AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

2 sestry sa hašteria, 2 bratia vždy súperia? Ako je to so súrodencami?

Ovplyvňuje poradie a pohlavie dieťaťa v skupine súrodencov osobnosť dieťaťa? Sú jedináčikovia naozaj systematickí a benjamínci zabávači?
2 sestry sa hašteria, 2 bratia vždy súperia? Ako je to so súrodencami?

"Poradie narodenia detí v rodine má veľký vplyv na utváranie osobnosti, na výber zamestnania či výber partnera a samozrejme tiež na neskoršej výchove vlastných detí. Súrodenecká konštelácia má nesporne zásadný význam na utváranie a formovanie celej osobnosti." Tvrdí napríklad populárny psychológ, publicista a autor mnohých bestsellerov Kevin Leman.

Samozrejme, že takzvané súrodenecké konštelácie nie sú jediným určujúcim atribútom, ktorý utvára osobnosť dieťaťa. Avšak mnohokrát môžu rodičom (ale napríklad i pedagógom) veľmi pomôcť chápať svoje deti a pomáhať im v oblastiach, v ktorých sú si neisté.

„Jedináčik, prostredníček a benjamínko“ – každý je iný!

Medzi rodičmi je už niekoľko rokov veľmi populárna kniha Súrodenecké konštelácie od psychológa Kevina Leman. Desaťročiami praxe a skúsenosťami ostrieľaný autor sa v nej zamýšľa nad tým, nakoľko formovanie osobnosti ovplyvňuje súrodenecké poradie, počet a pohlavie súrodencov, ale aj vekové rozostupy medzi jednotlivými súrodencami.

Leman napríklad tvrdí, že jedináčikovia (a tiež prvorodené deti) sú zvyčajne veľmi zodpovednými a systematickými jedincami. Naopak najmladšie deti v rodine bývajú často "zabávači a šašovia", skrátka malí komedianti, ktorí sa radi predvádzajú a disponujú talentom získavať si svoje okolie. Vedia sa spoľahlivo presadiť, vedia si veľa vecí kreatívne zariadiť.

Kým jedináčikovia a prvorodení majú radi veci na svojom mieste a vítajú poriadok, najmladšie deti v rodine sú skôr ich opakom. Osobnostne značne rôznorodou skupinou sú vraj prostredné deti, ktoré sa však v hojnej miere vyznačujú vynikajúcimi jednateľmi schopnosťami.

2. jedináčikovia v jednej rodine, aj to je možné!

Lenže poradie nie je všetko! Svoju úlohu vo formovaní osobnosti hrá aj vekový rozostup medzi deťmi. Niektorí psychológovia dokonca uvádzajú, že napríklad rozostup viac ako 5 rokov znamená pre obe deti vyrastanie ako v prípade jedináčika. Nemenej dôležitá je aj skutočnosť, či v danom poradí prišiel na svet chlapec, alebo dievča. Inak sa bude vyvíjať osobnosť jedného dievčaťa medzi tromi chlapcami, inak benjamínka s dvoma staršími sestrami.

Letom chlapčenským svetom: Alebo 2 a viac bratov

Rodičia dvoch a viac chalanov sa zvyčajne môžu tešiť na viac či menej intenzívne súperenie. Starší býva väčšinou vodcom (občas aj ochrancom) a samozrejme mu robí dobre obdiv mladšieho brata. Ak však nepatrí mladší brat medzi submisívnych jedincov, postupom času sa vzoprie autorite a vzájomné súperenie sa môže stupňovať - no nemusí ísť vždy o agresívne formy!

A na čo si dať u viac chalanov pozor? Podľa Lemana môžu byť niekedy viac neistí v spoločnosti dievčatá ako chlapci, ktorí vyrastali vedľa sestier či sestry. A pretože je v takých prípadoch jedinou ženou v rodine matka, bude práve ona prvou ženou, ktorá im sprostredkuje prvý detailný pohľad do ženského sveta. Niektorí psychológovia sa dokonca domnievajú, že ich vzájomný vzťah predurčuje správanie k budúcej partnerke!

Letom dievčenským svetom: Alebo 2 a viac sestier

Prvorodené dievčatko máva - niekedy dokonca celý život - tendenciu správať sa k mladšej sestre či sestrám ako matka. Čo v nej buduje nielen pocit zodpovednosti, ale aj určité nadradenosti. Dievčatá vraj ale spolu nesúperia toľko ako chlapci, s výnimkou akéhosi súperenia o otcovu pozornosť. Otecko by mal byť teda veľmi obozretný v rozdeľovaní svojej pozornosti!

Dievčatká, ktoré sa narodili skoro po sebe, si mnohokrát zachovávajú intenzívnu a blízky vzťah po celý život.

Podarená dvojička, chlapec a dievčatko

Napríklad chlapec s výrazne staršou sestrou sa možno celý život bude cítiť a správať tak, ako by mal dve matky. Submisívnemu jedincovi potom logicky hrozí, že bude nenapraviteľným "mamičkiným miláčikom" so sklonom k hľadaniu dominantnej partnerky.

Istá výhoda zmiešanej súrodeneckej dvojice je v tom, že každý zo súrodencov môže bezprostredne a prirodzene nahliadať a snažiť sa porozumieť svetu opačného pohlavia a vzájomne sa tak podieľať na prirodzenom budovaní svojho mužského či ženského ega.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma