AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Ako prebieha tehotenstvo po konizácii?

Žien, ktoré museli ešte pred materstvom podstúpiť zákrok na maternicovom čapíku, stále pribúda. Ako prebieha tehotenstvo po konizácii?
Ako prebieha tehotenstvo po konizácii?

Ku konizácii maternicového čapíka pristupujú lekári obvykle potom, čo pri pravidelnej preventívnej kontrole odhalia na čapíku prednádorové zmeny. Ide o stav, ktorý predchádza nádorovému ochoreniu tak trochu ako v rozprávke o chytrej rybárovej dcére: chorá ešte nie ste, ale zdravá tiež úplne nie.

Tehotenstvo

Dvojičky? Nudiť sa nebudete

Tieto zmeny najčastejšie spôsobuje infekcia tzv. ľudským papilomavírusom, čo je jeden z mála známych pôvodcov onkologických ochorení. I preto je každoročný skríning maternicového čapíka všetkým ženám plne hradený zdravotnými poisťovňami.

Prevencia sa vyplatí

Liečba prekancerózy, teda prednádorových zmien, závisí od rozsahu nálezu. Keď na preventívne kontroly chodíte každý rok, nemal by byť prípadný nález príliš rozsiahly. U žien, ktoré prevenciu zanedbávajú, však môže dosiahnuť značné rozmery. Napriek tomu ide v prípade prekancerózy vždy o bunkové zmeny len v epiteli, teda bez možnosti metastáz.

V podstate existujú štyri možnosti. Buď ste bez nálezu, teda na vašom čapíku žiadne prednádorové zmeny neprebiehajú. Alebo lekár našiel ľahké zmeny, ktoré však nie je nutné riešiť chirurgickým zásahom, pretože sa s nimi organizmus obvykle dokáže vyrovnať sám.

Alebo máte na čapíku závažnejšie zmeny, ktoré vyžadujú chirurgické riešenie (najčastejším zákrokom sú práve rôzne techniky konizácie). A štvrtá možnosť znamená už nádorové bujnenie. Kým sa však nádor objaví, trvá to väčšinou niekoľko rokov, preto je prevencia taká dôležitá.

Budem mať dieťa?

Už pri rozhodovaní o liečebnom postupe berú lekári a lekárky vždy do úvahy, či majú v ordinácii pacientku, ktorá už deti má a o ďalších neuvažuje, alebo či ide, naopak, o mladú ženu, ktorú materstvo ešte len čaká.

Výnimkou nie je ani nález v priebehu tehotenstva. Do rozhodovania o riešení nálezu vstupujú i ďalšie faktory, ako je vek či prípadné iné choroby. Gynekológovia sa snažia celú situáciu vyriešiť tak, aby boli prednádorové zmeny odstránené, ale zároveň nebolo ohrozené budúce materstvo.

Ak tehotenstvo ešte len plánujete alebo chcete mať deti až neskôr, zverte sa do starostlivosti pracoviska, ktoré má s konizáciami dlhodobé skúsenosti – čím častejšie chirurg taký zákrok robí, tým obratnejší bude.

„Konizácia je hrozne všeobecný výraz. Vždy najviac záleží na tom, aký je rozsah výkonu. Pokiaľ zákrok robí lekár, ktorý sa problematike venuje, teda je vedený maximálne šetrne, má pri drvivej väčšine nálezov celkom minimálny vplyv na ďalšie tehotenstvo.

Ale v prípade, že by bol maternicový čapík zákrokom výrazne poškodený (napríklad zastaranými operačnými technikami, ako je konizácia studeným nožom, alebo zbytočne veľkým rozsahom odstránené tkanivá), môže mať konizácia, obzvlášť opakovaná, výrazný vplyv na zvýšenie rizika potratu alebo predčasného pôrodu,“ hovorí MUDr. Leopold Rotter z kliniky Reprofit, ktorá sa špecializuje na konizácie maternicového čapíka.

Ihla alebo slučka

Konizácia maternicového čapíka je metóda, pri ktorej sa z maternicového čapíka odstránia všetky prednádorové zmeny tak, aby sa z nich nemohol vyvinúť nádor. Zároveň sa pri ňom ošetrí i okolité tkanivo. Ide o relatívne malý gynekologický zákrok, ktorého sa netreba obávať.

Novorodenec

Puto medzi dieťatkom a matkou je to najdôležitejšie

Práve u žien, ktoré tehotenstvo ešte len plánujú, postupuje operatér vždy veľmi opatrne, teda tak, aby maternicový čapík poškodil čo najmenej. Keď je lézia lokalizovaná do maternicového krčka, zákrok sa často robí technikou vytnutia cervikálneho kanáliku pomocou elektrickej ihly.

Povrchovú prekancerózu odstraňuje operatér pomocou elektrickej slučky. Obe tieto elektrotechniky len minimálne poškodzujú čapík. Od konizácie skalpelom sa dnes už upúšťa.

Bude sa páčiť narkóza?

Ešte pred niekoľkými rokmi znamenala konizácia čapíka celkom nevyhnutne niekoľkodennú hospitalizáciu v nemocnici. Dnes množstvo pracovísk robí konizáciu v režime jednodňovej chirurgie, čo pre pacientky znamená prepustenie krátko po výkone.

Konizáciu možno urobiť buď v krátkej celkovej anestézii (pred ňou treba minimálne šesť hodín nejesť, tri hodiny nepiť a nefajčiť a žena odchádza zo zdravotníckeho zariadenia asi dve hodiny po zákroku), alebo sa môže využiť lokálne umŕtvenie.

Znecitlivenie čapíka je porovnateľné s injekciou u zubára či pred odstránením kožného znamienka. Celý zákrok trvá okolo päť minút a v prípade lokálnej anestézie odchádza pacientka domov už asi desať minút po zákroku.

Buďte pokojná!

Po konizácii čapíka treba dodržať týždenný pokojový režim, teda nechodiť na dlhé prechádzky, nešportovať a najmä nezdvíhať ťažké bremená. Čapík sa hojí minimálne mesiac, počas dvoch týždňov môžete pozorovať ľahké špinenie alebo hojnejší výtok.

Asi tri týždne by ste sa mali vyvarovať pohlavného styku, nešportovať kvôli riziku krvácaniu a nekúpať sa vo verejných bazénoch kvôli možnej infekcii. Niektoré kliniky podporujú hojenie a infekcii bránia vaginálnymi tabletami, ktoré si ženy po zákroku zavádzajú na noc každý druhý deň po dobu prvých dvoch týždňov.

Školák

Keď sa z dievčaťa stáva žena

Kontrolné cytologické stery by sa nemali robiť skôr než za pol roka od výkonu, pretože doznievajúci proces hojenia by mohol výsledky skresliť. Asi jeden až dva mesiace po zákroku by ste pri sexe mali používať prezervatív, otehotnenie sa neodporúča v prvom polroku po zákroku.

Riziko pre tehotenstvo

Podľa niektorých štúdií môže po konizácii existovať mierne zvýšené riziko samovoľného potratu a predčasného pôrodu. Najviac pritom záleží na tom, akou technikou sa nález rieši. Každá konizácia musí byť dobre premyslená a nesmie sa k nej pristupovať zbytočne.

Mnoho nálezov, zvlášť ľahkých prekanceróz, je možné len dlhodobo sledovať bez nutnosti chirurgicky zasahovať do čapíka. Rizikové sú z pohľadu budúcej gravidity predovšetkým nešetrné konizácie, kedy sa zbytočne odstráni nadmerné množstvo tkaniva.

A kedy je po vykonanej konizácii možné otehotnieť? „Po konizácii sa robí prvá kontrola o štyri až šesť mesiacov po výkone, čo je i čas, kedy žena môže začať plánovať tehotenstvo. Čapík býva už bezpečne zahojený,“ dodáva MUDr. Rotter.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma