AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Magnetická rezonancia počas tehotenstva

Technika postupuje míľovými krokmi, čo sa prejavuje aj pri mnohých vyšetreniach, o ktorých sme nemali ani zdania. Niektoré sú potrebné tiež v období pre ženu veľmi citlivom, a tým tehotenstvo nesporne je. Keď odborníci zvážia, že je to pre dobro ďalšieho zdravia matky i plodu, nemáte sa čoho báť.
Magnetická rezonancia počas tehotenstva

Na ultrazvuk sú tehotné ženy bežne zvyknuté, veď patrí k rutine. Naopak, budúce mamičky sa naň tešia, majú možnosť pozorovať svoje nenarodené dieťa, dojato sledujú pohyby nožičiek i tlkot srdca. Ultrazvukové skríningy patria k najdojímavejším momentom v poradniach.

O tom svedčí aj skutočnosť, že mamička prichádza na vyšetrenie obvykle
s početným sprievodom. Na potomka a vnúča sa chce pozrieť polovica rodiny, nikomu sa nechce čakať ďalšie mesiace až do pôrodu. Pri niektorých komplikáciách alebo podozreniach na ne sú napríklad vysoko špecializované vyšetrenia, ktoré by sa mali robiť len skúsenými odborníkmi na pracoviskách na to určených.

To, samozrejme, môže vyvolať u budúcej mamičky paniku, ale záleží tiež na prístupe lekára, aby jej vysvetlil, čo vyšetrenie obsahuje, prečo je pre jej dieťatko dôležité a aké prípadné riziká hrozia. K takým vyšetreniam patrí veľmi vzácna magnetická rezonancia plodu.

Čo si predstaviť?

Magnetická rezonancia (MR, MRI) je zobrazovacia technika, ktorá sa používa na zobrazenie vnútorných orgánov tela. Využíva pritom veľké magnetické pole a elektromagnetické vlnenie s vysokou frekvenciou. Na rozdiel od CT vyšetrenia, ktoré môže byť niekedy s MR alternatívne, nenesie žiadne riziká spôsobené žiarením (nulová radiačná záťaž).

Podstatou farebného odlíšenia jednotlivých tkanív je ich rozdielne správanie pri rovnakom vonkajšom pôsobení. Vyšetrenie sa robí buď s použitím kontrastnej látky (vpichom do žily), alebo bez jej použitia. Nevýhodou vyšetrenia magnetickou rezonanciou je hlučnosť zariadenia.

Dĺžka vyšetrenia sa odvíja od vyšetrovanej časti tela, požiadaviek ošetrujúceho lekára a používaného prístroja. Najčastejšie počítajte s 10–30 minútami, niekedy sa môže predlžiť i na hodinu. Čím väčšie je požadované rozlíšenie, tým sa doba predlžuje.

Výhody a nevýhody MR

 • Prednosťou oproti ostatným zobrazovacím metódam v diagnostickej rádiológii je omnoho väčšia presnosť pri zobrazení väčšiny orgánov, niektoré orgány, ako je napríklad mozgové tkanivo či nervy, bolo možné neinvazívne zobraziť až práve pomocou MR. Vďaka rozsahu nastavenia vyšetrenia je možné dosiahnuť rozlíšenie, ktoré ďaleko prevyšuje možnosti röntgenu či CT.
 • Pre pacientov je najväčším nebezpečenstvom prítomnosť kovových materiálov v tele (kardiostimulátory, skrutky a ďalšie telesá predovšetkým v mozgu a hlave). Tie sa môžu zahriať
  a spôsobovať nebezpečenstvo. Kontraindikáciou je tiež veľká plocha tetovania vo vyšetrovanej oblasti, ušné implantáty
  a načúvacie prístroje.

Som tehotná, čo ďalej?

Podľa asi 25-ročných skúseností sa MR považuje za prospešný diagnostický nástroj a využíva sa na posúdenie širokej škály ochorení a stavov, ktoré majú vplyv na tehotnú i plod. Pravdaže, treba dodať, že táto metóda by sa mala používať až v druhej polovici tehotenstva.

Metóda prvej voľby

Tou je dnes pre mamičky rozhodne ultrazvuk. Bezpečné, nezaťažujúce vyšetrenie, ktoré lekárom ukáže všetko potrebné o plode, jeho vývoji, prospievaní, skrátka ich dôkladne poinformuje o priebehu celého tehotenstva.

Z neho sa vychádza a podľa výsledkov sa postupuje v starostlivosti a prístupe k ďalším týždňom gravidity. Magnetická rezonancia (ako niektoré ďalšie špeciálne vyšetrenia) môže v niektorých prípadoch priniesť potrebnú doplňujúcu informáciu. Preto je dôležité starostlivo zvážiť, či je potrebné ju robiť už v priebehu tehotenstva (najlepšie až v druhej polovici gravidity), alebo bude stačiť rezonancia až po pôrode.

 

Slovníček

 • Ultrazvuk alebo sonografia: Do tela pacienta sa pri tomto vyšetrení vysiela ultrazvukové vlnenie, ktoré sa odráža od tkanív. Je bezbolestné, nezaťažujúce vyšetrovaného pacienta, celkom bezpečné pre tehotnú ženu i plod. V súčasnosti patrí medzi najznámejšie a najpoužívanejšie 2D zobrazenie, ktoré vyšetruje vnútorné orgány, veľmi presne zobrazí všetko, čo gynekológ potrebuje skontrolovať na vyvíjajúcom sa plode. Tak isto 3D zobrazenie, teda trojrozmerná rekonštrukcia radu dvojrozmerných snímok. To väčšinou nemá väčšiu vypovedaciu diagnostickú hodnotu, ale pre budúcich rodičov môže plastickejšie zobraziť ich dieťa v maternici. Preto je veľmi vyhľadávané a obľúbené.
 • CT alebo počítačová tomografia: Tá pracuje s rtg lúčmi a v tehotenstve nie je indikovaná.
 • Magnetická rezonancia: Umožňuje aj priestorové zobrazenie orgánov a pre plod je neškodná. MR slúži
  na diagnostikovanie niektorých špecifických chýb
  orgánov plodu.

 

 

Názor odborníka - Prof. doc. Pavel Calda

Magnetická rezonancia sa v prípade potreby používav tehotenstve na diagnostikovanie niektorých ochorení, ale je nutné povedať, že treba skutočne starostlivo voliť pracovisko, ktoré má náležité vybavenie a kvalifikovaný personál, odborníkov, ktorí dokážu vyšetrenie kvalitne urobiť a vyťažiť z neho maximum na stanovenie diagnózy.

Tehotná by mala byť podrobne informovaná, ako vyšetrenie prebieha, že nie je vôbec zaťažujúce ani pre ňu, ani pre plod v maternici. Netreba žiadnu špeciálnu prípravu. Pri magnetickej rezonancii sa u tehotných obvykle nepoužívajú kontrastné látky. Indikácií, pri ktorých sa toto vyšetrenie tehotným odporúča, je niekoľko.

Rozlíšiť ich môžeme na dôvody zo strany matky, ktoré sa netýkajú plodu (napríklad patologické zmeny na mozgu či chrbtici matky, ktoré sú neodkladné a treba ich vyšetriť a riešiť už v priebehu gravidity), a na dôvody, ktoré sa týkajú priamo plodu. Tu sa využíva magnetická rezonancia v prípade, že môže priniesť viac informácií než samotný ultrazvuk.

Pokiaľ sa také vyšetrenie indikuje už v priebehu tehotenstva, treba si položiť otázku, ako môže jeho výsledok ovplyvniť ďalší priebeh gravidity, či výsledok môže viesť k zmene stratégie vo vedení tehotenstva. Pokiaľ nie, je lepšie vyčkať s vyšetrením až po samotnom pôrode.

Popri zmenách na centrálnej nervovej sústave plodu môže byť indikáciou napríklad bránicová hernia či nádory pľúc plodu a ďalšie vzácne nálezy, ktoré
sa, našťastie, vyskytujú veľmi zriedkavo, sú vzácne. Budúce mamičky sa nemusia zbytočne obávať. Ani v prípade, že sa im tento postup odporúča, to ešte nemusí znamenať, že sa potvrdí predbežne stanovené riziko.

Tak isto sa nemusia obávať samotného priebehu vyšetrenia. Všeobecne neškodí. Pravda, tehotná sa musí pripraviť na isté nepohodlie. Vyšetrenie trvá asi pol hodiny až hodinu a je veľmi hlučné. Tehotná musí ležať bez pohybu, najskôr na chrbte, čo môže byť najmä v závere tehotenstva nepríjemné. MR sa indikuje najčastejšie pri zmenách na mozgu plodu.

Problémom sú pohyby plodu, pretože počas snímania musí byť plod v pokoji. Pohyby plodu vyšetrenie predlžujú, na to sa musí tehotná pripraviť a obrniť sa trpezlivosťou, pretože pohyby plodu nemožno ovplyvniť. Rozlišovacia schopnosť MR a pohyby plodu sú limitáciou vyšetrenia. Obvykle možno získať klinicky reprodukovateľné nálezy až v druhej polovici tehotenstva.

Za celkom zásadný moment celej problematiky magnetickej rezonancie považujem skutočnosť, že toto špeciálne vyšetrenie nedokáže robiť každý rádiológ a nehodí sa preň každý typ MR zariadenia. To znamená, že by sa malo robiť len tam, kde na túto metódu majú technické podmienky a kde majú špeciálne zaškolený personál na túto diagnostiku.

 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma