AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Koľko jazykov by malo študovať dieťa v prvej triede?

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
Koľko jazykov by malo študovať dieťa v prvej triede?

Otázka

DANA M.: Koľko jazykov by malo študovať dieťa v prvej triede? V našej škole sa od prvej triedy učí po anglicky, a pretože malá je šikovná, prihlásila som ju i na nemčinu a francúzštinu. Nie je to už priveľa? Nebudem ju tým príliš zaťažovať a neuberie jej to pozornosť od iných veci? Ako sa vôbec pozná, či má dieťa talent na jazyky? A ako ho prirodzene rozvíjať?

Odpoveď

Mgr. Tereza Slunečková: Odpovedať na to, koľko jazykov sa môže učiť naraz, nie je ľahké. Otázka je, ako budú hodiny organizované a koľko času budete mať s dcérou na prípravu. Je dobré, aby výučba rôznych jazykov neprebiehala bezprostredne po sebe. Ďalšia otázka znie, či je to možné v prvej triede zaistiť (prvá trieda je na domácu prípravu tiež náročná, treba, aby sa učila aj iné veci, ako sú cudzie jazyky).

Zároveň je potrebné, aby dieťaťu ostal čas aj na odpočinok. Či má dcéra talent na jazyky, môžete čiastočne sama vyvodiť z toho, ako sa učí používať materský jazyk, akú bohatú má slovnú zásobu, ako sa dokáže vyjadrovať atď.

Jazykový talent možno prirodzene rozvíjať spoločným čítaním (čítaním knižiek a následnou rozpravou o prečítanom, takto trávený čas navyše u detí rozvíja pozitívny vzťah k literatúre), ďalej rozvojom verbálnej a neverbálnej komunikácie, t. j. prirodzene a so záujmom s dieťaťom komunikovať, vykonávanú činnosť sprevádzať verbálne (hovoriť o tom, čo robíme, prečo, ako), rozprávaním o pocitoch a i.

Ohľadne testov, ktoré môžu overiť jazykové schopnosti, sa môžete obrátiť na klinického psychológa (pokiaľ bude ponúkať testovanie) alebo na pedagogicko-psychologickú poradňu. Štúdium cudzieho jazyka dnes nie je len o kvalitnej slovnej zásobe, ale aj o motivácii daný jazyk používať – a ostáva otázkou, nakoľko to možno rozvíjať pri troch nových jazykoch.

Pri rozhodo- vaní zohľadnite i celkovú školskú zrelosť a tiež skutočnosť, nakoľko dcéru tieto krúžky bavia. Sledujte, či má optimálny čas na prípravu (na školu i na jazyky), ale i dostatok času na odpočinok.

Podľa toho sa potom môžete dodatočne rozhodnúť, či v novom režime pokračovať, alebo jeden z jazykov odložiť na ďalší školský rok, aby ste predišli tomu, že sa jej budú pliesť alebo že je toho viac, ako je v možnostiach prváčika.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma