AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Na čo slúži tehotenský preukaz

Veľkosťou ani počtom strán nie je nijako prevratný, ale lekár v ňom nájde celú históriu vášho tehotenstva a všetko, čo potrebuje vedieť. Vďaka nej môže sledovať, ako sa vám aj dieťaťu v maternici darí. A o to v priebehu deviatich mesiacov gravidity ide na prvom mieste...
Na čo slúži tehotenský preukaz

Tento doklad, čo sa závažnosti týka, je podobne významný ako občiansky alebo vodičský preukaz. Lekár vám ho vystaví v čase okolo 8.-10. týždňa tehotenstva, kedy sa jasne preukáže gravidita a životaschopný plod v maternici. K tomuto potvrdeniu treba ultrazvuk a krvné testy.

Na ultrazvuku lekár určí veku plodu, teda dĺžku gravidity, a vypočíta termín pôrodu (podľa poslednej menštruácie, prípadne dáta počatia, keď ho žena pozná). Budúca mamička začína dochádzať na pravidelné kontroly do tehotenskej poradne. Tehotenský preukaz noste stále pri sebe, pretože v prípade náhlych príhod z neho lekári v nemocnici vyčítajú potrebné údaje o doterajšom priebehu tehotenstva, prekonaných vyšetreniach, liečbe i rodinnej anamnéze a môžu okamžite reagovať na vzniknutú situáciu.

Čo sa dá vyčítať z 12 strán?  

Zoznámte sa, prosím

Na prvej sú uvedené osobné údaje, dátum poslednej menštruácie (PM) a termín pôrodu (TP), dátum vykonaného ultrazvuku a dátum predpokladaného termínu pôrodu podľa výsledku ultrazvukového skríningu (ten sa môže aj výrazne líšiť).

Trochu histórie 

Na druhej strane sú zapísané informácie o anamnéze tehotnej. Tá sa preberá pri prvej vstupnej návšteve poradne. Skúste sa s predstihom zamyslieť nad tým, ktoré choroby, úrazy a operácie ste prekonali, či sa neliečite s nejakými chorobami (vysoký krvný tlak, cukrovka ...), ktoré choroby prekonal váš partner, teda otec budúceho dieťaťa, a ktoré dedičné záťaže v širšej rodine sú v hre.

Je dobré, aby lekár o všetkých vedel, môže potom lepšie zvážiť, čo v priebehu tehotenstva postrážiť. Ak sa skutočne dlhodobo liečite, mala by ste (najlepšie ešte pred otehotnením) o svojom stave (či uvažovaní o prípadnej gravidite) povedať špecialistovi, ku ktorému dochádzate. Ten môže váš organizmus na záťaž spojenú s tehotenstvom pripraviť. Niekedy gynekológ odporučí aj špeciálne genetické vyšetrenie. Vďaka nemu sa dá so stopercentnou istotou zistiť, že je vaše bábätko v poriadku.

Tabuľky tehotenstva 

Tabuľka na tretej strane sa týka žien, ktoré už tehotenský preukaz poznajú, pretože už majú graviditu za sebou. V tabuľke predchádzajúcich tehotenstiev sa okrem iného uvádza, či žena prekonala cerkláž (steh na krčku maternice), či netrpela gestózou, ochorením sprevádzaným opuchmi, bielkovinou v moči (P-proteín) a vysokým krvným tlakom (H-hypertenzia), či neporodila predčasne, akým spôsobom pôrod prebehol (vaginálne, operačný pôrod).

Ďalšia tabuľka už sa vzťahuje k súčasnému tehotenstvu. Vypovedá o tom, či žena nemá predčasné kontrakcie (sťahy maternice - tie by totiž mohli vyvolať predčasný pôrod), ako má uzavreté hrdlo maternice, v akom stave je krčok maternice (neskrátený, meria sa pri bežných kontrolách pomocou ultrazvuku), hodnotí sa množstvo plodovej vody, uloženie dieťaťa v maternici, sleduje sa prítomnosť cukru v moči.

Kontroly alebo ako sa darí

Tretia a štvrtá strana uvádza údaje o rozmeroch panvy budúcej mamičky, pretože ženy s úzkou panvou sú často indikované k cisárskemu rezu, výsledky vyšetrenia krvi na syfilidu (BWR), protilátky - ak má žena negatívny Rh faktor, je potrebné ju vyšetrovať v priebehu tehotenstva častejšie, či sa protilátok nevytvorilo príliš vysoké množstvo. To by mohlo ohroziť život plodu.

Dolná tabuľka zachytáva termíny pravidelných kontrol v poradni - okrem dát a týždňa tehotenstva sa sleduje váha budúcej mamičky, opuchy, pravidelné vyšetrenia moču, nevoľnosti, tlak krvi, pohyby plodu a ozvy (OP), výška maternicového fundu (teda rast tehotenstvo od lonovej spony k najviac uloženému bodu maternice) poloha plodu, vnútorný nález - gynekologické vyšetrenie krčka maternice, kolposkopické a cytologické vyšetrenie sa vykonáva na začiatku tehotenstva v zrkadlách. Vylučuje sa rakovina krčka maternice.

Ďalšia strana je pokračovaním predošlej - dopĺňajú sa tu výsledky všetkých odberov, vyšetrenie (napríklad triple test).

Čo vedieť vo finále

Posledné tri strany obsahujú rady, čo so sebou do pôrodnice, o predpôrodnej príprave, prípadnej hospitalizácii, záznam prípadných vyšetrení od ďalších špecialistov (zubár), výsledky krvného obrazu (KO).

Čo vás zaujíma? 

Samozrejme všetky informácie o bábätku, ale niektoré víťazia:

  • Gravidogram: Šiesta a siedma strana preukazy. Na grafe sa tu vyznačujú prírastky váhy budúcej mamičky, vzdialenosť od lonovej spony po najvyšší bod maternice (fundus), teda rast tehotenstva, a cervix skóre (CS) čiže stav krčka maternice.
  • Fotodokumentácia: Ultrazvuk ako jedno zo základných vyšetrení by žena mala podstúpiť najmenej 3x v priebehu tehotenstva. Záznamy o ňom sú uvedené na 8. a 9. strane preukážky (spolu s výsledkami ďalších vyšetrení). Pri ultrazvuku zvyčajne lekár mamičke poskytne obrázky bábätka v maternici. Celé je vidieť naposledy okolo 20. tt pri veľkom skríningu.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma