AutoMag.sk SportMag.sk Orbion.sk Maminka.sk DrobecRoka.sk

11 častých otáznikov okolo pôrodu

Tešíte sa na dieťatko, ale aj tak kdesi vzadu v hlave tušíte neistoty a obavy. Zvládnem to? Aké budú bolesti pri pôrode? Stojí to utrpenie za to? Aká budem mama? Aké sú vaše najčastejšie mory v čase, než budete držať v náručí práve narodené dieťa? Pýtali sme sa čitateliek na FB a najčastejšie otázky pre vás rozlúštil odborník MUDr. Miroslav Verner, pôrodník a gynekológ.
11 častých otáznikov okolo pôrodu

1. Bojím sa, že nepoznám pôrodné bolesti a nerozlíšim ich od poslíčkov. Ako sa to dá určiť? VERONIKA

Pôrodné bolesti na rozdiel od poslíčkov trvajú dlhšie, ich intenzita v priebehu času spravidla narastá a interval medzi jednot- livými bolesťami sa, naopak, skracuje. Ako návod môže v ich začiatku poslúžiť teplá sprcha alebo kúpeľ – ak bolesti pri nich ustanú, pravdepodobne ide o poslíčkov. 

2. Mám obavy, že nezvládnem pôrod a že ma po pôrode opustia materské pudy, respektíve, že sa u mňa vôbec nevyvinú... ANABELA

Väčšina tehotných žien, najmä prvorodičiek, má strach z pôrodu, vrátane obavy, že pôrod nezvládnu. A až pätina žien má po pôrode kvôli fyzickému a psychickému vyčerpaniu o svoje čerstvo narodené dieťa malý záujem.

V úplnej väčšine prípadov však ide o prechodný stav a materské pudy sa u nich tiež naštartujú, len s určitým oneskorením. Napriek tomu, pokiaľ máte pocit, že vám vaše obavy „prerastajú cez hlavu“, nebojte sa o nich už teraz hovoriť s vaším ošetrujúcim lekárom alebo psychológom.

3. Zvládnem dôjsť do svojej pôrodnice? Ako zistím, že rodím tak, aby som sa rýchlo presunula do vybranej pôrodnice a nečakala tam niekoľko hodín na samotný pôrod? KRISTÍNA

Začiatok pôrodu je spojený s nástupom pravidelných kontrakcií (bolestí) alebo odtokom plodovej vody. Pokiaľ vám najprv odtečie plodová voda, mali by ste sa do pôrodnice presunúť hneď.

V prípade, že sa najprv objavia bolestivé kontrakcie, skúste spočiatku na jednu až dve hodiny teplú sprchu/vaňu, keď budú bolesti pokračovať ďalej a zosilňovať sa, potom vyrazte do pôrodnice. Tam vás lekár prezrie a prípadne odporučí, aby ste sa ešte vrátili domov, keď nebude nález dostatočný. 

4. Prvý pôrod som mala vyvolaný a viac než týždeň vopred som ležala v pôrodnici. Strašne som sa bála zámeny bábätiek. Ako sa zabezpečí, že k nej nemôže dôjsť? KATKA

Všetky pôrodnice v SR by mali mať spoľahlivý funkčný identifikačný systém, napríklad náramok s unikátnym číslom zhodným pre mamičku i novorodenca, ktorý obaja dostanú bezprostredne po pôrode. Navyše ešte novorodenec dostáva identifikačný náramok obvykle so svojím menom a dátumom narodenia. 

5. Mala som hrozný strach, aby sa bábätku pri pôrode nič nestalo, aby bolo v poriadku. Ako sa toto zabezpečí? Ako sa bábätko stráži, keď prechádza tými malými pôrodnými cestami? PETRA

Existuje niekoľko metód, ako sa môže lekár informovať o stave dieťaťa v priebehu pôrodu. Tou najčastejšou je kardiotokografický záznam (CTG), kedy sa pomocou buď vonkajšej (priloženej na brucho), alebo vnútornej (priloženej na hlavičku dieťaťa) sondy snímajú frekvencie srdcových oziev plodu.

K ďalším patrí napríklad pulzná oxymetria, kedy sa pomocou sondy priloženej na tvár dieťaťa meria hladina kyslíka v jeho krvi, alebo ST analýza, kedy sa hodnotí elektrická aktivita srdca plodu.

6. Bála som sa indukcie. Kedy sa robí a z akého dôvodu? Ako to presne prebieha? MÁRIA

Indukcia je odborný termín, ktorý označu- je takzvané vyvolanie pôrodu. Pristupuje sa k tomu vtedy, ak sú prítomné známky ohrozenia zdravia ženy či plodu pri ďalšom pokračovaní tehotenstva.

Spôsobov, ako vyvolať pôrod, je viacero. Ich spoločným cieľom je navodenie pravidelných kontrakcií. Dnes sa k tomu najčastejšie používajú lieky (prostaglandíny), u niektorých žien je dostačujúce i obyčajné pretrhnutie vaku blán (teda dirupcia).

7. Bojím sa dĺžky pôrodu. Kamarátka trpela od piatka do nedele. Dá sa trvanie tohto procese nejako rozumne ovplyvniť? LENKA

Dĺžka pôrodu je individuálna, obvykle okolo 12 hodín u prvorodičky, kratšia
u viacrodičky. Tak isto vnímanie bolesti v priebehu pôrodu je individuálne. Moderné pôrodníctvo našťastie v súčasnosti ponúka rad možností, ako od bolestí uľaviť tak, aby rodiaca žena trpela čo najmenej. 

8. Bojím sa nastrihnutia hrádze. Pri prvom dieťati mi ho robili a koža mi ostala dosť tenká a často praská sama od seba... Čo sa s tým dá robiť? PAVLA

Skúste vyskúšať niektorú z pomôcok na precvičenie svalov panvového dna, ako je napríklad Epi-no či Aniball alebo masáž hrádze.

9. Pri oboch deťoch som bola hrozne nepríjemná, náladová, nedalo sa so mnou vydržať. Prečo to tak je? Rada by som mala tretie dieťa, ale sa toho bojím. Dá sa to nejako ovplyvniť? JANA

Za zmeny nálad v tehotenstve môžu hormonálne zmeny v organizme ženy, ku ktorým dochádza v jeho priebehu. Hoci ich nemôžete kontrolovať, neznamená
to, že k nim musí opäť dôjsť v ďalšom tehotenstve. 

10. Syn je otočený koncom panvovým, bojím sa pôrodu. Prečo to tak je? Ako vzniká táto poloha v maternici a aká je častá? Musím rodiť cisárskym rezom? MICHALA

Asi 3–4 % detí sú v dobe pôrodu v polohe koncom panvovým. Táto poloha môže byť spojená napríklad s vrodenou vývojovou chybou maternice alebo s placentou, myómom uloženým v dolnej časti maternice.

Poloha plodu je potom dôsledkom aktuálnych anatomických pomerov. Vo väčšine prípadov sa však žiadna objektívna príčina nezistí. O spôsobe vedenia pôrodu by mal v pôrodnici spolu s vami rozhodnúť váš ošetrujúci lekár. 

11. Prvé tehotenstvo sa skončilo HELLP syndrómom a akútnym cisárskym rezom. Môžete vysvetliť, čo to je a prečo sa to stáva? ALICA

HELLP syndróm je veľmi závažné ochorenie, ktoré postihne 3–4 tehotné ženy
z tisícky. Jeho názov je odvodený z prvých písmen typických laboratórnych zmien: nadmerný rozpad červených krviniek (Hemolysis), nárast pečeňových enzýmov, svedčiaci na poruchu funkcie pečene (Elevated Liver enzymes) a úbytok krvných doštičiek (Low Platelet count).

Obvykle sa prejavuje bolesťami v pravom podrebrí, nevoľnosťou a vracaním. Príčina tohto stavu, bohužiaľ, nie je dodnes celkom objasnená
a jedinou úspešnou liečbou je ukončenie tehotenstva (zhoršovanie stavu môže vyústiť do bezprostredného ohrozenia života matky, aj plodu). 

Maminka na FACEBOOKU

Mamičky najviac zaujíma