AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Baktérie, alebo vírus? CRP – 3 písmena, ktoré veľa napovedia!

Nasadiť antibiotiká, alebo nie? Jednoduchý test a pár kvapiek krvi pomôžu rozhodnúť!
Baktérie, alebo vírus? CRP – 3 písmena, ktoré veľa napovedia!

Podanie antibiotík je u niektorých ochorení nevyhnutné a ich včasné nasadenie malému i veľkému pacientovi veľmi uľaví, eliminuje výskyt ďalších komplikácií a v niektorých prípadoch dokonca zachráni život! Avšak ak podá lekár antibiotiká neuvážene (napríklad ak je ochorenie vírusového pôvodu) urobia antibiotiká malému pacientovi "medvediu službu".

K modernému vybaveniu ordinácie mnohých pediatrov (i praktických lekárov) však dnes našťastie patrí aj malý prístroj, ktorý dokáže v priebehu niekoľkých minút a z niekoľkých kvapôčok krvi s veľkou pravdepodobnosťou určiť, či sa u daného pacienta jedná o bakteriálnu alebo vírusovú infekciu. Nameraný údaj lekárovi po zvážení ďalších symptómov veľmi uľahčí rozhodnutie, či pacienta liečiť antibiotikami, alebo nie. Prístroj meria hladinu tzv. C-reaktívneho proteínu v krvi (CRP) - ostatne skratku "CRP" ste iste už počuli ...

Z nemocníc do ordinácii pediatrov a praktických lekárov

"Meranie koncentračnej hladiny C-reaktívneho proteínu pomáha pri rozlíšení bakteriálnej a vírusovej infekcie. Bežná koncentrácia CRP v sére zdravých jedincov je nízka. Pri bakteriálnej infekcii sa výrazne zvýši počas 6-12 hodín. Vo väčšine prípadov platí, že zvýšené koncentrácie CRP sú typické pre bakteriálne ochorenie, na rozdiel od vírusového, kedy koncentrácia CRP zostáva v normálnom rozmedzí. "Uvádza na svojich stránkach praktický lekár Štefan Lukeš.

C-reaktívny proteín (CRP) je veľmi citlivý ukazovateľ zápalu, sledovanie jeho hladiny v krvi pomáha v medicínskej praxi už mnoho rokov (sledovanie efektivity liečby závažných ochorení, sledovanie pacienta po niektorých operáciách pod.). Do ordinácií pediatrov a praktických lekárov sa testovanie pomocou analýzy C-reaktívneho proteínu dostalo až vďaka príručnému fotometra, ktorý pacientovi zistí hladinu CRP v krvi počas niekoľkých minút.

Ako prebieha testovanie?

Lekár, ktorý má prístroj v ordinácii, zvyčajne poprosí sestru, aby malému pacientovi odobrala niekoľko kvapiek krvi - batoľatám a starším deťom najčastejšie z končeka prsta, malým dojčatám skôr z pätičky. Niektoré šikovné sestry všetko zvládnu tak, že to pacient ani nepostrehne.

"Medzitým, čo sa so mnou lekár rozprával, hrala sestrička s dcérkou Varila myšička kašičku - a zrazu pozerám, že čosi podáva lekárovi a chváli malú," opisuje testovanie pani Alena. Sestra počas hry pichla dievčatko do končeka prsta a pipetkou nabrala niekoľko kvapiek krvi. Tie sa potom opakovane spoja s činidlom, vložia do prístroja a počas niekoľkých minút lekár vie, či liečbu podporiť antibiotikami, alebo nie. Samozrejme, že niektoré deti si chvíľu poplačú, ale skôr než bolesťou plačú, pretože sa zľakli, alebo je prístup lekára zbytočne necitlivý.

Ako sa výsledky hodnotia? 

Pani Alena sa dozvedela, že hodnota CRP sa u jej dievčatka pohybuje okolo 8 jednotiek. Lekár dievčatko vyšetril a skonštatoval, že ide s veľkou pravdepodobnosťou o virózu a antibiotiká zatiaľ rozhodne nasadzovať nebude.

  • Ak sa pohybuje výsledok testu do 8 - 10 jednotiek, nejedná sa s veľkou pravdepodobnosťou o bakteriálnu infekciu. (Ľahko zvýšené CRP nad tieto hodnoty však mávajú zdraví fajčiari, tehotné ženy, športovci po veľkej fyzickej záťaži, osoby s vysokoproteínovou diétou a pacienti s diabetom a depresiami.)
  • Rozmedzie hodnôt od 8 - 30 jednotiek (niektoré zdroje uvádzajú do 35 až 38) je označovaná ako tzv. Šedá zóna, kedy nemožno jednoznačne odlíšiť pôvodcu choroby. Ak sú namerané hodnoty v rozmedzí tejto zóny, prikláňa sa pediater po zvážení ďalších symptómov skôr k vírusovému pôvodu infekcie.
  • Hodnoty na displeji, ktoré sa nachádzajú za tzv. Šedou zónou, zvyčajne znamenajú, že malého pacienta liečba pomocou antibiotík neminie. (Najvyššie hodnoty C-reaktívneho proteínu dosahujú až 300mg/l a bývajú vyvolávané ťažkými bakteriálnymi infekciami, napr. Bakteriálna meningitída.)

(Použitá literatúra: Klinická príručka, Orion Diagnostica)

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma