AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

12 mýtov a právd o neplodnosti

Zdravý životný štýl, osmorčatá po umelom oplodnení, chybná sexuálna praktika a ďalšie tradované mýty o neplodnosti dokáže moderná medicína objasniť, alebo aspoň vyvrátiť presvedčivými štatistikami.
12 mýtov a právd o neplodnosti

Mýtus prvý: Ak je žena zdravá, nie je jej plodnosť ovplyvnená vekom

Pravda: Plodnosť ženy je najväčšia medzi 19 a 22 rokmi. Od 27 rokov sa plodnosť ženy pomaly zmenšuje. Bohužiaľ tu platí, že ani zdravie nezadrží starnutie.

Mýtus druhý: Jediná možnosť liečby neplodnosti je IVF

Pravda: IVF je najviditeľnejšie riešenie v médiách, v skutočnosti rieši len 5% problémov s neplodnosťou. Naproti tomu sa viac ako 80% prípadov vyrieši pomocou liekov alebo chirurgickým zákrokom.

Mýtus tretí: Neplodnosť je vždy liečiteľná

Pravda: Aj napriek nádejnej štatistiky niektorým párom zostane kúzlo rodičovstva navždy skryté.

Mýtus štvrtý: Neschopnosť otehotnieť je v naprostej väčšine "vina" ženy

Pravda: Príčiny neplodnosti sú v polovici prípadov na strane ženy a v polovici na strane muža.

Mýtus piaty: Byť mladý znamená nemať problém s plodnosťou

Pravda: Nízky vek je len jedným z faktorov podporujúcich plodnosť. Štatisticky je dokázané, že sa neplodnosť objavuje až u 7% ľudí mladších ako 20 rokov.

Mýtus šiesty: Ak sa vyhnete stresu a prestanete myslieť len na dieťa, otehotniete

Pravda: Stres nevyvolá neplodnosť, ale neplodnosť vyvolá stres. Jeden rozsiahly výskum dokázal, že po psychickom upokojení otehotnelo len 5% žien, čo je dôkazom, že neplodnosť má v prevažnej väčšine prípadov inú príčinu.

Mýtus siedmy: Ak vediete zdravý život, neplodnosť vám nehrozí

Pravda: Nadmerné športové úsilie môže viesť k zástave menštruácie a neplodnosti.

Mýtus ôsmy: Ak máte už dieťa, neplodnosť sa vás netýka

Pravda: Až 11% párov, ktoré už majú jedno dieťa, sa potýka s problémom otehotnenia alebo donosenia druhého dieťaťa.

Mýtus deviaty: Za nemožnosť otehotnieť môže "zlá" sexuálna praktika

Pravda: Neplodnosť nie je sexuálna dysfunkcia, neexistuje žiadna zlá ani správna praktika, ako otehotnieť.

Mýtus desiaty: Po IVF porodíte osmorčatá

Pravda: Po IVF porodí úplná väčšina žien jeden plod (78%), dvojičky 21% žien, trojčatá 0,8% žien a celkom zriedkavo štvorčatá. Osmorčatá sa po IVF nikdy nenarodili.

Mýtus jedenásty: Adopcia je ľahšia a rýchlejšia ako liečba neplodnosti

Pravda: Bohužiaľ adopcia je veľmi zdĺhavá a nie celkom zahojí túžbu po vlastnom dieťati.

Mýtus dvanásty: Je nemožné mať šťastný život bez dieťaťa

Pravda: Aj bez detí možno žiť život naplno, nájsť si svoje miesto v spoločnosti a radovať sa z každého dňa.

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma