AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Ako u dieťaťa diagnostikovať dyslexiu?

Vy sa pýtate, my odpovedáme.
Ako u dieťaťa diagnostikovať dyslexiu?

Otázka: Syn, ktorý chodí do druhej triedy, má veľké problémy s písaním – vynecháva písmenká, spája slová dohromady a pod. Doma sa s ním snažím písať, ale bez väčšieho úspechu. Môže ísť o nejakú formu dyslexie? Ako sa táto porucha diagnostikuje?

Mgr. Tereza Slunečková: Ako problémy opisujete, môže byť v hre riziko špecifickej poruchy učenia (dyslexia, dysortografia a pod.). Vzhľadom na vek vášho syna však treba upozorniť na to, že problémy môžu zatiaľ prameniť
z nezrelosti špecifických funkcií. Je preto dôležité podporovať ich rozvoj, aby
nedošlo k prehĺbeniu ťažkostí.

U syna nie je v súčasnosti ani také dôležité stanoviť diagnózu, ale skôr naplánovať a bez meškania začať s nápravou. Vyhľadajte odbornú pomoc. Konzultujte s triednym učiteľom, či má možnosť so synom pracovať navyše. Keď je v škole k dispozícii školský psychológ či špeciálny pedagóg, obráťte sa na neho alebo kontaktujte externé pracovisko, ktoré sa zameriava na nápravu špecifických porúch učenia, prípadne pedagogicko-psychologickú poradňu, kam môžete pravidelne dochádzať.

Tiež sa naučte so synom pracovať. Pokiaľ by v priebehu školského roku nedošlo k zlepšeniu, potom začnite riešiť diagnostiku špecifických porúch učenia (s ohľadom na ich nápravu, pretože bez nej odhalenie príčiny nemá význam). V súčasnej dobe existuje rad odborných publikácií či pracovných listov, ktoré sa zameriavajú na tieto problémy a systematicky precvičujú jednotlivé oblasti potrebné práve na písanie. Odborník vám určite odporučí, aké kúpiť.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma