AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Obezita: Ignorovaná príčina neplodnosti žien

Príčiny neplodnosti či zníženej plodnosti sa u žien aj mužov vyskytujú v rovnakej miere. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti MNFORCE pre produkt Inofolic a Inofolic Combi sa ženy s vyšším BMI indexom snažia o dieťa dlhšie. Odborníci najnovšie upozorňujú ženské pacientky na nadváhu a obezitu, ktoré môžu potenciálnym rodičom výrazne skomplikovať počatie dieťaťa.
Obezita: Ignorovaná príčina neplodnosti žien

Medicínske príčiny neplodnosti u žien sú podľa MUDr. Michaely Grossovej, PhD., medicínskej riaditeľky centra asistovanej reprodukcie ISCARE Reprofit, najmä poruchy cyklu (anovulačné alebo nepravidelné cykly), PCOS, ale aj metabolický syndróm a iné príčiny súvisiace s nadváhou, obezitou či inzulínovou rezistenciou. Nie je ničím novým, že váha priamo ovplyvňuje procesy v tele, metabolizmus aj hormonálne procesy.

Nadváha ovplyvňuje schopnosť ženy otehotnieť, ale aj priebeh tehotenstva. „Ženy, ktoré trpia nadváhou alebo obezitou, majú menšiu šancu na otehotnenie. Riziko preeklampsie u žien s nadváhou sa zdvojnásobí a u obéznych žien sa strojnásobuje. Ženy s nadváhou majú dvojnásobné riziko tehotenskej cukrovky, obézne ženy dokonca osemkrát vyššie v porovnaní so ženami zdravej hmotnosti, obézne ženy majú aj viac ako dvojnásobnú pravdepodobnosť potratu,“ potvrdzuje diabetologička a endokrinologička MUDr. Eva Žákovičová, PhD. 

BMI neoklameme

Podľa prieskumu sa ženy s BMI nad 25 o dieťa snažia v priemere dlhšie. Kým u žien s nižším BMI sa do roka podarí otehotnieť 78 %, u žien s BMI vyšším ako 25 je to až o 10 % menej. Hodnota BMI, indexu na výpočet obezity, je teda novým, zato významným ukazovateľom schopnosti ženy otehotnieť a predpokladom bezproblémového, ale aj zložitejšieho počatia. Napriek tomu si ho podľa prieskumu ženy nezisťujú.

Z prieskumu na vzorke 304 žien vyplýva, že práve ženy s vyšším BMI svoje hodnoty neriešia a nepoznajú v 54 % prípadov. Pritom problém s otehotnením v tejto skupine uviedlo celkovo až 36 %. Ženy, ktoré majú BMI nižšie ako 25, nepoznajú túto hodnotu len v 33 % prípadov.

Inozitol ako riešenie

Správne stravovanie a pohyb by mal byť samozrejmou súčasťou života každého človeka. Aj v období, keď svoje telo pripravujete na tehotenstvo. Podporiť plodnosť však možno aj vitamínom skupiny B, inozitolom. Pri poruchách plodnosti sa štúdie zamerali na dva inozitolové stereoizoméry: myo-inozitol a najnovšie aj D-chiro-inozitol. „Myo-inozitol je dôležitý pri správnom dozrievaní vajíčok.

Ženy s polycystickými ováriami, u ktorých nedochádza k ovulácii majú podstatne nižšiu hladinu myo-inozitolu ako ovulujúce ženy. Myo-inozitol má tiež zásadnú úlohu pri dozrievaní spermií v nadsemeníkoch a má antioxidačné účinky. Pôsobí na mitochondriálnej úrovni, a tým má spermia podstatne vyšší energetický potenciál,“ vysvetľuje MUDr. Michaela Grossová, PhD. „D-chiro-inozitol vzniká premenou z myo-inozitolu.

Podporuje syntézu glykogénu (pečeň, svaly a tuk), zlepšuje indukciu ovulácie na podklade zlepšenia inzulínovej senzitivity a redukciou cirkulujúceho inzulínu a androgénov,“ upresňuje význam d-chiro-inozitolu v úprave metabolických parametrov MUDr. Eva Žákovičová, PhD.

BMI - Body mass index

BMI je skratka výrazu Body Mass Index a v preklade znamená Index telesnej hmotnosti. Patrí medzi najviac využívané metódy merania obezity. Obezita je často definovaná ako nadmerné ukladanie tuku v organizme. 

BMI HODNOTA = HMOTNOSŤ V KG: (VÝŠKA V M)2 

BMI hodnota nie je celkom presná. Platí pre priemerného dospelého človeka. Neplatí pre deti, mládež do 18 rokov, tehotné ženy a športovcov. Presné číselné hodnoty vám môže vypočítať len lekár na základe vyšetrenia. Dôležitú úlohu zohráva aj obvod pásu, krvný tlak, cholesterol či dodržiavanie zdravej výživy. Čím je výsledok vyšší, tým je človek na svoju výšku ťažší. Za normálne hodnoty sa považujú čísla od 20 do 25. Aby ste si udržali správny metabolizmus, mali by ste denne prijať 10500 kj (405 g sacharidov, 73 g tuku a 55 g bielkovín).

Výpočet vášho BMI si môžete spraviť na stránke: http://www.vaha.sk/bmi 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma