AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Ako sa liečiť z choroby pri dojčení

Sú dve celkom jasné skutočnosti: najlepšou výživou pre dojča je materské mlieko a počas dojčenia by matka nemala užívať žiadne lieky. Nežijeme však v optimálnom svete bez chorôb a bolesti. Ako sa liečiť pri dojčení?
Ako sa liečiť z choroby pri dojčení

Väčšina liekov prechádza do materského mlieka (výnimkou sú napríklad inzulíny, heparín a warfarin). V absolútnej väčšine však ide o také malé množstvo, ktoré nemôže dieťa ohroziť. Väčšie nebezpečenstvo by predstavovala neliečená choroba matky.

Novorodenec

Ako možno vyšetriť sluch novorodencovi

Zakázané lieky

Sú však lieky, pri ktorých užívaní sa dojčiť nesmie, pretože látky v nich obsiahnuté sa dostávajú do mlieka vo veľkom množstve a ich účinky by dieťa mohli poškodiť.

Ide o cytostatiká a lieky, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú imunitný systém (biologická liečba, imunomodulátory, imunosupresívne lieky), niektoré lieky, ktoré sa užívajú na liečbu psychóz (lítium, antipsychotiká), takzvané námelové alkaloidy (ergotamín, bromokriptín), návykové látky (heroín, kokaín, amfetamín a ďalšie) a lieky, ktorých súčasťou sú rádioaktívne izotopy a soli zlata.

Pokiaľ matka užije jednorazovú dávku, potom je dobré udržať laktáciu odstriekavaním mlieka po dobu, kým sa liek vylúči z organizmu (u rôznych látok ide o rôzny čas, informáciu by mal podať lekár), a potom pokračovať v dojčení.

Rizikové lieky

Do tejto skupiny by mohli patriť všetky liečivé prípravky, a to – POZOR – vrátane byliniek a potravinových doplnkov! Dôvodom je malá znalosť účinkov liekov na dieťa, pretože nie je etické „skúšať“ lieky na zdravých dojčatách.

Preto nám chýbajú údaje o bezpečnosti liekov a v mnohých prípadoch vychádzame len z dlhodobých pozorovaní detí matiek, ktoré museli byť v tehotenstve liečené.

Zvláštnu pozornosť si však zaslúžia silné lieky proti bolesti (opiátové analgetiká), ktoré môžu spôsobiť apatiu i dychový útlm dieťaťa, a niektoré lieky, ktoré sa užívajú na úpravu srdcového rytmu (ovplyvnia i srdcovú činnosť dieťaťa).

Antidiabetiká (lieky na diabetes 2. typu) môžu vyvolať pokles krvného cukru u dieťaťa, staršie antialergiká môžu spôsobiť spavosť, a navyše znižujú produkciu mlieka. Lieky proti úzkosti a lieky na spanie by sa v dobe dojčenia nemali užívať opakovane. Jednotlivá jednorazová a malá dávka však škodiť nemusí.

Voľbe správneho antibiotika treba venovať veľkú starostlivosť: napríklad penicilíny (a im podobné) nie sú prekážkou dojčenia, naopak chloramfenikol a tetracyklíny, chinolóny a niektoré ďalšie môžu dieťa poškodiť. Pri liečbe hypertenzie je nutné vybrať vhodný liek a dieťa sledovať.

Podobná situácia je i v skupine antidepresív, kde možno nájsť veľmi bezpečné prípravky, ale i také, ktoré môžu u dieťaťa vyvolať ospalosť alebo, naopak, zvýšený nepokoj. Často je nutné postupovať individuálne a voliť liečbu podľa reakcie dieťaťa.

Dojča

Skvelé tipy na cviky pre mamičku s dieťatkom

Depresia je choroba, ktorá by sa mala liečiť, pretože depresívne matky sa horšie starajú o svoje deti, vyskytuje sa u nich tendencia k užívaniu návykových látok a rizikovému správaniu vôbec.

Treba si uvedomiť, že matky za depresiu nemôžu, ide o chorobu!! U ostatných liekov je vždy nutné zvažovať pravdepodobnosť ohrozenie zdravia matky a možné prenesenie ohrozenia (a spravidla neveľkého) na dojča.

Je nutné vziať na vedomie, že i miestne podané lieky – na kožu, do očí, nosa, inhalačné lieky – sa vstrebávajú do krvi a pri dlhšie trvajúcej a opakovanej aplikácii sa vo významnej miere dostanú i do mlieka. Ide napríklad o masti s kortikosteroidmi, diklofenakom, derivátmi kyseliny salicylovej, o niektoré lieky na kožné mykózy, kvapky s efedrinom a mnoho ďalších.

Také lieky by sa mali podávať len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné, v čo najmenšom množstve a po čo najkratšiu dobu. Ostatne, taká by mala byť zásada podávania všetkých liekov v dobe dojčenia.

Ak sa podáva liek v jednej dennej dávke, mal by sa užiť pred najdlhšou pauzou v dojčení, teda spravidla po poslednom večernom dojčení.
Existujú aj lieky, ktoré ovplyvňujú laktáciu.

Estrogény, androgény, levodopa, barbituráty a ďalšie laktáciu tlmia, reserpin, TSH, metyldopa (a ďalšie) tvorbu mlieka, naopak, posilňujú. Žiadny z vymenovaných liekov by sa však nemal použiť na zvýšenie či zástavu laktácie.

Zdravie matky (i dieťaťa) na prvom mieste!

Sú však choroby, ktoré pre svoju závažnosť vyžadujú liečbu. Ak je v stávke vážne ohrozenie ženinho zdravia, napríklad pri onkologických chorobách, vážnych autoimunitných ochoreniach, v aktívnej fáze roztrúsenej sklerózy, potom má prednosť zdravie, prípadne život ženy pred dojčením.

Dieťa potrebuje predovšetkým matku, a keď mama potrebuje liečbu, potom sa môže nájsť i vhodné náhradné mlieko. Nejde o zlyhanie, je to racionálne zhodnotenie situácie a voľba optimálneho riešenia pre konkrétny stav.

Domov a rodina | Materstvo | Tehotenstvo

Aké sú príčiny neplodnosti?

Dôležité rady

Pokiaľ to zdravotný stav matky dovoľuje, je lepšie vyhnúť sa akejkoľvek medikácii počas dojčenia (vrátane vysokých dávok vitamínov, byliniek, potravinových doplnkov).

Ak je nutné, aby dojčiaca žena užívala lieky, treba používať čo najnižšie účinné dávky. Je lepšie vyhýbať sa kombináciám viacerých liekov.

Pokiaľ akýkoľvek lekár zvažuje podanie lieku, treba, aby ho žena informovala o tom, že dojčí. Pre lekára je to veľmi dôležitá informácia, ktorá ovplyvní jeho rozhodnutie o voľbe najvhodnejšieho lieku. To isté platí pri nákupe voľno predajných liečiv v lekárni, kde lekárnik vyberie pre dojčiacu ženu najvhodnejší liek s ohľadom na dojčené dieťa.

Väčšinou je vhodné užívať liek po dojčení pred nočným spánkom dieťaťa.

Lekár alebo lekárnik by mali zvážiť nielen to, ktorý liek je počas dojčenia najvhodnejší, ale mali by vysvetliť, aké nežiaduce účinky by sa u dojčeného dieťaťa mohli eventuálne prejaviť a pri akých ťažkostiach by žena mala vyhľadať lekára alebo liek vysadiť či prestať dojčiť.

Spolupráca lekára s matkou má zásadný význam, pretože matka svoje dieťa stále sleduje, a keď pri zistení ťažkostí príde včas k lekárovi, dá sa vznikajúcim ťažkostiam zabrániť.

Podľa www.sukl.cz

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma