AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Keď si malý diabetik prvý raz sadne do školskej lavice

Nástup do školy znamená pre celú rodinu zásadnú zmenu v živote. Dvojnásobne to platí pre tie, v ktorých žije dieťa s jedným z najčastejších chronických ochorení u nás, s cukrovkou.
Keď si malý diabetik prvý raz sadne do školskej lavice

Každá choroba so sebou nesie zvýšenú úzkosť a obavu, aby sa dieťaťu nezhoršil zdravotný stav, aby sa o neho niekto zodpovedný postaral, keby sa čokoľvek stalo. Skrátka, všetky naše rodičovské strachy o zdravého potomka sa zmnohonásobia. Až do tohto okamihu sú to práve rodičia, ktorí obstarávajú väčšinu liečby malého pacienta.

Novorodenec

Alergie: neviditeľné nebezpečenstvo

Odrazu sa však musia vysporiadať s faktom, že časť zodpovednosti prenechajú dieťaťu, prípadne učiteľovi. Ako na to ísť? Situáciu možno zvládnuť bez väčších zakopnutí, nutná je však dobrá komunikácia rodičov so školou, samotným dieťaťom, a najmä nastavenie niekoľkých základných pravidiel.

1. Pravidelný režim

Život s diabetom, teda cukrovkou, znamená hlavne pravidelnosť. Malý pacient by mal jesť šesťkrát denne, v pravidelnom čase a treba dbať na správne nastavené objemy jedla i jeho výživové hodnoty. K hlavným jedlám je potom nutné podať inzulín.

„Väčšina diabetických detí si teda pichá injekciu inzulínu ráno pred raňajkami, pred obedom, ďalej pred prvou večerou a konečne pred spaním si pichajú inzulín s predĺženou dobou účinku. Medzi malými pacientmi sú dosť rozšírené inzulínové perá, ktoré podanie injekcie uľahčujú. Ľahšiu pozíciu majú pacienti s inzulínovou pumpou, ktorá im dovoľuje tak trochu voľnejší režim,“ hovorí Katarína Štechová, detská diabetologička.

Podľa toho, aké veľké množstvo cukrov porcia jedla obsahuje, treba zvoliť vhodnú inzulínovú dávku. Pokiaľ si dieťa aplikuje priveľa inzulínu, hrozí mu komplikácia v podobe hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi). Ak je ho, naopak, málo, je tu riziko hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi). „Pichnúť si inzulín dokáže dieťa spravidla až okolo ôsmich rokov, ale správne si spočítať dávku zvládne až vo veku okolo trinásť rokov.

Určite teda nie je možné prenechať všetku zodpovednosť na bedrách šesťročného dieťaťa. Odporúčam, aby sa rodičia pokúsili dohodnúť s triednym učiteľom, aby dieťaťu dávku inzulínu prinajmenšom kontroloval. Dospelý sa to naučí dosť rýchlo a pre rodiča je to obrovská pomoc,“ podotýka odborníčka na detský diabetes.

2. Kvalitná vyvážená strava

Po dávke inzulínu musí nasledovať jedlo. Keby medzi injekciou a jedlom nastala väčšie zdržanie, hrozil by dieťaťu hypoglykemický stav. Diabetik musí mať racionálnu, teda rozumne vyváženú stravu. Až na výnimky sa táto strava nemusí líšiť od jedla zdravých spolužiakov, len je potrebné vyriešiť dni, kedy sa v školskej jedálni podáva iba jedno jedlo, ktorým sú napríklad dukátové buchtičky.

Dôležité je, aby malý pacient mal svoje pokojné miesto, kde si môže merať glykémiu alebo pichať inzulín. „Učitelia väčšinou sami ponúknu zázemie vo svojom kabinete či zborovni. Pre rodičov je dobré sa s nimi o tejto možnosti pozhovárať dopredu, aby mohli byť pokojní a nemuseli sa obávať, že si ich dieťa pichá inzulín niekde v zákutí či v horšom prípade priamo na toalete,“ dodáva Katarína Štechová.

Pre diabetické deti nemusí byť problémom ani telocvik. Telesný pohyb im, naopak, prospieva. Až na adrenalínové športy a športy vyslovene vytrvalostné môžu s diabetom športovať celkom bez problémov.

3. Psychická odolnosť proti posmechu

Pravda, existujú ďalšie okolnosti, na ktoré je nevyhnutné potomka pripraviť. Deti dokážu byť k svojim vrstovníkom kruté, najmä keď narazia na niečo odlišné, pre nich neznáme. Malý diabetik tak môže byť terčom posmechu až šikany, a to sa môže neblaho podpísať na jeho zdravotnom stave – začne svoju chorobu tajiť, bude zanedbávať svoj režim v snahe zapadnúť do kolektívu, jesť sladké a pod.

„Nepríjemnostiam je možné predísť tým, že sa spolužiaci malého diabetika dozvedia o jeho chorobe od pani učiteľky, ktorá im napríklad v rámci výučby vysvetlí, čo diabetes je, prečo vzniká a ako sa lieči. Alebo im to môže za asistencie dospelého vysvetliť i samo dieťa,“ uzatvára Katarína Štechová.

Predškolák

Piata tohtoročná angína

Ako sa inzulín aplikuje do tela?

Život s inzulínovou pumpou:

Liečba inzulínovou pumpou sa používa hlavne u chorých na diabetes 1. typu. Funguje na báze kontinuálnej podkožnej infúzie inzulínu, ktorá najviac napodobňuje prirodzenú sekréciu tohto hormónu ako u zdravého jedinca. Pumpa dávkuje do tela inzulín prostredníctvom infúzneho setu – tenkej hadičky a kanyly. Tá sa najčastejšie zavádza do podkožia brucha.

Pumpa je malý prístroj, ktorý váži okolo 60 g.

Pumpa je vhodná najmä pre tých, ktorí majú problémy s vysokou alebo nízkou glykémiou a ktorým sa ani napriek maximálnej snahe nedarí dosiahnuť uspokojivé kompenzácie diabetu.

Vďaka inzulínovej pumpe dochádza u pacientov k zníženiu celkovej dávky inzulínu, majú tak trochu flexibilnejší diabetický režim. Pri správnom nastavení pumpy sa hypoglykémia vyskytuje v obmedzenej miere a odpadá pichanie inzulínovými perami počas dňa.

Život s inzulínovým perom:

Ide o pomerne rozšírený spôsob podávania inzulínu.

Oproti inzulínovým striekačkám sa inzulínové perá nemusia pred každým použitím plniť inzulínom, ten je uložený obdobne ako atrament v plniacom pere.

Dnes už existujú i jednorazové inzulínové perá, ktoré uľahčujú aplikáciu.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma