AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

PORADŇA: Iné priezvisko?

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
PORADŇA: Iné priezvisko?

Otázka

ALENA A.: Som druhýkrát vydatá, dieťa má priezvisko otca, ktorý sa o neho nestará, nezaujíma, mám problémy s alimentami. Skrátka to drhne po všetkých stránkach. Chcela by som, aby dcéra mala priezvisko ako my s novým partnerom, s ktorým žijeme v spoločnej domácnosti. Ako na to?

Odpoveď

Mgr. Martina Kravčíková: Otec musí so zmenou priezviska súhlasiť. Ak nesúhlasí, požiadate príslušný okresný úrad o zmenu priezviska a k nemu priložíte rozhodnutie súdu nahrádzajúce súhlas druhého rodiča. O rozhodnutie súdu žiadate v mieste bydliska dieťaťa.

Súd môže rozhodnúť, že súhlas druhého rodiča na zmenu priezviska dieťaťa nie je potrebný, ak je splnené, že rodič si neplní vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu, dlhodobo nejaví záujem o toto dieťa a citovo sa od seba odcudzili.

Vždy však záleží na konkrétnych okolnostiach prípadu, súd môže byť komplikovaný, jednoduchšie by bolo dohodnúť sa s otcom dieťaťa, aby dal súhlas na zmenu jeho priezviska. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma