AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

Aké sú príčiny neplodnosti?

Neplodnosť postihuje rovným dielom 40 percent mužov i žien. Asi v dvadsiatich percentách je kombinovanou záležitosťou oboch partnerov. Pokles ľudskej schopnosti mať deti dokazuje, ako človek ničí svoje vlastné životné podmienky a tým de facto i sám seba.
Aké sú príčiny neplodnosti?

Počet sterilných dvojíc sa zvyšujú i ďalšie dôvody: stúpa počet manželstiev uzatváraných po tridsiatke, dochádza k zmenám v sexuálnych návykoch, v životnom štýle, všeobecne sa znižuje plodnosť mužov, zhoršuje sa životné prostredie.

Materstvo | Tehotenstvo

Ľudský život: zázrak z dvoch buniek

Vina? Kolektívna

Na situáciu, kedy sa dvaja ľudia márne pokúšali o dieťa, mal hovorový jazyk po dlhé roky výraz „ona nemôže mať deti“. Toto úslovie však už dávno neplatí. Súčasné výskumy ukazujú, že príčiny neplodnosti bývajú rovnako často na strane muža ako na strane ženy.

Odborníci preto zásadne hovoria o neplodnom páre a sú radšej, keď ich pomoc vyhľadajú obaja partneri odrazu. Niekedy sa stane, že neplodnosť má na svedomí nešťastná kombinácia menej závažných prekážok na oboch stranách.

Do jedného roku vydržte! Potom choďte na vyšetrenie

O neplodnosti lekári hovoria v prípade, že sa páru pri pravidelnom nechránenom sexuálnom styku nepodarilo počatie do jedného roku. Pár treba vyšetriť, a pokiaľ je to možné, odhaliť príčinu doterajšieho nezdaru. Ľahšie je začať u muža, pretože spermiogram môže kadečo naznačiť a vyšetrenie je bezbolestné.

Až potom by sa malo pristúpiť k partnerke. Ak sa vylúčia hormonálne dôvody neplodnosti, treba hľadať ďalej. Niekedy neostáva iné, ako pristúpiť k zložitejšej diagnostike pomocou invazívnych metód, ako je hysteroskopia alebo laparoskopia.

Príčiny neplodnosti

Existuje mnoho rozličných príčin neplodnosti alebo zníženej plodnosti, vrátane tých geneticky daných. Rozhoduje i celkový životný štýl dvojice, vek (hlavne u ženy). Za najzávažnejšie sa považujú problémy s hmotnosťou (nadváha i extrémne nízka hmotnosť), fajčenie, alkohol, drogy, málo pohybu alebo nadmerná záťaž, a tiež nárast výskytu pohlavne prenosných chorôb či stresu v zamestnaní.

1. Vek.

U žien je ideálna doba na počatie medzi 23. a 25. rokom života. Pravdepodobnosť otehotnenia v tejto dobe a za optimálnych podmienok je zhruba 25 percent v každom mesiaci. S vekom, pochopiteľne, plodnosť klesá, ale až od 35 rokov. Výrazná zmena nastáva v 40 rokoch. To je rok, kedy sa nielen znižuje plodnosť, ale zároveň radikálne narastá riziko vývojových chýb plodu (predovšetkým Downov syndróm).

U mužov vek nehrá takú zásadnú rolu ako u žien (i keď sa podľa nových zistení odhalilo, že s pribúdajúcim vekom sa zhoršuje kvalita spermií), jednako len vo vyššom veku môžu mať muži väčšie problémy s erekciou a ejakuláciou. Za posledných 65 rokov sa podľa niektorých odborných prameňov zhoršila kvalita spermiogramu o viac než o sto percent.

2. Fajčenie.

Je závažné najmä u žien, pretože ovplyvňuje kvalitu vajíčok a znižuje hladinu estrogénu. Toxické splodiny fajčenia negatívne ovplyvňujú bunky, ktoré produkujú hormóny, a to spôsobuje poruchy cyklu.

Pribúda počet cyklov bez ovulácie a znižuje sa kvalita vajíčok, ktoré potom môžu zapríčiniť zlú kvalitu embrya. Z týchto dôvodov sa výrazne znižuje šanca na otehotnenie, a dokonca môže dochádzať k potratom v prvom trimestri.

Muži-fajčiari mávajú zvýšený počet poškodených spermií s nižšou pohyblivosťou. Tie buď vajíčko vôbec neoplodní, alebo môžu niesť genetické chyby, ktoré ohrozujú tehotenstvo a zdravie budúceho dieťaťa.

3. Stres.

Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi plodnosť sú vyčerpanie a stres. Krátkodobé vypätie organizmu neškodí, pri dlhodobom strese však môže dôjsť až k poruchám imunitného systému z vyčerpanosti organizmu.

Psychické ťažkosti, ktoré vyplývajú z dlhodobej záťaže, potenciálnej mamičke tiež nedodajú takú potrebnú pohodu k otehotneniu a úspešnému priebehu celého tehotenstva. Sama gravidita je pre telo ženy veľkou záťažou, preto keď organizmus nie je dostatočne silný, stres a vyčerpanosť sú zásadnou brzdou tehotenstva.

4. Váha.

Telesná hmotnosť hrá tiež pomerne zásadnú rolu. Oba krajné varianty, či už obezita alebo príliš nízka hmotnosť, vedú k hormonálnej nerovnováhe, tá zase k nepravidelnej menštruácii a poruchám ovulácie. U mužov nízka hmotnosť neprekáža natoľko ako obezita, pri ktorej sa znižuje hladina testosterónu, čo môže viesť až k strate libida.

Zdravá výživa | Dojča

Ako sa liečiť z choroby pri dojčení

Viete, že…
…v stredoveku sa neplodné ženy považovali za prekliate a podľa toho sa s nimi aj zaobchádzalo?
…jedným z najväčších zabijakov plodnosti je podľa lekárov stres? Preto odporúčajú mužom i ženám každý deň stráviť aspoň 10 minút niečím relaxačným a odpočinkovým.
…podľa štúdie z Harvardskej univerzity pomáha proti neplodnosti u žien aj konzumácia mlieka? Tuk z mliečnych výrobkov vraj zlepšuje funkciu vaječníkov.

Odborník Maminky: MUDr. Hana Vinšová, vedúca lekárka IVF CUBE

Rola psychiky a stresu v rámci IVF

Dôvodov, ktoré vedú k ťažkostiam s otehotnením, existuje celý rad. V mnohým prípadoch navyše ide o ich kombináciu, takže identifikácia konkrétneho problému nemusí byť ľahká.

Fyziologické príčiny sa skúmajú dlho a do detailu. Jeden faktor, ktorý sa však stále podceňuje, je podiel psychiky. Prax pritom ukazuje, že stres dokáže hrať v procese otehotnenia veľmi podstatnú rolu. I psychicky zdravý človek sa môže vplyvom pretrvávajúcej mentálnej záťaže dostať do stavu, kedy sa tento tlak začne prejavovať na jeho zdraví.

O to viac platia uvedené slová pre ženy, u ktorých sa veľká nádej strieda s pocitmi bezmocnosti, sklamania až zúfalstva, keď sa tehotenstvo nevydarí. S každým ďalším neúspešným pokusom o otehotnenie tieto emócie silnejú, žena sa stále viac sústredí na to, „aby to dobre dopadlo“, a často sa končí stratou záujmu o bežné činnosti a koníčky.

Jediným cieľom sa stáva „mať dieťa“. Táto situácia sa následne prejaví v osobnom i spoločenskom živote. Môžu sa pridať aj partnerské problémy v oblasti intímneho spolužitia i bežnej komunikácie. Tým sa miera stresu ďalej zvyšuje a žena sa ocitá v začarovanom kruhu, z ktorého nie je jednoduché vystúpiť.

Z praxe vieme, že takto nastavená stratégia neprináša úžitok. Podporuje totiž nastavenie organizmu do „režimu ohrozenia“ – spúšťajú sa procesy, kedy telo (somatická zložka) reaguje sebazáchovne.

Z pohľadu psychológie a psychiatrie potom môžeme pozorovať príznaky spojené so stresovou poruchou (napríklad porucha spánku, únava, precitlivenosť, podráždenosť, negatívne ladenie až depresia a ďalšie somatické ťažkosti).

Slávne maminky

Marta Jandová: Maruška je veľmi pokojné dievčatko

Z tohto dôvodu sa na klinike IVF CUBE snažíme pozerať na liečbu neplodnosti ako na komplexný proces a kladieme veľký dôraz na psychický stav klientok a tým podporujeme možnosť ich otehotnenia. Ponúkame im psychologické poradenstvo a podporu priamo na našom pracovisku.

Pri konzultáciách sa snažíme o to, aby ženy verili v úspešnú liečbu, ale zároveň sa nenechávali deprimovať prípadnými počiatočnými neúspechmi. Úspešná liečba neplodnosti sa totiž nezačína pod mikroskopom, ale priamo vo vašej hlave.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma