AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Keď sa z dievčaťa stáva žena

Obdobia dospievania sa u svojich detí viac alebo menej obáva možno každý rodič. Puberta je totiž prejavom nielen fyzických zmien, ale aj obdobím psychickej premeny. Pre „pubertiakov“ je preto typická zmena hodnôt, nestabilné emócie a vyhraňovanie sa voči autoritám.
Keď sa z dievčaťa stáva žena

Dnešná doba -násťročným dospievanie príliš neuľahčuje. Inak komunikujeme, schádzame sa a rozchádzame cez SMS, Skype alebo Facebook. Inak zdieľame i spoločné zážitky. O to viac sú však dievčatá vedené k väčšej zodpovednosti samy za seba, za to, ako začnú svoj sexuálny život a ako budú zaobchádzať so svojou najkrajšou zbraňou – byť ženou.

Tehotenstvo

Ako prebieha tehotenstvo po konizácii?

„Nejedno dievča navštívilo moju poradňu a riešilo so mnou jednak problémy, ktoré priniesol jej vek a tzv. ‚vývojové obdobie‘, jednak ťažkosti, ktoré prináša dnešná doba – žijeme rýchlejšie, sme viac zameraní na výkon, zmenil sa hodnotový systém a iná je aj situácia na poli vzťahov a rodinného spolužitia,“ hovorí psychoterapeutka Mgr. Jana Brezinová.

Pred čím teda vlastne stoja dnešné dospievajúce dievčatá? Posledné psychologicko-sociologické prieskumy ukazujú, že puberta so svojimi prejavmi (v oblasti fyzickej a psychickej) nastupuje skôr, výnimkou nie je ani hranica desať rokov. Čo stojí za týmto fenoménom, je predmetom mnohých sociologických i psychologických diskusií. Najčastejšie spomínané faktory, ktoré spôsobujú skorší nástup dospievania, sú tieto:

Rodinné zázemie – v dnešnej dobe sa rozvodovosť pohybuje okolo 50 %. Klesá tiež počet uzatváraných manželstiev, a to vedie k určitej destabilizácii rodiny ako bezpečného zázemia pre vývoj detí. Častá rozvodovosť so sebou prináša veľmi náročné obdobie a z praxe je známe, že dievčatá akoby rýchlejšie dospejú.

Sú nútené byť „rozumné“, „pochopiť“ dospelých a ich problémy, akceptovať rozdelenie rodiny a rozvrhnutie ďalšej starostlivosti. Často na seba musia vziať i povinnosti, ktoré ich veku neprislúchajú.

Naopak, stabilná rodina, ktorá poskytuje bezpečie a dobré zázemie, umožňuje riešiť mnohé úskalia a problémy spojené s vekom, napríklad prvé úspechy a neúspechy v škole, vo vzťahoch, v oblastiach záujmov atď.

Vzdelávanie, kariéra – často spomínaná téma v súvislosti s materstvom a starostlivosťou o rodinu. Už mladé dievča počúva od rodičov vety typu: „Študuj! Choď za svojím snom! Uč sa!“ Aj médiá ponúkajú obraz dnešnej ženy ako dokonalej topmanažérky a matky v jednom.

Predtým sa dievčatám vštepovalo, aby sa skoro a dobre vydali a mali rodinu s predpokladom, že sa môžu plne spoľahnúť na partnera, ktorý má isté miesto v neďalekej továrni. Avšak dnes už to tak nie je. Dievčatá sú vo výchove vedené k väčšej samostatnosti, nezávislosti a rovnoprávnosti voči mužom. Zároveň však musia na 100 percent obstáť i v úlohe matky.

Vrstovníci, partia – preč sú časy, kedy sa dievčatá hrali vonku na rôzne povolania, remeslá a spoločne vymýšľali hry. Dnešnú dobu zahlcuje internet, digitálne hry, sociálne siete a pod. Rodičia sú upozorňovaní na riziká s tým spojené, a preto sa snažia mať deti čo najviac pod kontrolou.

V dobe puberty však deti začínajú bežne štrajkovať proti pevne danému rozvrhu krúžkov a mimoškolských aktivít, ktoré doposiaľ zvládali. Naopak, snažia sa čo najviac času tráviť s kamarátmi a podnikať spoločné akcie. Bohužiaľ, často nechápu, že veková hranica 15 a následne 18 rokov im síce veľa vecí zakazuje, ale de facto ich tým i chráni.

Prvé lásky, prvé vzťahy – hovorí sa, že prvé lásky sú najkrajšie. Dnešné dievčatá však popisujú, že sa postupne vytráca romantika, ohľaduplnosť a skracuje sa doba, kedy sa čaká na to „po prvý raz“. Mnohé dievčatá rozprávajú, že partneri ich lákajú na veci (sexuálne praktiky), o ktorých čítali alebo ich našli na internete.

Sú síce dosť dobre informovaní o možných rizikách a antikoncepcii, ale odpadáva fáza vzájomného poznávania a rešpektu. Bezpochyby to so sebou nesie i nebezpečenstvo, že dievča v domnienke, že ide o toho pravého, môže vstúpiť do „hry“ s neznámym a nebezpečným mužom.

Slávne maminky

Zuzana Norisová: Spomienka na pôrod ma veľmi dojíma

Odborníci dokonca varujú pred veľmi ľahkou dostupnosťou rôznych pornostránok a chatov, kde sa pod falošnou identitou môže skrývať nebezpečný deviant.

Pri nadväzovaní prvých vzťahov môžu dospievajúci často túžiť po intímnych chvíľkach so svojím partnerom, chcú sa jeden druhého dotýkať a vzájomne sa fyzicky poznávať a nemusí pritom hneď dôjsť na pohlavný styk. Mladé dievčatá, ktoré začínajú s pohlavným životom, by mali mať na pamäti, že otehotnenie nie je jediné riziko, ktoré z takých aktivít vyplýva.

„Maternicový čapík je u -násťročných dievčat stále v štádiu dozrievania a je veľmi citlivý na infekčné vplyvy, preto sa dievčatá, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, nemôžu spoľahnúť len na túto ochranu, ale mali by voliť ešte bariérovú antikoncepciu, ktorá ich pred infekciami ochráni,“ upozorňuje gynekológ, a dodáva:

„Do úvahy prichádza rad pohlavne prenosných chorôb, v prvom rade nakazenie ľudským papilomavírusom, odborne nazývaným Human papillomavirus alebo HPV, ktorý je pôvodcom ochorenia na rakovinu maternicového čapíka. V dnešnej dobe môžu dievčatá tomuto ochoreniu predchádzať očkovaním proti HPV.“

Ďalej sú to chlamýdiové infekcie spôsobené baktériou Chlamydia trachomatis, ktoré môžu byť do budúcnosti príčinou neplodnosti či mykoplazmovej a ureoplazmovej infekcie.

Nesmieme zabúdať ani na klasické pohlavne prenosné choroby, ako sú kvapavka, syfilis a vírus HIV, spôsobujúci ochorenie AIDS.

Pokiaľ dievča nemá stáleho partnera a nedosiahne aspoň osemnásť rokov, mala by pri pohlavnom styku vždy vyžadovať použitie kondómu. Chráni sa tak nielen pred nechceným otehotnením, ale i pred chorobami, ktoré sú v niektorých prípadoch neliečiteľné a môžu jej znepríjemniť prakticky celý život.

Experimentovanie ako ilúzia slobody – dievčatá často žijú vo virtuálnom svete neobmedzených možností komunikácie. Virtuálna realita (podobne ako u chlapcov) sa môže stať priestorom poskytujúcim ďalšie možnosti mimo rodinu a známych vrstovníkov.

Internetové chaty sú príležitosťou najmä na to, aby dospievajúci mohli „uletieť“ od sveta všetkých povinností a očakávaní. Môžu naplňovať sny a fantázie, ale s mnohým netušeným nebezpečenstvom. Svet internetových chatov nabáda k jednej veci: osvedčiť sa v chatových výmenách ako dievča žiaduce a sexuálne pripravené, dokonca „znalé“ – cool.

Zatiaľ čo chlapci dokážu v trinástich rokoch celkom prepadnúť potulkám v paralelnej realite, dievčatá rovnakého veku prepadajú skôr realizácii snových vzťahov, pred ktorými by ich rodičia, súrodenci alebo vrstovníci mali uchrániť v reálnych rozhovoroch.

Domov a rodina | Psychológia a vzťahy

Koľko času venujete práci?

„Dalo by sa povedať, že v dnešnej dobe je pre -násťročných, predovšetkým dievčatá, dospievanie zložitejšie, než bývalo pre nás či naše babičky. Preto by sme sa mali vrátiť späť do rodín a snažiť sa o to, aby dievčatá mali stále to bezpečné zázemie, kde sa môžu zveriť, podeliť o nové skúsenosti a za všetkých okolností sa poradiť,“ dodáva Mgr. Jana Brezinová.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma