AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Ako naučiť deti vážiť si peniaze

V poslednej dobe sa v súvislosti s exekúciami veľa hovorí o nízkej finančnej gramotnosti. Chcete ochrániť svoje deti, aby sa v dospelosti nedostali do dlhovej pasce? Učme ich finančnej gramotnosti!
Ako naučiť deti vážiť si peniaze

Predovšetkým preto, že to, ako naučíme deti vnímať finančné prostriedky, môže ovplyvniť celý ich budúci život. Uvedomme si, že pokiaľ dokážu správne zaobchádzať s peniazmi, nebudeme sa v budúcnosti musieť trápiť ich zlou finančnou situáciou spôsobenou zadlžením ani my, ani ony.

,,Domnievame sa, že celkom rozhodujúce je deťom už od veľmi útleho veku hovoriť, že peniaze ‚nedáva bankomat‘, ako si, bohužiaľ, mnohé mylne predstavujú (niektoré výskumy ukazujú, že tomuto klamu podliehajú aj deti v piatom ročníku základnej školy), ale že na získanie peňazí je potrebné urobiť nejakú činnosť, za ktorú sú peniaze vyplatené,“ radí Iva Šmídová zo združenia Marisa, ktorá sa zaoberá finančnou gramotnosťou rodín.

Pre deti sme príkladom

Myslime na to, že my sme pre deti tými najväčšími vzormi, ktoré kopírujú. Pokiaľ teda budeme žiť konzumným štýlom života, kúpime si vždy to, čo vidíme, hoci to nepotrebujeme, naše dieťa sa bude správať absolútne rovnako.

,,Ako dieťa som vyrastala vo veľmi dobre zaopatrenej rodine. Rodičia sebe, ale aj nám deťom vždy kúpili všetko, čo sme chceli. Keď som sa vydala, neboli sme na tom s manželom finančne tak dobre. Naše príjmy boli priemerné. Kvôli tomu medzi nami vznikali časté konflikty, pretože som nebola schopná prijať túto situáciu. Trvalo mi, kým som sa naučila žiť inak. Preto chcem svoje deti vychovávať k tomu, aby si peniaze vážili a nebrali ich ako samozrejmosť,“ zveruje sa Dana.

Vreckové

Býva prvou podobou peňazí, ktoré deti vlastnia. Ako ich však naučiť s týmito peniazmi zaobchádzať? Nechať im pri míňaní voľnú ruku, alebo
na ne trochu dozerať? Toto, samozrejme, záleží na zvážení rodičov. Pokiaľ však chceme deti vychovávať k finančnej zodpovednosti, je dobré ich trochu viesť a radiť im.

Napríklad nie je zlé, ak sa s deťmi dohodnete, že určitú časť z vreckového, dajme tomu 20 percent, si budú vždy odkladať do pokladničky a na tieto peniaze nebudú siahať. Keď sa deti naučia, že môžu všetky peniaze minúť, ponesú si tento návyk s najväčšou pravdepodobnosťou až do dospelosti.

Rodičia by mali stáť za pravidlami, ktoré nastolia. Napríklad keď sa s deťmi dohodnú na tom, že budú peniaze dostávať raz týždenne, musí to tak byť. Dieťa sa tak naučí, že ak všetky peniaze minie hneď prvý deň, nemôže prísť za rodičmi a vymámiť z nich ďalší finančný obnos. Práve to by totiž mohlo viesť k pocitu, že môže vždy natiahnuť ruku.

„Deťom dávame vreckové. A musím povedať, že im nikdy nenapadlo kúpiť si za tieto peniaze napríklad sladkosti. Máme to doma nastavené tak, že dostanú istý finančný obnos a zaň si môžu kúpiť, čo chcú, ale dopredu sa s nami poradia. Nestáva sa, že by peniaze minuli a prišli si po ďalšie skôr, než je čas vyplácania ďalšieho vreckového,“ zverila sa so svojím prístupom mamička Markéta.

Je potom na rodičoch, či budú deti odmeňovať napríklad za domáce práce alebo dobré známky, všeobecne sa to však veľmi neodporúča. Deti si musia uvedomiť, že sa učia kvôli sebe a nie kvôli tomu, že za to dostanú peniaze. A s domácimi prácami musíme pomáhať všetci, ktorí v domácnosti žijeme.

Mamičke tiež nikto neplatí za to, že nám uvarí. Platením za drobné práce by sme v deťoch mohli vypestovať dojem, že aj medzi blízkymi ľuďmi sa musí za každú pomoc platiť. Na druhej strane najviac si vážime peniaze, ktoré sme si zarobili vlastnoručne. Deti môžu napríklad za peniaze chodiť na prechádzky so psom od susedov.

Zoznámte deti s pôžičkami

Vysvetlite deťom, že existuje možnosť si peniaze požičať. Jasne im ale predveďte, že nič nie je zadarmo. Môžete si založiť domácu banku. Ak si chce potomok požičať peniaze, požičajte mu ich. Pripravte mu však podobné podmienky, aké by dostal v banke. A to vrátane úroku. Predovšetkým buďte dôslední a trvajte na vrátení vypožičanej sumy do posledného centu.

,,Všetky dlhy musia byť uhradené, deti sa musia naučiť, že vypožičané peniaze nie sú zadarmo a že kým človek prijme nejaký záväzok, musí si byť úplne istý, že ho bude môcť splatiť. Pokiaľ si dieťa odnesie do samostatného života predstavu, že dlhovať nie je ‚celkom normálne‘, že je to vždy určitá záťaž a zodpovednosť navyše a bude pri prijímaní záväzkov obozretnejšie, bude to pre neho lepší výchovný vklad ako ľahkovážne nakladanie
s cudzími prostriedkami,“ doplňuje Iva Šmídová. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma