AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

PORADŇA: Osvojenie dieťatka

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
PORADŇA: Osvojenie dieťatka

Otázka

Otázka

ANDREA D.: Som sama so 4-ročnou dcérkou. Bývalý partner sa o dieťa príliš nezaujíma, berie si ju tak raz za 4 mesiace na sobotu, ale posiela alimenty. Ja som si pred rokom našla nového partnera, býva s nami, dcérka si s ním rozumie.

Chceli by sme upraviť štatút rodiny, vziať sa a dcérku by si priateľ chcel osvojiť. Exmanžel je ale proti. Ako sa toto dá riešiť? Existujú nejaké možnosti, keďže sa o ňu príliš nezaujíma, sú nejaké termíny, kedy si ju nevezme?

Odpoveď

Mgr. et Mgr. Viktor Fojt: Jedným riešením je nechať zbaviť otca rodičovskej zodpovednosti a zároveň práva dať súhlas na osvojenie. Podľa §38, ods. 4 Zákona o rodine pozbaví súd rodiča výkonu rodičovských práv, ak rodič svoju rodičovskú zodpovednosť alebo jej výkon zneužíva alebo svoju rodičovskú zodpovednosť či jej výkon závažným spôsobom zanedbáva.

Vzhľadom na váš popis situácie sa obávam, že vo vašom prípade nie sú tieto podmienky pre zbavenie rodičovských práv a povinností naplnené. Podľa §102 Zákona o rodine ďalej nie je na osvojenie potrebný súhlas rodiča, ktorý zjavne nemá o dieťa záujem. Ak rodič neprejavuje sústavne o dieťa naozajstný záujem, trvalo tým porušuje svoje povinnosti rodiča.

Podľa zákona sa má za to, že nezáujem rodiča o dieťa je zjavný, ak počas najmenej šiestich mesiacov neprejavoval skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevoval, neplnil si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložil úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohol osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak mu v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo ak počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavil o dieťa žiadny záujem, ak mu v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka.

Ak však v správaní rodiča vidieť hrubé porušovanie jeho povinností, je potrebné, aby bol orgánom sociálnej ochrany detí informovaný o dôsledkoch svojho správania. O tom, či je potrebný súhlas rodiča na osvojenie, rozhoduje následne súd.

Skúsil by som sa teda vo vašom prípade obrátiť na orgán sociálnej ochrany detí, či vidí v správaní biologického otca nezáujem o dieťa a či ho poučí o možných dôsledkoch jeho správania. Potom bude možné obrátiť sa na súd. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma