AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Čim skôr začnete s hudobnou výchovou detí, tým lepšie

To, že hudba má v sebe zvláštnu silu, sa vie už dávno. Dokáže upokojiť, navodiť dobrú náladu, podporiť a rozvíjať fantáziu, dobrú pamäť a logické uvažovanie. A čím skôr s hudobnou výchovou u detí začnete, tým lepšie.
Čim skôr začnete s hudobnou výchovou detí, tým lepšie

Neviete spievať, nemáte hudobný sluch, a tak si myslíte, že nemá cenu, aby ste s nejakou hudobnou výchovou u detí vôbec začínali? Úplná hlúposť.

Ostatne, kto vám povedal, že nemáte sluch? „Musím sa smiať, keď mi mamičky hovoria, že nemajú sluch, pretože spievajú falošne. Ak počujú, že je to falošne, potom hudobný sluch majú. Všetko záleží na hlasivkách a ich tréningu. Hlasivky sú rovnaké ako iný sval, ktorý sa musí cvičiť.

A hoci má niekto hlasivky zle narastené, takže nebude nikdy čisto spievať, vôbec to neznamená, že si nemôže zaspievať pre radosť. A mamičky by deťom mali spievať pre radosť,“ hovorí učiteľka spevu Pavla Karlíková zo základnej umeleckej školy.

Prenatálna hudobná skúsenosť

Podľa najrôznejších teórií a prieskumov začína hudobná výchova už v prenatálnom období. Preto sa tehotným ženám odporúča, aby počúvali pokojnú hudbu, ktorú dieťatko v brušku vníma. Podľa odborníkov totiž dokáže plod spracovať zvuky už tri mesiace pred svojím narodením, a to nielen tlkot maminkinho srdca, ale tiež jej hlas a reč, cíti jej rytmus a pod.

Existujú prípady, kedy výkonní hudobníci v dospelom živote poznávali skladbu, s ktorou sa dosiaľ nestretli, ako im známu či povedomú (moment tzv. sluchového „déjà vu“). Vysvetľuje sa to tým, že ich matka v dobe tehotenstva interpretovala alebo počúvala dotyčnú skladbu a cez jej vnímanie a prežívanie skladbu vnímal aj plod.

Len čo sa dieťatko narodí, najdôležitejší je pre neho hlas matky, vďaka ktorému si k nej utvára silné puto. Aj preto by ste mali na svoje dieťa čo najviac hovoriť a spievať mu. Je jedno, či falošne alebo čisto, hlavne spievať. Rôzne štúdie ukazujú, že deti, ktorým mamičky spievali, hovoria skôr a majú menej logopedických problémov.

A ešte jeden dôvod má toto dojčenské spievanie: svojím spevom odovzdávate dieťaťu pozitívnu energiu, ktorá ho môže ľahšie upokojiť alebo, naopak, poriadne naštartovať.

Ľudovky ako základ

Chcete zo svojho malého batoliatka vychovať budúceho virtuóza alebo zo svojej trojročnej dcérky slávnu speváčku? Všetko má svoj čas a nič sa nemá uponáhľať. Prežívanie a vnímanie hudby by sa vždy malo začať spevom a pohybom.

„Len čo sa dieťa stane batoľaťom a postaví sa na nožičky, začne vnímať hudbu tak, že sa pohybuje do rytmu. Rytmus je základ, je to taký prvý signál. Dieťa, ktoré ešte nevie hovoriť, totiž prejaví hudbu po prvý raz práve pohybom. Preto je dobré to v ňom podporovať,“ hovorí Pavla Karlíková.

Okolo druhého až tretieho roka už dieťa dokáže reprodukovať jednoduché piesne. Veľmi dôležitá je motivácia, teda to, ako dieťa navnadíte. Najlepšou motiváciou sú, samozrejme, rodičia, ktorí dieťa v hudobnom vývoji podporujú.

„Rodičia veľmi skoro poznajú, že sa dieťaťu niečo páči, že to má rado. Takže aj keď napríklad rodičia nikdy k hudbe neinklinovali, je fajn deťom spievať jednoduché pesničky, najlepšie jednohlasné ľudové. Púšťať dvojročným deťom bigbít nie je vhodné. V tomto veku deti potrebujú jednoduchú melódiu, tú vnímajú najintenzívnejšie. Odporúčam kúpiť cédečko s ľudovkami, ideálne naspievané detským hlasom,“ hovorí Pavla Karlíková.

Jednoduché melódie potom navyše vďaka rytmizácii pomáhajú deťom so slabikovaním a čítaním, v kombinácii so spevom si deti tiež osvojujú nové slová, ich použitie a správnu výslovnosť. Existuje dokonca teória, že hudobný sluch môže deťom pomôcť s učením ďalších jazykov, pretože potom lepšie počujú a napodobňujú zvuky a melódiu.

Prvé hudobné nástroje

„Keď mala naša dcérka asi tri roky, kúpili sme jej detský xylofón, bubienok a tiež triangel. Bolo to dosť náročné obdobie, pretože do toho všetkého neustále trieskala. Bavilo ju to však, v piatich rokoch sme ju v škôlke prihlásili na krúžok flautičky a zatiaľ ju to drží,“ rozpráva tridsaťročná Táňa.

Vek okolo troch rokov je ideálna doba na to, aby ste deťom kúpili jednoduché rytmické hudobné nástroje. Je síce pravda, že to vyžaduje veľkú trpezlivosť, ale stojí to za to. „Rozhodne odporúčam zadováženie týchto nástrojov, hoci to väčšinou odnesú rodičia. Deťom sa to však páči a je fakt, že je to dôležité aj
do budúcna, pokiaľ chcete, aby sa dieťa hudbe venovalo. Takže aj v predškolskom veku je dôležité deťom spievať, kúpiť im nástroje a prežiť to,“ hovorí učiteľka spevu Pavla Karlíková.

Výhoda detského nástroja spočíva tiež v tom, že si dieťa môže nástroj obchytať. Platí teda, že pre rozvoj hudobných predpokladov u predškolského dieťaťa je dôležité najrôznejšie muzicírovanie, do ktorého sa môže zapojiť celá rodina. Týmto spôsobom možno u detí prebudiť kladný vzťah k hudbe, a navyše sa bude rozvíjať emocionálne cítenie dieťaťa.

Hlavne k sebe nebuďte veľmi kritickí. Vôbec nie je podstatné, či viete hrať na tri hudobné nástroje, vyštudovali ste konzervatórium, alebo ste jednoducho „len“ bežný užívateľ hudby.

„Skutočné“ hudobné zážitky

Zaujíma vás, kedy začať s ozajstným hraním? Rozhodne nemá zmysel, aby ste  svojmu trojročnému dieťaťu zadovážili súkromného učiteľa klavíra, hoci si to budete môcť finančne dovoliť. V tomto veku dieťa ešte nie je motoricky zdatné, nedokáže slovne vyjadriť všetko, čo potrebujete, a pozornosť dlho neudrží. Preto nie je dobré, aby deti začínali veľmi skoro s hudobným nástrojom.

Tým by ste ho mohli znechutiť a k úspechu by to aj tak neviedlo. Pokiaľ však dieťa chce samo, podporujte ho. „Ideálne je začať s výučbou v prvej triede. Deti už vedia držať ceruzku, namaľovať notičku, sú schopné počúvať, postrehnúť, čo sa od nich chce. Tieto veci predškolák ešte nezvládne. 

Vhodné je prihlásiť dieťa do základnej umeleckej školy, kde sa robia prijímacie skúšky, a podľa toho ďalej postupovať,“ radí Pavla Karlíková. Len čo dieťa začne chodiť do ZUŠ, vyberá si zároveň nástroj, ktorý by malo mať aj doma.

Úplne najlacnejší nástroj je váš hlas, bohužiaľ, veľmi chúlostivý. Relatívne lacným nástrojom je zobcová flauta. V prípade klavíra (respektíve pianína) už je to horšie, ak však máte naozaj záujem o hru na klavír, môžete si tento nástroj prenajať. Gitaru, husličky alebo iný nástroj vám požičajú za malý poplatok aj priamo v umeleckej škole.

Za vôbec najťažší hudobný nástroj sa všeobecne považujú husle, ostatne to potvrdzuje tiež učiteľka spevu Pavla Karlíková: „Samozrejme, že to rodičia môžu skúsiť, ale je to dosť náročný nástroj. Na druhej strane je ťažšie začínať
s gitarou, pretože na tú už dieťa potrebuje ‚veľké‘ ruky, pri husliach sa dieťa jemne dotýka hmatníka,“ dodáva odborníčka.

Cvičiť, cvičiť a cvičiť

Nech už si ale vyberiete akýkoľvek hudobný nástroj, je potrebné vedieť, že bez pravidelného tréningu to nepôjde. „Športovec tiež neskočí do výšky hneď dva metre, keď nebude trénovať, rovnaké je to s hudbou. Ak rodičia chcú, aby sa dieťa niečo naučilo, musia ho prinútiť, aby cvičilo. Zo sedemdesiat percent to záleží práve na nich.

Donucovacie metódy by ale nemali byť tvrdé, inak to dieťa nebude rado robiť. Môžete dieťaťu skúsiť ponúknuť odmenu, či už v podobe zmrzliny, alebo napríklad koncertu. My učitelia veľmi rýchlo poznáme, či dieťa doma cvičí, alebo nie,“ vysvetľuje Pavla Karlíková.

A koľko času je „tak akurát“? „Malé dieťa dlho nevydrží, okrem toho má kopu úloh do školy. Pokiaľ teda bude denne cvičiť dvadsať minút, je to dostačujúce.“

A kedy môžete vidieť nejaký výsledok, že sa hudobná výchova vyvíja tým pozitívnym smerom? Podľa odborníkov zhruba po roku pravidelného trénovania. Chce to teda vydržať a dieťa motivovať k tomu, aby ho to bavilo a k hudbe nezískalo negatívny vzťah.

Podľa nedávnej čínskej štúdie mali deti, ktoré od útleho veku hrali na hudobný nástroj, lepšie vyvinuté časti mozgu zamerané na jazyk, plánovanie a rozvrhovanie času, tak isto ako tie súvisiace so sluchom a sebauvedomením. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma