AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Antikoncepcia nielen po pôrode

Chcete poznať "pravdu" o pilulkách zaručujúcich "sexuálnu slobodu", s ktorými ale riskujete zdravie, život i plodnosť? Potom navštívte internetové poradne. Ak sa však chcete aj naďalej správať zodpovedne, poraďte sa radšej s dobrým gynekológom.
Antikoncepcia nielen po pôrode

Ešte na začiatku deväťdesiatych rokov mnohí lekári verili tomu, že miniinterrupcia je bezpečnejšia ako užívanie hormonálnej antikoncepcie. Všetko má svoj vývoj a ten nikdy nejde priamočiaro. V priebehu deväťdesiatych rokov prišlo do našich lekární veľa antikoncepčných noviniek, ktoré už mali lepšie vlastnosti, obsahovali nové typy a menšie množstvo hormónov, a tým obľuba piluliek vzrástla.

Domov a rodina | Materstvo | Novorodenec | Pôrod | Tehotenstvo

Keď sa dieťatko ponáhľa na svet...

Mnohé z prípravkov sa využívali a užívajú i z liečebných dôvodov. Moderná hormonálna antikoncepcia, ak sa dodržia pravidlá užívania (kontraindikácie), je menej riziková než cestovanie po D1. Najväčšie nebezpečenstvo hormonálnej antikoncepcie predstavuje veľmi mierne zvýšené riziko žilovej trombózy (krvné zrazeniny) a následnej tromboembólie (vmetenie zrazeniny do pľúcnych tepien).

U zdravých mladých žien ide o veľmi malé riziko – normálne, celkom fyziologické, zdravé tehotenstvo je spojené s desaťnásobným rizikom trombózy a tromboembólie, ako je pri užívaní hormonálnej antikoncepcie.

Kde sa vzala panika?

Za posledné roky je zaznamenaný pokles užívania piluliek s hormónmi. Okrídlené heslo, ktoré poznajú všetci experti na reklamu, hovorí: „Sex a násilie vždy priťahujú pozornosť!“

A tak sa na hormonálnej antikoncepcii, ktorá so sexom úzko súvisí, občas priživí niekto, kto chce upútať pozornosť – či už vyznávači „prirodzeného“ životného štýlu, napríklad výrobcovia či distribútori testov na geneticky podmienený sklon k tvorbe žilových zrazenín (trombofilný stav).

Pilulka nie je pre každého

Antikoncepčné pilulky sú liečivým prípravkom, a preto sa na ne musí pozerať vždy ako na liek, ktorý má svoje pozitívne, ale i negatívne účinky. Pred predpisom prvej antikoncepcie je nutné, aby lekár zistil všetky stavy, ktoré by mohli poukazovať na zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín.

Pre ne svedčí výskyt trombózy/tromboembólie v rodine u pokrvných príbuzných, náhle neobjasnené úmrtie v mladšom veku u rodinného príslušníka a pod. V nejasných prípadoch je dobré urobiť laboratórny test.

Ďalej sa antikoncepcia nesmie predpísať pri podozrení na graviditu, pri neobjasnenom vaginálnom krvácaní (mimo menštruačného cyklu), pri hormonálne závislom karcinóme, akútnom ochorení pečene, niektorých neurologických a srdcových chorobách, pri hypertenzii.

Opatrnosť je potrebná u žien s cukrovkou a epilepsiou. Kontraindikácie sú podrobne uvedené na príbalovom letáku v škatuľke s liekom. Pre každú ženu však možno v súčasnosti nájsť vhodnú metódu plánovania rodičovstva.

Domov a rodina | Materstvo | Psychológia a vzťahy | Životný štýl | Pôrod

PORADŇA: Po šestonedelí vôbec nemám chuť na sex

Tabletky

Typov kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, teda piluliek s estrogénom
a gestagénom, sú už desiatky. Výhodou mnohých je priaznivý vplyv na kvalitu pleti, vlasov, zmiernenie menštruačných bolestí i dĺžky menštruácie.

Ich užívanie znižuje o 50 % vznik rakoviny vaječníkov, znížené je i riziko niektorých typov ovariálnych cýst a nezhubných cýst prsníkov, u užívateliek hormonálnej antikoncepcie sa menej často vyskytuje málokrvnosť. Niekedy je však potrebné „vychytať“, ktorý konkrétny prípravok je vhodný
pre určitú ženu.

Jednou z alternatív sú tabletky (minipilulky), ktoré obsahujú iba jeden typ hormónov, tzv. estrogen-free antikoncepcia. Sú náročnejšie na presnosť užívania, ktoré môžu sprevádzať nepravidelnosti menštruačného cyklu. Existuje tiež tzv. emergentná antikoncepcia. Ide o pilulku po styku, kedy sa 1–2 tablety, ktoré zabránia otehotneniu, užijú v určitom časovom odstupe.

Spravidla obsahuje len gestagén; spoľahlivosť je tým vyššia, čím skôr sa užije. Pri častejšom užití môže spôsobiť poruchy menštruačného cyklu.

Alternatívy k tabletkám

Pilulky v inej forme predstavujú náplasť a krúžok (z nich sa uvoľňujú oba typy hormónov). Ich výhodou je, že sa nevstrebávajú z tráviaceho traktu, a „obchádzajú“ teda po vstrebaní pečeň, do ktorej prúdi krv z oblasti čreva vrátnicovou žilou.

Ďalšou výhodou je, že sa aplikujú raz za týždeň a odpadá riziko zabudnutia, ktoré inak znižuje spoľahlivosť piluliek s hormónmi. Sú však ženy, ktoré si s kombinovanou hormonálnou antikoncepciou navzájom „nesadnú“. Ale ani ony, ani dojčiace mamičky nie sú predurčené k permanentnému tehotenstvu alebo sexuálnej abstinencii.

Domov a rodina | Materstvo | Zdravá výživa | Životný štýl | Pôrod

Ploché bruško po pôrode. Dá sa to?

Vnútromaternicové telieska a vnútromaternicové systémy s hormónom
sú roky preverenou antikoncepčnou metódou a sú vhodné i pre dojčiace ženy po šestonedelí. Moderné telieska už nie sú natoľko spojené s nevýhodami tých, ktoré dobre poznali naše babičky (DANA).

Technologický pokrok dovolil využiť vylepšené materiály s dobrou znášanlivosťou. Za technologickú špičku sa pri svojom uvedení do praxe považoval päťročný vnútromaternicový systém s hormónom, ktorý sa v poslednej dobe dočkal svojej „miniverzie“, zavádza sa do maternice na tri roky a je vhodný i pre ženy, ktoré ešte nerodili.

Injekcie a implantáty bývali kedysi pomerne obľúbené. Injekcie lákali svojou cenou, ale v poslednej dobe sa preukazuje, že môžu negatívne ovplyvňovať kosti. U implantátov sa tiež objavovali ťažkosti pri vyberaní.

Bariérová antikoncepcia

Výhodou je dostupnosť bez lekárskeho predpisu, jej užitie nemá zdravotné kontraindikácie, nevýhodou je nižšia spoľahlivosť (zvyšuje sa pri kombinácii so spermicídnymi krémami) a nutnosť manipulácie s kondómom či pesarom pred stykom i po ňom, čo sa môže vnímať ako rušivý moment.

Môže sa vyskytnúť aj alergia na použitý materiál. Kondóm by mal patriť do povinnej výbavy každej mladej sexuálne aktívnej ženy, ktorá nežije v trvalom vzťahu, a do vrecka (peňaženky, aktovky) absolútne každého muža.

Kondóm je jedinou antikoncepčnou metódou, ktorá do istej miery, ale nie stopercentne, chráni pred sexuálne prenosnými chorobami (HIV, ľudský pa- pilomavírus, kvapavka, syfilis, infekčná žltačka a ďalšie). Pesar (diafragma) je ženský typ bariérovej antikoncepcie. Pred užitím mnohých je nutné správne určiť veľkosť (radšej pri gynekologickom vyšetrení) a naučiť sa s pesarom manipulovať.

Domov a rodina | Materstvo | Zdravá výživa | Dojča

Dojčenská kolika - ako s ňou bojovať

Obvykle sa zavádza minimálne 15 minút pred stykom a v pošve môže byť i 48 hodín. Je určený na opakované použitie. V kombinácii so spermicídnymi krémami ide o relatívne spoľahlivú antikoncepciu.

Chemická (spermicídna) antikoncepcia

Vaginálne peny, krémy, želé, čapíky, tablety obsahujú látky hubiace spermie (tzv. spermicídy). Pred pohlavným stykom sa zavádzajú do pošvy. Je absolútne nevyhnutné preštudovať a striktne dodržať časové odporúčanie výrobcu (t. j. dobu od zavedenia do začiatku styku a dobu účinku), ktoré sú u rôznych prípravkov veľmi odlišné.

Po styku sa pošva nesmie najmenej 6 hodín vyplachovať. Vhodná je kombinácia s bariérovou antikoncepciou.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma