AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Niekedy plač nemožno rozoznať, ani hneď utíšiť

„Vo veľa prípadoch to ani nie je vhodné. Bábätká môžu mať k plaču a nepokoju čisto psychický dôvod, napr. keď sa potrebujú zbaviť prenatálneho stresu alebo traumy po ťažkom pôrode.

Plačom dojčatá tiež prekonávajú takzvanú vývojovú frustráciu, spojenú so zvládnutím niektorého z výrazných vývojových medzníkov, napríklad rastu zubov. A napokon sa často len potrebujú ‚požalovať‘ na stres všedného dňa (lekárska prehliadka, hlučná návšteva a i.).

Psychológovia predpokladajú, že spôsob, akým rodičia pristupujú k detskému plaču, ovplyvňuje aj psychickú pohodu dieťaťa v dospelosti,“ uvádza PhDr. Eva Labusová, poradkyňa pre medziľudské vzťahy, rodičovstvo a výchovu. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma