AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Čo si dieťa môže dovoliť a čo nie

Áno, škôlkarska dochádzka je síce nepovinná, i tak sa však počas pobytu detí v zariadení nemôže diať všetko, čo sa im zapáči. Škôlky fungujú podľa určitých pravidiel a na deťoch, ich rodičoch i pedagógoch je, aby tieto pravidlá rešpektovali a dodržiavali.
Čo si dieťa môže dovoliť a čo nie

Na to, aby inštitúcia fungovala, treba dodržiavať akési pravidlá. A toto tvrdenie platí nielen o vyššom vzdelaní a „dospeláckom“ živote. Váš potomok by mal poznať isté pravidlá a ustanovenia a dodržiavať ich i v dobe, kedy navštevuje akékoľvek predškolské zariadenie.

Domov a rodina | Predškolák | Školák

Nechce požičiavať svoje hračky? Skúste toto

Dieťa, ktorému sme už odmala a jasne vymedzili mantinely, sa dokáže v ich priestore ľahšie pohybovať a má ľahší život. To podľa psychológov platí oddávna. A ako je to v posledných rokoch? Poobzerajte sa okolo seba. Deti, ktoré môžu čokoľvek, sú vo svojej podstate neisté.

Deti, ktoré vedia, že sa po stenách nečmára, mamička sa nehryzie, a keď sa večeria, tak hračky na stôl nepatria, sú oveľa pokojnejšie, ako tie, ktoré permanentne skúšajú a zisťujú, kam až môžu zájsť… Taká ratolesť je totiž neistá, nevyrovnaná a netuší, kam až sa môže uberať jeho túžba po slobode. Pomôžete svojmu dieťaťu získať aspoň nejaké istoty? Trebárs tie škôlkarske?

Trocha teórie

Nástupom do inštitucionálneho zariadenia vznikajú rodičom isté práva a povinnosti, ktoré by mali nielen poznať, ale predovšetkým dodržiavať. Zodpovednosť za svojho potomka je samozrejmá, ale uvedomujete si i ďalšie dôležité kritériá, za ktoré zodpovedáte?

Myslíte si, že ste ohľaduplný alebo bezohľadný rodič? Tým, že vaše dieťa nevie niečo z toho, o čom sa o chvíľu budeme baviť, bude v teoretickej rovine zdržiavať celý kolektív a pani učiteľka sa bude musieť intenzívnejšie venovať len jemu. Vy ako matka ste mali tri roky na to, aby ste svojho potomka naučili nasledujúce:

Ťahák na prípravu detí

Pri začatí školskej dochádzky sa nároky na dieťa, samozrejme, líšia s ohľadom na jeho vek. Isté je, že u predškoláka, ktorý nastupuje do škôlky na posledný, tzv. zápisový rok, sú kritériá trochu iné. Napriek tomu sa však podľa skúseností pedagógov stáva, že niektoré deti v predškolskom veku veľa z nižšie uvedeného nevedia.

Vo viac než osemdesiatich percentách odpovedí učiteľov na prvom stupni zaznieva, že sa stretávajú s deťmi, ktoré si nevedia zaväzovať šnúročky. Dokonca na to majú i odpoveď, pretože tvrdia, že táto schopnosť je zbytočná – na všetkom sú predsa magnety alebo suché zipsy.

Takže kauza šnúročka prerastá i do prvých tried a pre pedagógov je väčšinou signálom, že s jemnou motorikou dieťaťa nie je všetko tak, ako by malo byť. Ale vráťme sa k pôvodnému: Čo všetko je základom vedenia a umenia pre vstup do škôlky v troch rokoch veku?

Životný štýl | Batoľa

Obliekať dieťatko vie byť pekne frustrujúce

Pozná svoje meno – i keď ho možno vysloví skomolene, ale dokáže sa predstaviť

Uplatňuje základné hygienické návyky – ísť podľa potreby na toaletu, umyť si ruky, vysmrkať sa

Ovláda sebaobsluhu – dieťa sa dokáže s malou pomocou samo obliecť a obuť, zvláda po sebe upratovať hračky

Postará sa o svoje osobné veci – pozná si svoje oblečenie a iné veci, ktoré si nosí do materskej školy

Zvláda základné návyky pri stolovaní – samo prijíma stravu a tekutinu

Ovláda rečové schopnosti – reč využíva ako komunikačný prostriedok, vie pozdraviť, požiadať, poďakovať

Čo si deti môžu v škôlke dovoliť?

Je to jednoduché. V troch rokoch už váš potomok nie je nepopísaným listom. Mal by sa vedieť postarať sám o seba, tak isto by mal vedieť, aké správanie je prijateľné a aké už nie. Čo si k ostatným deťom smie dovoliť, čo už je za hranicou a dokonca by mal vedieť, že za nevhodné správanie môže hroziť postih.

S tým majú problémy predovšetkým jedináčikovia, ktorí nie sú zvyknutí deliť sa o hračky a nevedia kooperovať s kamarátmi. Deti z väčších rodín sa ľahšie vzdajú hračky, vedia, že ostatní sa biť nemajú, pretože vyrastajú v kolektíve de facto od narodenia a vedia kopu spoločensky vhodných pravidiel akosi automaticky…

Na druhej strane je potrebné povedať, že si tiež občas všetko nenechajú, hádajú sa a dokážu kamaráta praštiť po hlave autíčkom, keď si ho chcú požičať.

Aby sa to nedialo príliš často, mal by mať váš potomok v hlave zakorenené poznatky o tom, ako sa správať vo spoločnosti, teda i v materskej škole. A odkiaľ sa také poznatky berú? Dieťa si ich osvojuje v rodine. Preto si dávajte pozor, ako sa doma správate, aké slovné obraty používate…

Inak sa totiž môže stať, že sa vás raz pani učiteľka spýta, či je pravda, že sa doma bijete. A to predsa nechcete. Myslite teda pri výchove na to, že deti prezradia i veci, ktoré by mali ostať za zavretými dverami. A podľa akých pravidiel by malo vaše dieťa žiť? Čo by malo dodržiavať a ako sa správať? V hlave by malo mať nasledujúce:

Správam sa tak, ako chcem, aby sa ostatní správali ku mne

Viem sa rozdeliť (o hračky, pomôcky…)

Vážim si prácu druhých, neruším pri hre a práci ostatné deti

Oslovujem ostatných menom, pozdravím ich pri príchode a rozlúčim sa pri odchode

Hovorím slušne

Keď niečo potrebujem, požiadam o to a poďakujem

Neberiem si nič, čo mi nepatrí

S ostatnými deťmi sa dohodnem bez hádok a ubližovania

Vzájomne si pomáhame. Kamaráti mne, ja im

Po dokončení činnosti upracem svoje miesto a hračky. S hračkami a pomôckami zaobchádzam šetrne

Udržujem poriadok vo svojich veciach v šatni

Šetrím svoje hlasivky a uši kamarátov, zbytočne nekričím

Keď je mi niečo nepríjemné, poviem to

Chránime prírodu a všetko živé

Každý vie niečo iné, všetci sme dôležití

Čo by ste mali poznať vy?

Rovnako ako musí váš potomok spĺňať vyššie spomínané kritériá, nemali by ste sa ani vy nechať zahanbiť a ísť mu príkladom tým, že budete dodržiavať nasledujúce pravidlá. Už samotný fakt, že sa podľa nich budete správať, dieťaťu spríjemní ritualizáciu všedného dňa – bude ľahšie vnímať, čo sa deje teraz a čo by malo nasledovať o chvíľu.

Domov a rodina | Psychológia a vzťahy | Životný štýl | Predškolák | Školák

Učme deti k etikete

Okrem toho by ste ako mamička a hlavná osoba v živote dieťaťa nikdy nemali ohovárať učiteľky. Mali by ste sa za ne stavať a nikdy sa nepúšťať do diskusií, že pani učiteľka síce niečo nariadila, ale ty to, Tonko, robiť nemusíš… Je dôležité, aby dieťa vedelo, že diskutovať sa môže, ale autorita pani učiteľky sa nikdy nespochybňuje.

Keď sa toto naučí už teraz, nebude mať (podľa psychológov) problémy s rešpektovaním autorít v dobe puberty, kedy pôjde o viac než o zahodené autíčko. Aké sú teda vaše (okrem už spomínaných) ďalšie povinnosti? Čítajte, čo zvláda mamička, ktorej potomok chodí pravidelne do škôlky:

sprevádza dieťa ráno do školy a odovzdáva ho priamo učiteľke

dodržuje čas príchodu a odchodu do materskej školy (tým, že vyzdvihuje dieťa po obede kedy sa jej zachce, ruší deti pri jedle, následne ich neskorým zvonením budí zo spania, je teda netaktná a neberie ohľad na tých malých školáčikov, ktorí si po jedle chcú zdriemnuť)

poskytuje informácie o zdravotnom stave dieťaťa

hlási zmeny týkajúce sa evidenčných listov (zmena telefónu, adresy…)dbá o zdravie a čistotu svojho potomka (kontroluje vši, v prípade, že sa v škôlke vyskytujú a pod.)

zaujíma sa o dianie v materskej škole – číta aktuálne informácie umiestnené na nástenkách, webových stránkach, v mailoch; zúčastňuje sa akcií usporiadaných školou (pre dieťa je nesmierne dôležité patriť medzi ostatných, preto mu umožnite, aby sa spolu s Terezkou z triedy mohlo hrať na čarodejnice, upiecť špekáčiky, ísť na kopec púšťať draky – pokiaľ mu neposkytnete takéto zážitky, nikdy sa v kolektíve detí, ktoré vlastne nepozná, nebude cítiť voľne.

Pravidlá a pravidlá

Každá materská škola si podľa školského vzdelávacieho programu a školského poriadku určuje svoju filozofiu a nastoľuje pravidlá. V týchto verejne prístupných dokumentoch by ste mali nájsť všetky informácie týkajúce sa vašej materskej školy.

Pokiaľ čomukoľvek nerozumiete, požiadajte riaditeľku škôlky o vysvetlenie, rada vám ho podá. Existujú pravidlá nemenné a tie, o ktorých sa môžete baviť. A ktovie, napríklad svojím proaktívnym prístupom pomôžete ďalším deťom, aby mali škôlku rady. Diskutujte nielen s pedagógmi, ale tiež s ostatnými mamičkami.

A čo bezohľadní?

Okrem vyššie uvedených pravidiel, ktoré sú všeobecne známe, existujú i morálne pravidlá, ktorými by sa rodičia mali riadiť, aby zbytočne neobmedzovali ostatných rodičov a deti. Tieto pravidlá zahŕňajú najmä zdravie detí. Svojho potomka by ste rozhodne nemali dávať do materskej školy chorého.

Primárnym záujmom by mala byť doba potrebná na rekonvalescenciu potomka, ďalej potom ohľaduplnosť voči ostatným deťom a rodičom. Môžete zapojiť napríklad prarodičov alebo opatrovateľku.

A akú páku v tomto smere vlastne má materská škola? Je oprávnená dieťa tzv. vykázať zo škôlky? Záleží na školskom poriadku danej materskej školy. Tá si totiž na základe školského zákona môže do svojho školského poriadku uviesť možnosť odmietnuť prijatia chorého dieťaťa.

Pokiaľ s takým postupom zákonný zástupca nesúhlasí, musí si od pediatra vyžiadať doklad o zdraví svojho dieťaťa, kde bude uvedené, že smie ísť do kolektívu MŠ.

Bežné choroby rodičov v zásade tak netrápia. Ale čo dokáže zdvihnúť zo stoličky i pedagógov, to je výskyt vší. To je problém, pri ktorom sa nedopátrate vinníka, a v mnohých prípadoch môže dieťa priniesť vši do škôlky trebárs z MHD.

Nie je to však rozhodne nič, za čo by ste sa mali hanbiť! Ale ak zistíte, že vaša ratolesť je infikovaná, bez meškania informujte školu a ostaňte s ňou doma, dokiaľ si nebudete istí, že parazity nemôže prenášať na ostatných. K tomu, aby pedagóg mohol vykázať dieťa, ktoré má vši, musí byť školský poriadok opäť upravený tak, aby túto skutočnosť dovoľoval.

Pokiaľ si myslíte, že váš potomok kašle primerane a cez víkend sa vyleží, uvedomte si, že počas piatku, kedy doma nemôžete ostať, preukazujete medvediu službu nielen jeho oslabenému organizmu, ale i deťom v triede, ktorú chorý navštevuje.

V pondelok totiž môže doma s virózou ostať ďalších desať detí a choroba sa kolektívom povlečie od novembra do apríla. Nepozerajte sa však na všetky mamičky, ktorých deti ráno v šatni pokašliavajú, pomedzi prsty. Ich ratolesti môžu trpieť astmou, zhoršenými príznakmi alergie…

O všetkých týchto prejavoch a o tom, že sú teda de facto zdravé, by mali vedieť pedagógovia. A vy doniesť potvrdenie.

Ako aktívna mamička by ste sa mali informovať o nasledujúcom (uľahčí vám to totiž život):

Ako prebieha úhrada služieb (školné, stravné).

Kedy sú možné príchody a odchody do MŠ.

Aké formálne náležitosti má obsahovať ospravedlnenie absencie dieťaťa.

Kde zistíte, ako škôlka funguje cez sviatky a prázdniny.

Aké oblečenie dieťaťa je vhodné (podľa aktuálneho počasia a aktivít v MŠ).

Ako prebieha organizácia dňa pod velením pedagógov, čo a kedy sa vaše deti naučia.

Zaujímať by vás mali aktuality MŠ. Z nich totiž vyčítate nielen to, čo malo dieťa na obed, ale aj to, aké aktivity sa pre deti chystajú, na čo sa môžete tešiť, o čom sa rozprávať…

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma