AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Mýty a pravdy o plodnosti

Na Slovensku má problém s počatím dieťaťa približne 15 – 20% párov a toto percento každým rokom narastá. Partneri totiž stále podceňujú dôležitú rolu správnej životosprávy, pritom si chcú založiť rodinu a zadovážiť si zdravé deti.
Mýty a pravdy o plodnosti

V dôsledku nezdravého životného štýlu pribúda Sloveniek, ktoré majú zvýšenú hladinu mužských pohlavných hormónov alebo prolaktínu v tele. Oboje im pritom výrazne znižuje pravdepodobnosť prirodzeného počatia. Dôvodov, prečo majú ženy ťažkosti s otehotnením prirodzenou cestou, je, nanešťastie, veľa.

Domov a rodina | Psychológia a vzťahy | Zábava | Predškolák | Školák

Ako by podľa detí mala vyzerať škola snov

Pravdaže, podľa odborníkov je skutočne najčastejším prítomnosť takzvaného hyperandrogénneho syndrómu, ktorý predstavuje zvýšenú hladinu mužských pohlavných hormónov v tele ženy. Táto komplikácia je obvykle sprevádzaná zhoršenou kvalitou pleti, častejším mastením vlasov a vyšším rastom ochlpenia.

V horšom prípade sa v rámci poruchy vyskytujú problémy s dozrievaním vajíčok alebo vynechávaním menštruácie. To je pri snahe otehotnieť zvlášť problematické. Vzhľadom na to, že hyperandrogénny syndróm súvisí s nezdravým životným štýlom, nedostatkom pohybu a pribúdaním na váhe, je žien s týmito problémami, bohužiaľ, stále viac.

Vyššia miera prolaktínu = dojem tehotenstva

Druhou najčastejšou príčinou problémov s počatím u žien je takzvaná hyperprolaktinémia, teda zvýšená hladina prolaktínu v organizme ženy. Žena pri bežnom fungovaní intenzívnejšiu produkciu tohto hormónu obvykle ani nezaznamená, problém však nastáva pri snahe otehotnieť.

Vyššia miera prolaktínu totiž v organizme ženy vyvolá stav, že je už tehotná či práve čerstvo po pôrode, a nemôže teda aktuálne otehotnieť. V tomto prípade často nastáva bludný kruh. Zvýšená hladina prolaktínu totiž súvisí so stresom, vyčerpaním či napríklad s únavou, čo sú symptómy vcelku typické pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť. Čím viac sa teda bude žena kvôli snahe počať dieťa stresovať, tým menšiu pravdepodobnosť otehotnenia bude mať.

Najprirodzenejšia liečba: spánok a pohyb

Pri oboch spomínaných zdravotných komplikáciách je teda nevyhnutné zamerať sa primárne na zdravú životosprávu, dostatok spánku a pohyb. To je najprirodzenejšia prevencia i liečba.

Ženy s hyperandrogénnym syndrómom potom môžu kvôli pravidelnosti cyklu i na podporu dozrievania vajíčok pripojiť navyše ešte konzumáciu prírodných prípravkov s obsahom fytoestrogénov (trebárs Sarapis Soja). Pokiaľ problémy s počatím pretrvávajú, žene sa nasadí cielená farmakologická liečba.

Vrodené chyby: najvzácnejšie komplikácie

Ďalšiu skupinu komplikácií predstavujú zápaly s tvorbou zrastov, sterilita na imunologickom podklade, keď má žena vytvorené protilátky na spermie či vajíčka, alebo napríklad endometrióza. To je stav, pri ktorom sa sliznica, ktorá sa za normálneho stavu vyskytuje v dutine brušnej, nachádza napríklad na vaječníku, pobrušnici či maternicových väzoch.

Problémom býva aj menej bežné ovariálne zlyhanie, kedy sa predčasne vyčerpá zásoba dozrievania schopných vajíčok. Najmenej častým dôvodom ženskej neplodnosti je prítomnosť vrodených chýb. Tu hovoríme trebárs o zle vyvinutej maternici, vaječníkoch alebo o priehradke v dutine maternice. Isté percento komplikácií, samozrejme, tvoria i najrôznejšie onkologické ochorenia.

Domov a rodina | Materstvo | Slávne maminky

Vera Wisterová: Pri výchove sa riadim predovšetkým potrebami dieťaťa

Moderná medicína v kombinácii s prírodnými produktmi v súčasnosti ponúka riešenia prakticky všetkých uvedených komplikácií. Prostredníctvom asistovanej reprodukcie je teda dnes schopná mať dieťa i žena bez vaječníkov a maternice. Aj keď pominieme túto cestu založenia rodiny, nevyliečiteľných problémov je naozaj minimum.

A čo je zásadné, najčastejšie príčiny neschopnosti prísť do iného stavu sú obvykle spôsobené ženou samotnou. Preto jednoduchá rada znie: nielen pred snahou otehotnieť vhodne upraviť životosprávu, v maximálnej možnej miere obmedziť stres a dostatočným odpočinkom predchádzať pocitom únavy a vyčerpania.

Plodnosť nie je samozrejmosť

Asi percento detí, ktoré sa na Slovensku narodia za rok, prichádza na svet po umelom oplodnení. „Na Slovensku sa ročne narodí asi 55.000 detí, z nich asi 600 je cez IVF, uvádza Peter Pažitný zo zdravotníckeho inštitútu HPI. V susednom Česku a Rakúsku tento podiel predstavuje asi päť percent, v Belgicku, Dánsku, Fínsku ide asi o tri percentá.

Kto je zodpovedný za neplodnosť? Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť otehotnieť po jednom roku pravidelného nechráneného styku. „Zatiaľ čo v minulosti sa s neplodnosťou pasovali skôr ženy, v posledných zhruba piatich rokoch sa príčina neschopnosti počať vyrovnáva medzi obe pohlavia.

Za neplodnosť páru je zodpovedný zhruba v 40 percentách muž a v 40 percentách prípadov žena. Neplodnosť ostávajúcich 20 percent párov je spôsobená kombináciou faktorov u oboch partnerov,“ vysvetľuje David Rumpík, riaditeľ reprodukčnej kliniky.

Prečo klesá počet a pohyblivosť spermií? Medzi najčastejšie príčiny neplodnosti páru patria nekvalitné spermie alebo ich malé množstvo. Zatiaľ čo pred 15 rokmi bola norma 80 miliónov spermií v jednom mililitri, dnes je to 15 miliónov. „Dôvod poklesu počtu spermií a zníženia ich pohyblivosti nie je možné jednoznačne určiť.

Podieľajú sa na tom všetky civilizačné faktory, ako sú životný štýl, životné prostredie, stres, fajčenie, ale i prekonané choroby v detstve. Pokiaľ by pokles pokračoval rovnakým tempom ako doposiaľ, je veľmi pravdepodobné, že v roku 2065 už muži nebudú mať žiadne spermie,“ uviedol David Rumpík.

Problémom je i zvyšujúci sa vek budúcich matiek. Zatiaľ čo v sedemdesiatych rokoch rodili ženy priemerne vo veku nad dvadsať rokov, v súčasnosti
je to až po tridsiatke. „Mnoho bezdetných žien, ktoré sa kvôli kariére, profesii alebo preto, že nemajú partnera, blíži k 40. roku. A umelé oplodnenie je pre ne jednou z posledných možností, ako mať vlastné dieťa.“

Prečo si zmraziť vajíčka a spermie?

„Stále viac žien sa zároveň rozhoduje pre zmrazenie vajíčok, pretože v neskoršom veku by sa mohlo stať, že vajíčka už mať nebudú,“ vysvetlil David Rumpík. Kryobanku, v ktorej sa vajíčka zmrazujú, však nevyužívajú len ženy. Zmraziť sa totiž môžu aj spermie. Banky určené na uchovanie biologického materiálu kvôli rastúcemu záujmu stále rozširujú svoju kapacitu.

Skreslené predstavy môžu viesť k veľkému sklamaniu

Nereálna nádej na otehotnenie v päťdesiatke, temer neobmedzená viera v umelé oplodnenie a medicínsky pokrok. Také sú názory verejnosti podľa výsledkov medzinárodného prieskumu zameraného na povedomie o plodnosti.

Domov a rodina | Psychológia a vzťahy | Predškolák | Školák

Koniec leta sa blíži, obavy zo škôlky a školy prichádzajú

Pripadáme si zdravší, plodnejší, alebo sa upíname k falošným nádejam, aby sme zakryli strach zo skutočnosti, že stále viac párov ostáva bezdetných? Pravda bude asi niekde v polovici, podľa prieskumov vidíme totiž vlastnú budúcnosť rozhodne v ružových farbách. Presvedčte sa sami z niekoľkých výsledkov prieskumu:

1. Otehotnenie nepozná vekové obmedzenie:

Zatiaľ čo šance na spontánne otehotnenie žien do 35 rokov odhadli respondenti o 50 percent vyššie, ako to zodpovedá lekárskym štatistikám (60 % verzus 41 %), s pribúdajúcim vekom potenciálnej rodičky sa presnosť odhadov zvyšovala.

Pravda, v najstaršej vekovej kategórii 48–52 rokov stanovili opytovaní temer 18-percentnú šancu na graviditu, zatiaľ čo reálna nádej temer neexistuje – ide len o sporadické otehotnenia u jednotlivcov a po päťdesiatych narodeninách klesá pravdepodobnosť prakticky k nule.

2. Zázrak zvaný umelé oplodnenie:

Ešte optimistickejší boli respondenti v prípade odhadu úspešnosti umelého oplodnenia, kde dali päťdesiatničkám hneď 21% nádej, pričom objektívne štatistiky, bohužiaľ, žiadnu šancu na graviditu nedávajú.

„Vo veku nad 45 rokov je v súčasnej dobe temer jedinou šancou na otehotnenie použitie darovaných vajíčok od mladej darkyne,“ hovorí Hana Višňová, vedúca lekárka IVF CUBE.

Zaujímavosťou je, že temer polovica respondentov považuje vedecký pokrok za najvýznamnejší faktor, ktorý rozhoduje o gravidite žien vo veku 40–60 rokov; 13 % prikladá zásadný vplyv zdravému životnému štýlu, ktorý je významným faktorom predĺženia priemernej dĺžky života, ale, bohužiaľ, nemá vplyv na biologické hodiny ženy.

„Podľa našich skúseností sa informovanosť verejnosti o fertilite v posledných rokoch dramaticky zhoršuje. Slepá viera v možnosti dnešnej medicíny, vedecko- technický pokrok a zdravý životný štýl, ako ukázal náš prieskum, môže viesť k veľkým sklamaniam,“ komentuje výsledky Hana Višňová.

„Mnohí ľudia založenie rodiny cielene odkladajú bez toho, aby si uvedomovali, že počatie dieťaťa nie je samozrejmosť a nemusí sa podariť ani zdravým partnerom. Treba však dodať, že tieto výsledky sa príliš nelíšia od dát zozbieraných v iných krajinách.“

Neplodných žien je viac než mužov

Zatiaľ čo v minulosti sa s neplodnosťou pasovali skôr ženy, v posledných zhruba piatich rokoch sa príčina neschopnosti počať vyrovnáva medzi obe pohlavia. Za neplodnosť páru je zodpovedný asi v 40 percentách muž a v 40 percentách prípadov žena. Neplodnosť ostávajúcich 20 percent párov je spôsobená kombináciou faktorov u oboch partnerov.

Párom,ktoréuždieťamajú,neplodnosťnehrozí Takzvanou sekundárnou neplodnosťou trpí až dvadsaťpäť percent párov. Medzi prvým a druhým tehotenstvom sa totiž môžu vyskytnúť ochorenia, ktoré ďalšie počatie znemožňujú.

Vek ženy nie je pre tehotenstvo rozhodujúci

Naopak. Ide o jeden z najdôležitejších faktorov. Plodnosť ženy začína rapídne klesať po tridsiatom piatom roku. S pribúdajúcim vekom ženám ubúdajú vajíčka. Umelé oplodnenie je potom pre ne jedna z posledných možností, ako mať vlastné dieťa.

Neplodnosť nie je choroba

Neplodnosť bola Svetovou zdravotníckou organizáciou uznaná ako choroba. Na Slovensku nemôže počať dieťa bez pomoci medicíny 15 až 20 percent párov.

Deti počaté umelo sú viac choré

Deti narodené vďaka asistovanej reprodukcii sú na nerozoznanie od detí počatých prirodzenou cestou. Výskumy nepreukázali, že by deti narodené po umelom oplodnení boli častejšie choré alebo náchylnejšie k rôznym chybám než ostatné deti.

 

Kompletný vyšetrovací program

Základná verzia programu Fertility Check zahŕňa vyšetrenie kompletného hormonálneho profilu ženy. Prebieha prostredníctvom opakovaných odberov krvi, z ktorých sa zisťujú hladiny vybraných hormónov.

Zásadné sú hodnoty AMH (antimülleriánskeho hormónu), ktoré slúžia na posúdenie funkcie vaječníka, a FSH (folikuly stimulujúce hormón), ktorý prispieva k rastu folikulov a dozretiu vajíčok. Ďalšími vyšetreniami sú 3D ultrazvuk vaječníkov na odhadnutie ovariálnej rezervy, teda kapacity vaječníkov na odhadnutie zásoby vajíčok na oplodnenie.

Pre muža je pripravený spermiogram, ktorý udáva počet a kvalitu spermií pacienta. Hodnotí sa objem vzorky, koncentrácia spermií, motilita, morfológia spermií a ďalšie faktory, ktoré sú smerodajné pre stanovenie ďalšieho terapeutického postupu.

 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma