AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

PORADŇA: Keď dieťatko škúli

Vy sa pýtate, my odpovedáme.

Otázka

ALICA D.: Dcére diagnostikovali škúlenie. Pani doktorka trvá na chirurgickom odstránení chyby. Je nevyhnutná? Čítala som, že konzervatívna liečba je rovnako úspešná. Bojím sa, že by sa operácia nemusela podariť.
Predsa len ide o oči.

Odpoveď

MUDr. Eva Jerhotová: Pri zistení škúlenia je potrebné kombinovať viacero liečebných postupov. Je zrejmé, že škúliace oko bude horšie vidieť. Mozog je totiž nútený oko, ktoré nestojí v správnom smere, takzvane utlmiť, aby mu nevznikalo nepohodlné videnie (dá sa pripodobniť k dvojitému videniu v dospelosti).

Tým vzniká na oku tupozrakosť, teda horšie videnie, najmä zraková ostrosť. Preto je nutné pred každou operáciou videnie tupozrakého oka zlepšiť, čo sa najčastejšie robí pomocou oklúzie – teda zakrývaním zdravého oka, aby
si mozog všimol horšie oko a začal ho zapájať do videnia.

Potom je nutné nejakým spôsobom dosiahnuť lepšie postavenie oka. Niekedy stačia len okuliare, inokedy treba vykonať operáciu škúlenia. Pokiaľ je nevyhnutná (pri veľkom škúlení), nedá sa nič iného robiť. Operácia sa robí v celkovej narkóze, ale netrvá dlho.

Po zákroku je potrebné v liečbe pokračovať, a to tým, že u očí nacvičíme takzvanú binokulárnu spoluprácu. Tento nácvik prebieha len na špecializovaných pracoviskách, ortopticko-pleoptickým výcvikom. Až okolo deviateho roku je možné považovať videnie a postavenie očí za stabilne usadené. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma