AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

5 najdôležitejších kritérií na výber správnej škôlky

Ako správne vybrať škôlku pre vaše dieťatko? Poradíme vám!
5 najdôležitejších kritérií na výber správnej škôlky
  • MIESTO. Škôlka v mieste bydliska, alebo pracoviska? Prvá nahráva rýchlemu a pokojnému dopraveniu sa do škôlky, napríklad aj peši, druhá zase menšiemu stresu pri vyzdvihovaní napr. v čase dopravnej špičky.
  • CENA. Trápia vás financie? Štátna materská škola vás vyjde na stravnom na 20 - 50 eur za mesiac, súkromná vzhľadom k alternatívnemu prístupu i vzdelávaniu na 100 – 500 eur.
  • VZDELÁVACÍ PROGRAM. Klasické škôlky majú rámcový vzdelávací program, ktorý podporuje komplexný rozvoj schopností dieťaťa, súkromné škôlky majú istú organizačnú voľnosť, výhodu v individuálnom prístupe ku každému dieťaťu.
  • PERSONÁL A PRÍSTUP. Vyplatí sa vždy poznať učiteľský zbor a posúdiť jeho prípadný súlad s osobnosťou dieťaťa. V súkromných škôlkach si postrážte, či pracovníčky spĺňajú povinnú odbornú kvalifikovanosť zamestnancov škôlky.
  • ŠTRUKTÚRA TRIED A OTVÁRACIA DOBA. Sú deti v triedach rozdelené podľa veku, alebo sú zmiešané dohromady, aby sa učili jedno od druhého? Nemenej dôležitá je aj otváracia doba, štátne škôlky ju majú od 6.30 do 17. hodiny, súkromné bývajú trochu flexibilnejšie. 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma