AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Poistenie dieťaťa na zahraničnej dovolenke

Lenka D.: Máme 8-ročné a 10-mesačné dieťa a chystáme sa s nimi na dovolenku do Chorvátska. Je okrem klasického zdravotného poistenia a poistenia pre deti potrebné ešte aj cestovné poistenie?
Poistenie dieťaťa na zahraničnej dovolenke

Radí Blanka Hatalová z KOMUNÁLNEJ poisťovne

Verejné zdravotné poistenie pokrýva náklady na liečbu detí na území Slovenska a v rámci neho aj prepravu do nemocnice. Niektoré detské poistenia ponúkajú možnosť cestovného pripoistenia a ich kombinácia tak pokrýva náklady súvisiace s liečbou úrazov alebo náhlych ochorení v krajinách EÚ – teda aj v Chorvátsku – vrátane hospitalizácie zraneného dieťatka v zahraničí a jeho prevoz na Slovensko. Klasické cestovné poistenie do zahraničia pokrýva navyše aj pobyt sprievodnej osoby (rodiča) v čase hospitalizácie dieťatka v zahraničí, ako aj krádež batožiny či zodpovednosť za škodu na zdraví alebo majetku.

Počet zranených detí, žiaľ, každoročne stúpa. Napríklad naša poisťovňa ich v minulom roku evidovala až o 125 percent viac než v roku 2012. Prevládali zlomeniny dolných a horných končatín a najviac úrazov mali deti vo veku 8 až 15 rokov. Žiaľ, deťom sa nevyhýbajú ani vážnejšie úrazy, ktorých liečenie a následky môžu výrazne zasiahnuť domáci rozpočet, najmä ak dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť a jeden z rodičov musí čerpať OČR (ošetrenie člena rodiny). Vykompenzovať stratu časti príjmov a zvýšené výdavky môže práve poistenie. V závislosti od typu poistného produktu a vážnosti zranenia sa sumy vyplatené za úraz môžu pohybovať v stovkách aj tisíckach eur. Napríklad najvyššia vyplatená suma KOMUNÁLNOU poisťovňou za úraz dieťaťa v roku 2016 bola vo výške 2 000 eur, pričom išlo o poranenia po páde zo stromu.

Aj z tohto stručného popisu je zrejmé, že vycestovať do zahraničia bez poistenia je rizikové. Zvážte, či dáte prednosť jednorazovému cestovnému poisteniu alebo komplexnej ochrane dieťaťa až do dospelosti, ktorú vám zabezpečí práve detské poistenie.

TIP

Aké doklady odovzdať pri poistnej udalosti

  • vyplnené tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“ nájdete  napr. na stránke KOMUNÁLNEJ poisťovne
  • lekárske nálezy z priebehu liečby úrazu

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma