AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

PORADŇA: Odklad školskej dochádzky

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
PORADŇA: Odklad školskej dochádzky

Otázka

IRENA F.: Syn dostal odklad školskej dochádzky, teraz chodí do predškolskej prípravky v MŠ. Dozvedeli sme sa, že možno nebude môcť chodiť do škôlky na budúci rok. Môže si to MŠ dovoliť, keď je predškolákom?

A čo s ním v takom prípade? Ako ho pripraviť na školu, existujú prípravné triedy na základných školách a ako sa do nich dostať? Veď nemôže byť pred nástupom do 1. triedy predsa doma...

Odpoveď

Mgr. Tereza Slunečková: Nerozumiem, či syn navštevuje materskú školu, o ktorej hovoríte, že do nej na budúci rok možno nebude môcť chodiť. Materská škola je povinná prednostne prijať deti v predškolskom veku (takže
aj deti s odkladom školskej dochádzky).

Ak syn navštevuje danú škôlku, nie je dôvod, prečo by v nej nepokračoval alebo prečo by vás terajšia MŠ odmietla (napadá mi azda len prípad, že ste nejakým spôsobom porušovali školský poriadok, napríklad neospravedlnená absencia). Pokiaľ by išlo o spádovú materskú školu, do ktorej sa teraz chystáte prihlásiť, musela by vám škola doložiť, z akých dôvodov vám pre syna nie sú schopní zaistiť miesto.

Ak by v danej MŠ miesto nebolo, môžete syna prihlásiť do inej MŠ. Predškolské vzdelávanie však u nás zatiaľ nie je zo zákona povinné, takže škola môže prijímať deti len do naplnenia kapacity. Prípravné triedy existujú na niektorých ZŠ a podmienky prijatia si určuje riaditeľ školy.

Ohľadne prípravných tried sa môžete informovať napr. v pedagogicko-psychologickej poradni (prípadne špeciálno-pedagogickom centre), ktorú ste so synom z dôvodu posúdenia školskej zrelosti a vystavenia posudku navštívili, prípadne sa s nimi poraďte, ako riešiť neprijatie syna do materskej školy. Ďalej niektoré poradne zabezpečujú programy pre predškolské deti, kde môžete rozvíjať a korigovať oslabenia, ktoré synovi znemožnili nástup do prvej triedy. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma