoveď

Mgr. Tereza Beníšková: Pokiaľ podozrenie na poruchu pozornosti prichádza z viacerých strán (učiteľka i vy rodičia), bolo by vyšetrenie zrejme vhodné. Odporučila by som začať v pedagogicko-psychologickej poradni (PPP) alebo podobnej organizácii, kde zistia, či skutočne ide o poruchu pozornosti, a pomohli by vám upraviť režim a nastaviť také rodinné prostredie a štýl výchovy, ktoré sú pre deti s problémami s pozornosťou vhodné.

Pokiaľ by porucha bola väčšej závažnosti, odporučili by vám aj vyšetrenie na detskej psychiatrii. Do PPP sa môžu objednať rodičia sami alebo môže podať  žiadosť škôlka, je to jedno. Pokiaľ budete žiadať vy ako rodičia, PPP si zrejme vyžiada i hodnotenie z MŠ, aby poznali pohľad učiteliek.

Vyšetrenie spočíva v rozhovore s rodičmi a s dieťaťom, spísanie rodinnej i osobnej anamnézy dieťaťa, zadanie štandardizovaných dotazníkov či testov a pozorovanie dieťaťa v štandardnej testovej situácii. Vyšetrenie nebolí, testy deti väčšinou bavia. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma