AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Anomálie močového ústrojenstva detí

Anomálie močového ústrojenstva detí

Zápaly

Anomálie močového ústrojenstva sa vyskytujú až u 4% novorodencov. Väčšinou nejde o kritické chyby, ale napriek tomu pôsobia ťažkosti, najmä infekcia močových ciest. Preto by sa malo myslieť i na obličky.

Infekcie močových ciest patria k najčastejším chorobám detského veku. V každej vekovej kategórii prebiehajú trochu inak, majú odlišné príznaky. U dojčiat a batoliat sa dostane infekcia do močového ústrojenstva najčastejšie vzostupom mikroorganizmov z vonkajšieho prostredia (najčastejšie zo stolice) cez močovú trubicu, močový mechúr, močovody až do obličkovej panvičky (to je dutina, kde sa zbiera moč, ktorý ďalej odteká močovodom do močového mechúra).

Príznaky a závažnosť ochorení záležia na tom, kam až sa infekcie rozšíria. Väčšinou však treba predpokladať, že môžu zasiahnuť i obličkovú panvičku s priľahlým tkanivom samotných obličiek.

Ako sa choroba prejavuje? Nenápadne

Infekciu močových ciest ohlásia bolesti bruška, nechutenstvo, mierne zvýšená teplota (zápal obličkovej panvičky sa môže prejaviť i vysokou teplotou), medzi ďalšie príznaky patrí neprospievanie, únava, u malých detí i vracanie, zmena farby moču. Nie celkom typické príznaky môžu viesť k tomu, že sa choroba prehliadne.

Hrozí riziko, že bez liečby prejde do chronického štádia – k chronickému zápalu obličkovej panvičky a k poškodeniu obličiek. Zákernosťou tejto infekcie je, že sa niekedy aj dlhý čas nemusí vôbec prejaviť a jedinou známkou je „nevysvetliteľné“ neprospievanie.

Vyšetrenie a liečba

Základom rozpoznania choroby je rozbor a bakteriologické vyšetrenie moču. Ďalšie testy bývajú odporúčané pri opakovaní sa choroby.
Je nutné pátrať po anomálii vylučovacieho ústrojenstva, ktoré vznik a udržanie infekcie uľahčujú.

Ide najmä o také, ktoré bránia odtoku moču (zúženie močovodu, močovej trubice, odlišnosti tvaru obličky, alebo „obrátený“ tok moču – z močového mechúra do močovodu, tzv. vezikoureterálny reflux a pod.). Keď sa vážnejšia anomália chirurgicky „opraví“, dá sa infekciu ľahšie vyliečiť a predísť neskoršiemu poškodeniu obličiek zápalom.

Terapia spočíva v podávaní antibiotík dostatočne dlhú dobu – i niekoľko týždňov – podľa výsledkov kontrolných vyšetrení. Predčasné ukončenie liečby spravidla vedie ku skorému opakovaniu choroby alebo ešte horšie, k prechodu do bezpríznakového chronického štádia.

K liečbe patrí pokoj na lôžku, ľahká a nedráždivá strava aj správny pitný režim (dostatočné, ale nie nadmerné množstvo tekutín, ktoré by vylučovacie ústrojenstvo nadbytočne zaťažilo). Nepodávame nápoje obsahujúce kofeín (kolového typu), ktoré nie sú vhodné ani pre väčšie a zdravé deti, a ovocné šťavy s vyšším obsahom kyselín.

Na infekciu močových ciest sú náchylnejšie dievčatká, pretože ich močová trubica je kratšia a baktérie ľahšie preniknú do močového mechúra a do vyšších častí močového ústrojenstva. U chlapcov nedochádza k infekcii tak ľahko.

Vrodené vývojové chyby

Anomálie vylučovacieho ústrojenstva sú pomerne časté, narodia sa s nimi až 4 % novorodencov. Až na vzácnejšie výnimky, kedy dieťatko príde na svet s nefunkčnými obličkami (napríklad s polycystickými dysplastickými obličkami, čo je chyba v napojení odvodných kanálikov – moč sa síce tvorí, ale neodvádza sa, alebo s nevyvinutými obličkami), sa v prvých dňoch anomálie vylučovacieho ústrojenstva neprejavia.

Počiatočným a často jediným príznakom sú určitú dobu opakované infekcie močových ciest, prípadne neprospievanie. K podozreniu na anomálie vedú i časté infekcie horných dýchacích ciest, opakované zápaly stredného ucha i „nevysvetliteľná“ málokrvnosť. Aké sú časté vrodené chyby vylučovacieho ústrojenstva?

Anomálie tvaru obličky alebo jej uloženia nemusia znamenať komplikáciu zdravotného stavu (koláčová oblička, podkovovitá oblička a ďalšie) pokiaľ nedôjde k útlaku odvodných močových ciest.

Močovod môže byť zdvojený a niekedy má atypický priebeh – a to už môže byť príčinou spomalenia odtoku moču, stúpajúceho rizika infekcie močových ciest i poškodenia funkcie obličky. Rovnakým prípadom sú anatomické odchýlky tvaru močového mechúra alebo zúženie močovej trubice.

Viete, čo je vezikoureterálny reflux (VUR)?

Vrodená chyba, pri ktorej sa moč pre nedostatočnú funkciu chlopne, ktorá uzatvára ústie močovodu do močového mechúra, vracia z močového mechúra do močovodu a v najťažšom prípade až do obličkovej panvičky. Až u 50 % detí s VUR (postihuje asi 0,5 % populácie, ale niektorí odborníci udávajú až 2 %) dôjde k zápalovému ochoreniu obličkovej panvičky (pyelonefritíde) s rizikom poškodenia funkcie obličky pri opakovaní infekcie.

Toto ochorenie je častejšie u chlapčekov a pravdepodobnosť VUR zvyšuje výskyt inej anomálie močového ústrojenstva a postihnutie ďalšieho člena rodiny (súrodenca). To by malo byť dôvodom k „preventívnemu“ vyšetreniu ultrazvukom ešte pred prvými známkami ochorenia – spravidla sa prejaví ako infekcia močových ciest.

Podozrenie na VUR budí tzv. refluxová teplota: u inak zdravého dieťaťa sa objaví teplota 39 až 40 °C, ktorá za krátku dobu odznie. Deti s VUR môžu močiť „na dvakrát“, najprv malé množstvo moču z močového mechúra, o chvíľku väčšie množstvo, ktoré do mechúra dotečie z rozšíreného močovodu.

Ľahší reflux sa lieči preventívnym dlhodobým podávaním antibiotík, ktorých úlohou je predísť devastujúcej infekcii obličkovej panvičky a obličiek samotných. U väčšiny detí (80 %) sa pomery v priebehu raného detstva upravia. Ak sa vracia moč až do obličkovej panvičky, ktorá je chorobne rozšírená, volí sa aj chirurgická liečba (endoskopická).

Mužské záležitosti

„Kozmetickou“, ale veľmi nepríjemnou chybou je tzv. hypospádia – vyústenie močovej trubice u chlapčekov je buď na vrchole penisu, resp. na jeho spodnej strane (častejšie).

Pokiaľ súčasne nie je močová trubica zúžená, nemusí robiť ťažkosti. Riešenie je operačné v druhej polovici prvého roku života. Problém by mal byť vyriešený najneskôr do štyroch rokov veku dieťaťa.

Fimóza (zúženie predkožky) je veľmi častý a mamičkami veľmi diskutovaný problém. Ide o nepomer veľkosti žaluďa penisu a predkožky, ktorá sa nedá cez žaluď pretiahnuť. V novorodeneckom veku to je celkom normálne. Po prvom roku sa vyskytuje u 50 % chlapčekov a v troch rokoch asi u 10 %.

Fimóza sa môže komplikovať zápalmi predkožkového vaku. Ďalšia nepríjemnosť, ktorá môže znamenať ohrozenie zdravia, je ťažké močenie. Fimóza pôsobí ako prekážka odtoku moču a tým stúpa riziko infekcie močových ciest.

Liečba je konzervatívna: opatrné rozťahovanie predkožky šetrnými pokusmi o pretiahnutie cez žaluď (obvykle pri kúpeli), potieranie mastičkami podľa odporúčania detského urológa (či skúseného pediatra), alebo chirurgická („obriezka“ či rôzne typy plastických operácií).

Nezostúpené semenníky (kryptorchizmus). Semenníky síce patria do pohlavného ústrojenstva, ale majú úzky vzťah ku „chlapčenským“ problémom. Nesprávne sa udáva, že zostúpené semenníky sú známkou donoseného plodu.

Asi u 4 až 6 % novorodených donosených chlapčekov nie sú v miešku, ale ostali na mieste, kde vznikli – v brušnej dutine – alebo ostali na pol ceste v slabinovom kanáli. Môže však ísť aj o „zblúdený“ (ektopické) semenník. Ide teda o skoro „normálny“ stav. U väčšiny chlapcov dôjde k náprave počas prvých mesiacov života.

Je však nutné postrážiť, aby k tomu došlo čo najskôr – v prvých mesiacoch po narodení. Od tretieho až piateho mesiaca totiž dochádza k „dokončeniu“ vývoja zárodočných a podporných buniek, ktorých „dozretie“ je podmienkou tvorby spermií v dospelosti.

Veľkú rolu pritom hrá tzv. minipuberta – zvýšenie hladín pohlavných hormónov (FSH, LH a testosterónu), ktorá má vrchol v druhom mesiaci života. Ak je semenník „schovaný“, hladiny hormónov sú nižšie, prípadne k zvýšeniu ich hladín v krvi nedochádza.

Toto negatívne ovplyvní i vývoj zárodočných buniek na tvorbu spermií. Ešte v jednom roku veku nie sú semenníky v miešku asi u 1 % chlapcov. Po tomto čase sa už nedá očakávať, že by došlo k samovoľnej náprave. Liečbu možno začať už v šiestich mesiacoch a mala by byť dokončená najneskôr do 15. až 18. mesiaca, optimálne do jedného roka.

Zlatým štandardom je operácia. Kryptorchizmus by mal liečiť detský urológ. Pri zotrvaní v brušnej dutine dôjde vždy k poškodeniu semenníkov a k poruche tvorby spermií, ktorá je v dospelosti neliečiteľná. Hovorí sa aj o zvýšenom výskyte zhubného nádoru semenníkov, ktoré ostávajú v brušnej dutine.

Predtým sa tvrdilo, že stačí záležitosť vyriešiť do troch rokov. V druhom roku života sa podávali lieky s prohormonálnymi účinkami. Hormonálna liečba sa teraz používa v príprave na operáciu či pri „doliečovaní“.

Čo trápi obe pohlavia

Idiopatický nefrotický syndróm, ktorého príčina je neznáma (preto sa označuje ako „idiopatický“), sa prejavuje opuchmi, spočiatku okolo viečok a genitálu. Neskôr sa pridajú opuchy končatín. Pri nefrotickom syndróme takmer vždy dôjde k zvýšeniu hmotnosti pre „zadržiavanie“ vody v tele.

Súčasne dochádza k zvýšenému sklonu k tvorbe krvných zrazenín. Diagnostikovať nefrotický syndróm však nie je ťažké, stačí orientačné vyšetrenie moču, v ktorom je prítomné spravidla veľké množstvo bielkoviny. Podávajú sa kortikoidné hormóny a lieky, ktoré zasahujú do imunitného systému chorého.

Prejavy idiopatického nefrotického syndrómu sa spravidla pri liečbe zmiernia až ustúpia, ale znovuobjavenie je časté. Pri tomto ochorení je veľmi dôležitá spolupráca rodičov a lekárov.

V akútnej fáze, kedy sa začína s liečbou, býva nutná hospitalizácia, v období pokoja môže dieťa viesť celkom normálny život. I v tejto fáze musia rodičia kontrolovať jeho moč na prítomnosť bielkoviny, množstvo moču i zmeny hmotnosti, aby sa pri prvých známkach opakovania choroby včas nasadila liečba.

Diétne opatrenia v pokojovej fáze nebývajú nutné. Prognóza idiopatického nefrotického syndrómu je pomerne dobrá, k poškodeniu obličkových funkcií (na rozdiel od iných ochorení obličiek, napríklad glomerulonefritíd, sprevádzaných nefrotickým syndrómom) dochádza zriedka.

Zdĺhavé liečenie a častejší výskyt poškodenia obličkových funkcií je v prípadoch, keď ochorenie nereaguje na liečbu kortikoidmi.

Hemolyticko-uremický syndróm (HUS) je najčastejšia príčina akútneho zlyhania obličiek v detskom veku. Najviac postihuje jedincov medzi prvým a štvrtým rokom.

Ide o vážne ochorenie, ktoré často vzniká v súvislosti s infekciou tráviaceho traktu baktériou s názvom enterohemoragická Escherichia coli (najmä typ O157), ktorá sa prenáša nepasterizovaným mliekom alebo požitím nedostatočne tepelne spracovaného mäsa. V tom prípade sa označuje D+HUS.

Z baktérie uchytenej na črevnej stene sa uvoľňujú toxíny, ktoré prenikajú do krvného obehu a pôsobia zmeny v bunkách vzdialených orgánov (obličky, mozog). Poškodzuje i červené krvinky, ktoré sa následne urýchlene rozpadajú. Spôsobí i zmeny drobných ciev.

Príznaky HUS sa objavia asi o 4–5 dní po infekcii, ktorá prebieha ako horúčkovité hnačkové ochorenie s vracaním, prípadne i krvou v stolici. K prvým prejavom HUS patrí bledosť, bodkovité krvácanie do kože (poruchy cievnej steny a zrážavosti), znižuje sa množstvo moču, objavujú sa opuchy (zlyhávanie obličiek).

Krvný tlak býva zvýšený, v moči môže byť prítomná krv. Príznaky postihnutia centrálnej nervovej sústavy sú rôznej závažnosti od spavosti až po bezvedomie s kŕčmi. HUS je nutné liečiť v nemocnici. Terapia spočíva v udržiavaní vnútorného prostredia infúziami, podávajú sa transfúzie krvi a/lebo krvnej plazmy.

Často býva nutné nahradiť funkciu obličiek „umelým čistením krvi“ peritoneálnou dialýzou alebo dialýzou krvi. Akútne štádium prežije 95 % chorých, 5 % prípadov D+HUS vyžaduje trvalú dialýzu alebo transplantáciu obličky kvôli nezvratnému (terminálnemu) zlyhaniu obličiek.

V odstupe 10 rokov od D+HUS je zhruba u polovice pacientov prítomná určitá porucha obličkových funkcií. Hemolyticko-uremický syndróm môže vzácne vznikať aj pri iných infekciách (pneumokoky, vírusy), môže sprevádzať aj iné ochorenia či byť dôsledkom užívania niektorých liekov. Tie sa označujú ako D-HUS. V tých prípadoch je priebeh horší a väčšina chorých dospeje k zlyhaniu obličiek.

* Priemerná oblička dospelého človeka je veľká asi ako zovretá päsť a váži asi 150 gramov.
* Obličku tvorí asi milión nefrónov (základných funkčných jednotiek, v ktorých sa tvorí moč); ak by sa kanáliky všetkých nefrónov rozvinuli a spojili za seba, boli by dlhé asi 80 km.
* Obličky denne prefi ltrujú a vyčistia asi 40x5 litrov krvi.
* Obličky sú umiestnené v hornej časti brušnej dutiny po oboch stranách bedrovej chrbtice. Sú súčasťou močového systému, ktorý ďalej tvoria dva močovody, močový mechúr a močová trubica. Moč sa zhromažďuje v močovom mechúre a následne sa odvádza z tela von.

Foto - Shutterstock.com

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma