AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Čo robiť, keď sa zraní vaše dieťatko

Úrazy sú v detskom veku veľmi bežné, najmä preto, že deti nedokážu posúdiť riziká a predpokladať vývoj situácií tak, ako dospelí. Každý rodič si to skôr či neskôr overí – stačí sa na sekundu otočiť a nešťastie je na svete.
Čo robiť, keď sa zraní vaše dieťatko

Krvácanie

Krvácanie vzniká, keď sa poruší stena cievy. Bez ohľadu na príčinu môže byť vonkajšie, vnútorné alebo skryté. Ak ide o drobnú ranu, krvácanie držané pod tlakom čoskoro ustane. Typickým príkladom je porezaný prst, kde ranku stačí trochu podržať a potom ošetriť náplasťou. Alebo krvácanie z nosa, kedy stačí dieťa držať v predklone a palcom a ukazovákom 10 minút stláčať krídla nosa oproti sebe. 

Na väčšiu ranu priložíme krytie, najlepšie také, ktoré saje (textil, obväz, krytie z domácej lekárničky) a pevne obviažeme obväzom. 

Ak krv presakuje aj cez obväz, na miesto presakovania priložíme ďalšiu vrstvu obväzu a pevne ovinieme. Ak už obväz nemáme, môžeme si pomôcť aj pevnými predmetmi, napr. nerozbalenými vreckovkami alebo aj tlakom vlastnej ruky. 

Nikdy nevyťahujeme z rany zaseknutý cudzí predmet! Obložíme ho obväzmi alebo iným savým materiálom a snažíme sa, aby sa nehýbal, kým ošetríme krvácanie. Dieťa sami dopravíme na lekárske ošetrenie alebo voláme 155/112. 

Krvácanie je po zastavení dýchania a krvného obehu tretia najakútnejšia a najnebezpečnejšia príhoda ohrozujúca život. Netreba strácať čas. Najdôležitejšie je včasné zastavenie. Krvácanie zastavíme tlakom v rane, buď tlačíme oproti kosti alebo okraje rany k sebe a do hĺbky bez ohľadu na miesto na tele. 

Zlomeniny

To, či ide o zlomeninu, vykĺbenie alebo vyvrtnutie, potvrdí alebo vyvráti až röntgenové vyšetrenie. Budeme teda hovoriť o poraneniach kostí a kĺbov. 

U detí sú časté poranenia končatín spôsobené pádom alebo nárazom do prekážky, najčastejšie miesta zlomenín sú zápästia, predlaktia, rameno, členok a stehenná kosť. Postihnuté miesto je bolestivé, môže opuchnúť. V niektorých prípadoch je vidieť jasné zdeformovanie alebo aj zmenu v dĺžke končatiny. Funkčnosť a pohyblivosť končatiny je narušená. 

V prípade, že došlo aj k poraneniu kože - vznikla otvorená rana - prekryjeme poranené miesto, použijeme sterilné krytie. Potom znehybníme končatinu. Ak z rany trčia úlomky kostí, ošetríme ako cudzie teleso s krvácaním. Ak z rany vyteká krv, ošetríme, ako sme písali vyššie tlakovým obväzom. 

Horná končatina patrí do závesu

Ak dieťa drží ruku pritiahnutú k prednej strane trupu, použijeme trojrohú šatku alebo iný široký pruh tkaniny a poranenú končatinu uložíme do závesu (ako do hojdačky). Záves musí podoprieť celé predlaktie od prstov ruky až po lakeť (preto potrebujeme široký kus látky). Dokončíme ho urobením uzla za krkom dieťaťa. Takto sa ošetrujú všetky poranenia hornej končatiny od kľúčnej kosti až po zápästie. 

Ak nemáme žiadnu vhodnú tkaninu, ale dieťa má oblečené tričko, môžeme použiť aj to. Stačí spodný okraj pretiahnuť cez predlaktie pritiahnuté na trup a okraj prichytiť ku golieru trička (napr. aj sponkou do vlasov). Nie vždy je potrebné privolanie záchrannej služby. Podľa danej situácie zvážte možnosť transportu vlastným vozidlom. 

Dolná končatina nemá zbytočne chodiť

Ak je poranenie v členku, môže stačiť chladenie, spevnenie obväzom a kontrola u lekára, no niekedy treba urobiť viac. Pri poranení dolnej končatiny je tiež vhodné končatinu znehybniť. Ak je to možné, zdravú končatinu priložíme k poranenej a priestor medzi nimi vystelieme mäkkou vrstvou (zloženým oblečením, dekou...). Zviažeme ich k sebe vždy v zdravých miestach nad a pod poranenou oblasťou. Ak je poranená kosť, zviažeme k sebe kĺby - priehlavky plus členky, kolená. Ak je poranený kĺb (napr. koleno), zviažeme predkolenia a stehná. Zariadime lekárske vyšetrenie.

U malých detí sa stáva, že okrem bolesti a obmedzenia pohyblivosti nemajú iné príznaky poranenia kostí a kĺbov. Ak ťažkosti pretrvávajú a boli spôsobené úrazom, je potrebné lekárske vyšetrenie.

Úraz elektrickým prúdom

V prvom rade je nevyhnutné prerušiť elektrický obvod, ktorého sa dieťa stalo súčasťou - vypnúť ističe, vytiahnuť nepoškodený kábel spotrebiča zo zásuvky. Ak je zdroj mimo dosahu alebo je potrebný odborný zásah (hasiči, elektrikári), nesmieme do nebezpečnej oblasti ani vstúpiť! Okamžite voláme na číslo 112 a situáciu popíšeme. Počkáme na pomoc.

Za žiadnych okolností sa dieťaťa nesmieme dotknúť, kým je v elektrickom obvode! Dieťa máva viditeľné popáleniny v mieste vstupu (najčastejšie ruka) a výstupu elektrického prúdu. Bývajú prítomné poranenia svalov, kostí, prípadne aj iné rany spôsobené pádom a nárazom do prekážok. Kvôli prekonanému kŕču môže mať ťažkosti s dýchaním. Ak zostane pri vedomí, je často veľmi dezorientované, pociťuje tŕpnutie končatín.

Dieťa v bezvedomí, ktoré dýcha, uložíme na bok a privoláme záchrannú službu. Neustále ho sledujeme pre prípad, že by prišlo k zástave dýchania (a teda i krvného obehu). Popáleniny chladíme vodou alebo inou studenou neagresívnou tekutinou.

Dieťa v bezvedomí bez známok dýchania uložíme na tvrdú podložku na chrbát, zakloníme mu hlavu a podáme 5 úvodných vdychov. Ak sa dýchanie neobnoví, začneme oživovať a privoláme záchrannú službu.

Všetky prípady úrazu elektrickým prúdom musí čo najskôr vyšetriť lekár.

Poranenie hlavy pádom

Poranenia hlavy sú niekedy sprevádzané krvácajúcimi ranami, ktoré je potrebné ošetriť, alebo miestnymi opuchmi a modrinami. Niekedy ide o udalosti bez viditeľných poranení. Je nevyhnutné dieťa ešte niekoľko hodín starostlivo sledovať.

Sledujeme jeho náladu, chuť sa hrať, jeho aktívnosť. Ak chodí, všímame si jeho rovnováhu. Dieťa by sa malo po prvom plači z prekvapenia/bolesti upokojiť. Ak je plačlivé dlhodobo, spavé alebo zdanlivo duchom neprítomné, je potrebné nechať dieťa vyšetriť.

Niekedy príde k otrasu mozgu, čo je sprevádzané úvodným krátkodobým bezvedomím, z ktorého sa dieťa samo preberie, bledosťou, ospalosťou, nechutenstvom, zvracaním, bolesťami a krútením hlavy. U detí, ktoré rozprávajú, môžeme zistiť výpadky pamäti na udalosti okolo úrazu.

Okrem okamžitých ťažkostí môže nastať aj situácia, kedy sa dieťa zdá v poriadku a po niekoľkých hodinách až dňoch sa dostavia bolesti hlavy, kŕče alebo vyššie spomenuté príznaky.

Dieťa s poranením hlavy, najmä ak išlo o pád alebo narazenie do prekážky a má niektoré vyššie uvedené príznaky, musí preto vyšetriť lekár.

Popáleniny

Ide o teplotné poškodenie kože a slizníc, ktoré je nesmierne bolestivé. Silný zdroj tepla poškodí vrstvy kože a podkožia a je jedno, či ide o tekutiny, oheň alebo horúce predmety. „Mokré popáleniny“ voláme obareniny a sú spôsobené parou alebo horúcimi tekutinami.

V prvom rade treba prerušiť pôsobenie tepla na kožu a hneď potom hojne chladiť popáleninu tečúcou vodou alebo inou neagresívnou tekutinou. Voda má byť studená. V krajnom prípade opakovaným prikladaním mrazených potravín výhradne cez tenkú vrstvu textílie na zabránenie omrzlín. Chladíme dlho, najmenej 10 - 20 minút.

Už počas chladenia odstránime všetky tesné kusy oblečenia, náramky, hodinky, gumičky a iné veci zo zasiahnutej oblasti. Ak je niečo priškvarené, obstrihneme to okolo. Nikdy nestrhávame.

Po dostatočnom ochladení prekryjeme popáleninu čistou látkou, jemne obvinieme obväzom alebo len prekryjeme potravinárskou fóliou či igelitom (v takom prípade môžeme pokračovať v chladení popáleniny vodou, keďže sa plast nijako nezmení). Na popáleninu neaplikujeme žiadne krémy ani masti. Ak vznikli pľuzgiere, neprepichujeme ich!

V prípade, že si dieťa obarilo vnútro úst, je potrebné nechať ho vyplachovať ústa studenou vodou. Neodporúča sa nechať ho vodu piť, pretože môže zvracať a kyseliny v ústach bolesť zhoršia.

Popáleniny v oblasti tváre, dlaní, prstov a genitálií musia byť lekársky vyšetrené vždy, vo zvyšných prípadoch sa odporúča zabezpečiť lekárske vyšetrenie, ak je plocha popáleniny väčšia ako jedna dlaň dieťaťa. Drobné popáleniny stačí držať niekoľko dní v čistote a suchu.

Otrava

V prípade otravy v domácom prostredí ide zväčša o nedbanlivosť dospelých. Všetky čistiace prostriedky, lieky, alkohol, tabak a materiál domácich kutilov musí byť uložený mimo dosahu detí, najlepšie na najvyššej polici zamknutej skrinky v zamknutej komore.

Ak sa predsa len dieťa k nebezpečnej látke dostalo, je potrebné zistiť, koľko danej látky sa dostalo dieťaťu do tela a akou cestou.

Všímame si tiež stav dieťaťa – jeho vedomie, kvalitu dýchania a krvného obehu. Dieťa sa môže javiť ospalé, dezorientované, pomaly reagovať, potácať sa, schovávať sa pred silným svetlom. Môže mať kŕče. Jeho dýchanie môže byť namáhavé, môže byť pomalé, môže dýchať výhradne ústami, zvýšene sliniť. Farba kože sa môže zmeniť na bledú, na perách a končekoch prstov až modrastú, dieťa sa môže javiť vyčerpane, letargicky, nemá záujem o hru.

Všetky zvyšky látky z kože dlho oplachujeme pod tečúcou vodou a nasiaknuté oblečenie rozstrihnutím zoblečieme. Zasiahnuté oči a sliznicu nosa a úst dlho oplachujeme, dieťaťu nedovolíme vodu piť. Ak ide o požitie a od požitia ešte neubehlo pol hodiny, u detí pri vedomí vyvoláme zvracanie, napr. dráždením zadnej strany hrtana prstom. Zvratky ani obaly od látok nevyhadzujeme!

Prehriatie a úpal

U detí sa vyskytujú predovšetkým v horúcich letných mesiacoch. Spájajú sa s nedostatočným príjmom tekutín a neschopnosťou ochladiť sa. V niektorých prípadoch ide o dlhodobé horúčky alebo vlastné zlyhanie termoregulácie.

Prehriatie – vyčerpanie z tepla je akútny stav. Vznikne, ak sa organizmus nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie podmienky. Môže sa vyskytnúť aj večer po dni strávenom v teple (na kúpalisku, na ihrisku, v neklimatizovanom aute), môže mať podobu vírusovej infekcie. Časté sú bolesti hlavy, malátnosť, bolesti brucha, svalové zášklby končatín, rýchle dýchanie. Dieťa je smädné, ale ak hltavo pije, často vodu v žalúdku neudrží. Teplomer ukáže zvýšenú teplotu 37 °C až horúčku.

Úpal je horší stupeň prehriatia a môže k nemu dôjsť aj po neliečenom prehriatí organizmu dieťaťa. Telo už nie je schopné ochladiť sa a niektoré jeho funkcie môžu zlyhávať. Dieťa je zmätené, blúzni, niekedy až stráca vedomie. Horúčka sa môže vyšplhať nad 40 °C.

Dieťa umiestnime do chladného vetraného priestoru, napr. klimatizovanej izby a začneme chladiť akýmkoľvek spôsobom, napr. ak je pri vedomí a nemá pocit na zvracanie, podávame tekutiny po hltoch, ideálne hypotonické minerálky. Potierame povrch tela vlažnou (nie studenou) vodou, ovievame. Telo dieťaťa môžeme prikryť vlažným uterákom a to vrátane hlavy. Ak je k dispozícii ventilátor alebo je možné vytvoriť prievan, umiestnime dieťa do ich vplyvu. Pokiaľ sa stav dieťaťa do 30-60 minút nezlepší, zariadime prevoz dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma